F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap
  • Home
  • Inisiatif Program Strategik Memperkasa Rakyat Dan Ekonomi Tambahan (PEMERKASA)

Bantuan Kewangan Geran Bantuan Khas Secara One-Off RM3000.00 Di Bawah Inisiatif Program Strategik Memperkasa Rakyat Dan Ekonomi (PEMERKASA) Bagi Syarikat Pengendalian Pelancongan Yang Berlesen Di Bawah MOTAC

Untuk makluman, permohonan Bantuan Kewangan Geran Bantuan Khas Secara One-Off RM3000.00 Di Bawah Inisiatif Program Strategik Memperkasa Rakyat Dan Ekonomi (PEMERKASA) Bagi Syarikat Pengendalian Pelancongan Yang Berlesen Di Bawah MOTAC telah ditutup pada 15 Julai 2021. Sehingga kini, sebanyak 2899 syarikat telah menerima bantuan ini.

Semakan dan pertanyaan mengenai status permohonan yang telah dikemukakan sebelum ini boleh dibuat melalui Pejabat MOTAC Negeri dimana permohonan dihantar.
PEMERKASA Plus 01
PEMERKASA Plus 02
PEMERKASA Plus 03
PEMERKASA Plus 04

Dalam inisiatif PEMERKASA, Syarikat Pengendali Pelancongan di bawah Kementerian ini akan mendapat manfaat bantuan kewangan sebanyak RM3,000.00 secara One-Off melalui pengumuman YAB Perdana Menteri pada 17 Mac 2021 bagi meringankan beban kewangan yang dihadapi pengusaha pelancongan yang terjejas. Inisiatif-inisiatif yang diumumkan dijangka akan merancak sektor pelancongan dan membantu menjana ekonomi negara.

Kementerian sedang dalam usaha untuk memuktamadkan proses penyaluran bantuan yang bersesuaian kepada kesemua syarikat pengendali pelancongan berlesen yang layak. Pada masa yang sama, Kementerian juga dalam proses mengumpul dan menyempurnakan maklumat syarikat pengendali pelancongan berlesen yang layak bagi tujuan penyaluran bantuan kewangan ini berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan Kementerian ini.

Untuk makluman, tempoh masa yang diambil bagi proses pelaksanaan penyaluran bantuan kewangan ini adalah bergantung kepada kesempurnaan maklumat dan data yang diperolehi daripada syarikat pengendali pelancongan. Oleh yang demikian, ketepatan maklumat adalah sangat penting bagi memudah serta melicinkan proses ini.

Kerjasama daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan adalah dimohon untuk mengemukakan butiran yang tepat apabila dipohon oleh pihak Kementerian. Ini bagi memastikan penyaluran dapat dibuat dengan teratur. Pengumpulan dan pengemaskinian maklumat ini akan dilaksanakan oleh Pejabat MOTAC Negeri. Jika terdapat pertanyaan pihak tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi Pejabat MOTAC Negeri yang berdekatan. Kerjasama pihak tuan-tuan dan puan-puan dalam perkara ini adalah amat dihargai. Sebarang pemakluman terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.

Sekian terima kasih.


Last updated :