F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap

Deputy Secretary General (Tourism) Office

Level 17,
No. 2, Tower 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7061


YBhg. Datuk Mohd Zamri bin Mat Zain
Timbalan Ketua Setiausaha (Pelancongan)
KBziUm_zamriKBziU
03 8891 7071
KBziUm_zamriKBziU
03 8891 7071
Arlene Sharida binti Othman
PA TKSU (PL)
SSP1NarleneSSP1N
03 8891 7073
SSP1NarleneSSP1N
03 8891 7073
Mohd Shaiful bin Safiee
Pembantu Operasi
nRQ)cshaifulnRQ)c
03 8891 7748
nRQ)cshaifulnRQ)c
03 8891 7748
Abdul Rahim bin Md. Wali
Pemandu
03 8891 7641
03 8891 7641
DO NOT use this information for purposes of advertising, marketing and selling products and services and disseminate information without official authorization.