F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap

Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia, Kedah Office

Kompleks Pelancongan Negeri Kedah
Seksyen 20, Jalan Raja
05000 Alor Setar
Kedah Darul Aman
Tel: 04 732 8296 / 04 730 8794 Fax: 04 732 7914 / 04 732 7914


Anuar bin Abd Razak
Pengarah
#2&C&anuarrazak#2&C&
04 735 1030
#2&C&anuarrazak#2&C&
04 735 1030
KOSONG
Penolong Pengarah
04 735 1030
04 735 1030
Mohammad Jamil bin Said
PPTT (K)
Unit Pelesenan Pelancongan
tSf0UjamiltSf0U
04 735 1030
tSf0UjamiltSf0U
04 735 1030
Jafri bin Harun
PPTK (K) 1
Unit Pelesenan Pelancongan
du%2Pjafridu%2P
04 735 1030
du%2Pjafridu%2P
04 735 1030
Salasiah binti Pajri @ Bajuri
PPTK (K) 2
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
wWkxtsalasiahwWkxt
04 735 1030
wWkxtsalasiahwWkxt
04 735 1030
Mohd Alfey bin Abdul Rahim
PPTK (K) 3
Unit Pembangunan Industri
A2QlSalfeyA2QlS
04 735 1030
A2QlSalfeyA2QlS
04 735 1030
Mohamad Shahrizul bin Shaidin
PPT (K)
Unit Pelesenan Pelancongan
Zzln*shahrizulZzln*
04 735 1030
Zzln*shahrizulZzln*
04 735 1030
Nurasilah binti Ahmad Tajuddin
PTK (K)
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
CRzslnurasilahCRzsl
04 735 1030
CRzslnurasilahCRzsl
04 735 1030
Zulkifli bin Suid
PT (K) 1
Unit Pelesenan Pelancongan
Op7u3zulkiflisuidOp7u3
04 735 1030
Op7u3zulkiflisuidOp7u3
04 735 1030
Suriati binti Haron
PT (K) 2
Unit Pelesenan Pelancongan
*hGJtsuriati*hGJt
04 735 1030
*hGJtsuriati*hGJt
04 735 1030
Nor Izni E'izu binti Md Zin
PT (K) 3
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
dTgLyiznieizudTgLy
04 735 1030
dTgLyiznieizudTgLy
04 735 1030
Nurul Rumaizah binti Md Isa
PT (K) 4
Unit Pembangunan Industri
0&!hDrumaizah0&!hD
04 735 1030
0&!hDrumaizah0&!hD
04 735 1030
Amirul Shidee bin Abu
PO (K)
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
c8ed^amirulshideec8ed^
04 735 1030
c8ed^amirulshideec8ed^
04 735 1030
Zamri bin Md Sudin
Pemandu (K)
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
$v*B9zamri.sudin$v*B9
04 735 1030
$v*B9zamri.sudin$v*B9
04 735 1030
Shafina binti Adnan
MySTEP
Unit Pelesenan Pelancongan
E%P78shafinaE%P78
04 735 1030
E%P78shafinaE%P78
04 735 1030
Mohamad Sofi bin Mohd Suid
MySTEP
Unit Pelesenan Pelancongan
RXBZ2sofiRXBZ2
04 735 1030
RXBZ2sofiRXBZ2
04 735 1030
Mohamad Amin bin Hassan
MySTEP
Unit Pembangunan Industri
L1VrOm.aminhassanL1VrO
04 735 1030
L1VrOm.aminhassanL1VrO
04 735 1030
Tengku Alia Sybila binti Tengku Anwar
MySTEP
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
TAzpXtengkualiaTAzpX
04 735 1030
TAzpXtengkualiaTAzpX
04 735 1030
Anis Sofea binti Abdullah
MySTEP
Unit Pelesenan Pelancongan
6Q(A^anissofea6Q(A^
04 735 1030
6Q(A^anissofea6Q(A^
04 735 1030
DO NOT use this information for purposes of advertising, marketing and selling products and services and disseminate information without official authorization.