Malaysia Madani
F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap
  • Home
  • Inisiatif Pakej Perlindungan Rakyat Dan Pemulihan Ekonomi (PEMULIH)

Permohonan Bantuan Kewangan RM3,000 Di Bawah Inisiatif Pakej Perlindungan Rakyat Dan Pemulihan Ekonomi (PEMULIH) Bagi Syarikat Syarikat Malaysia My Second Home (MM2H) Yang Berlesen Di Bawah MOTAC

Untuk makluman, permohonan Bantuan Kewangan RM3,000 Di Bawah Inisiatif Pakej Perlindungan Rakyat Dan Pemulihan Ekonomi (PEMULIH) Bagi Syarikat Syarikat Malaysia My Second Home (MM2H) Yang Berlesen Di Bawah MOTAC telah ditutup pada 10 November 2021. Semakan dan pertanyaan mengenai status permohonan yang telah dikemukakan sebelum ini boleh dibuat melalui Pejabat MOTAC Negeri dimana permohonan dihantar.
Pemulih 3 01
Pemulih 3 02
Pemulih 3 03
Pemulih 3 04
Pemulih 3 05
Pemulih 3 06

Kerajaan menerusi Pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi (PEMULIH) telah melancarkan beberapa inisiatif bagi membantu sektor pelancongan yang merupakan antara segmen yang sangat terjejas dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Salah satu inisiatif berkenaan adalah bantuan kewangan berjumlah RM3,000 kepada Syarikat Malaysia My Second Home (MM2H) yang berlesen di bawah MOTAC sebagai pendorong atau kick-start kepada Syarikat Malaysia My Second Home (MM2H) yang terkesan dengan pandemik COVID-19.

Mengambil kira Syarikat MM2H yang mempunyai lesen Inbound di bawah MOTAC yang turut terjejas semasa pandemik COVID-19, Kerajaan telah bersetuju untuk memperluaskan bantuan kewangan PEMULIH kepada Syarikat MM2H yang berlesen. Bantuan kewangan ini adalah merupakan bantuan kali kedua kepada Syarikat MM2H di mana Kementerian melalui Inisiatif Program Strategik Memperkasa Rakyat Dan Ekonomi (PEMERKASA) telah memberikan bantuan kewangan RM3,000 kepada syarikat MM2H yang layak.

Untuk makluman, tarikh tutup permohonan telah ditetapkan pada 10 November 2021 dan sebarang permohonan yang dikemukakan selepas tarikh tersebut tidak akan dilayan. Tempoh masa yang diambil bagi proses pelaksanaan penyaluran bantuan kewangan ini adalah bergantung kepada kesempurnaan maklumat dan data yang diperolehi daripada syarikat MM2H. Oleh yang demikian, ketepatan maklumat adalah sangat penting bagi memudah serta melicinkan proses ini.

Kerjasama daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan adalah dimohon untuk mengemukakan butiran yang tepat apabila dipohon oleh pihak Kementerian. Ini bagi memastikan penyaluran dapat dibuat dengan teratur. Pengumpulan dan pengemaskinian maklumat ini akan dilaksanakan oleh Pejabat MOTAC Negeri. Jika terdapat pertanyaan pihak tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi Pejabat MOTAC Negeri yang berdekatan. Kerjasama pihak tuan-tuan dan puan-puan dalam perkara ini adalah amat dihargai. Sebarang pemakluman terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.

Sekian terima kasih.


Last updated :