Malaysia Madani
F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap

RMK-12 Dalam Konteks Sektor Pelancongan

28 September 2021 - Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAC) menyambut baik pembentangan Rancangan Malaysia Kedua Belas, 2021-2025 yang bertemakan Keluarga Malaysia - Makmur, Inklusif, Mampan oleh YAB Perdana Menteri di Dewan Rakyat pada 27 September 2021.

Seiring dengan tumpuan untuk mengembalikan semula sektor ekonomi negara yang digagaskan oleh YAB Perdana Menteri itu, MOTAC akan memastikan hasrat kerajaan untuk membina ketahanan dan daya saing memanfaatkan penerimagunaan teknologi termaju, pendigitalan dan keupayaan khusus yang melibatkan pemain-pemain industri pelancongan, menjadi salah satu daripada 8 industri yang dinyatakan sebagai industri pemangkin pertumbuhan ekonomi negara.

Saya amat menghargai keprihatinan YAB Perdana Menteri di mana beliau telah menyatakan sembilan fokus utama dan perkara pertama yang disentuh adalah berkaitan usaha mengembalikan semula momentum pertumbuhan ke atas semua sektor ekonomi dan mewujudkan sumber pertumbuhan baharu. Fokus pertama ini melibatkan beberapa industri yang strategik dan berimpak tinggi di mana sektor pelancongan merupakan salah satu daripadanya.

Fokus Pertama: Merancakkan Pertumbuhan Ekonomi yang terkandung di bawah RMK- 12 juga adalah selaras dengan Dasar Pelancongan Negara (DPN) 2020-2030 iaitu memberikan tumpuan kepada usaha-usaha ke arah meningkatkan pendapatan negara, menggalakkan kerjasama awam-swasta, memperkasa masyarakat setempat, mengukuhkan daya saing, pembangunan sektor pelancongan secara mampan dan inklusif, pemulihan industri pelancongan secara efektif berteraskan norma baharu serta kesediaan mendepani sebarang situasi ketidaktentuan pada masa akan datang.

Bagi mencapai Fokus pertama itu juga, MOTAC akan bertindak dengan lebih kreatif dan meneruskan kerjasama erat dengan semua Kerajaan Negeri.

Kerajaan Negeri boleh mencadangkan produk pelancongan baharu untuk diketengahkan. MOTAC akan menyambut cadangan tersebut dengan menambahbaik produk itu seterusnya mempromosikannya sehingga ke persada antarabangsa. Kerjasama sebegini boleh bersama-sama membawa kepada potensi ekonomi untuk dioptimumkan.

Bagi mencapai Fokus Kelima: Membasmi Kemiskinan Tegar dan Merapatkan Jurang Pendapatan, Fokus Keenam: Memperkasa Agenda Bumiputera dan Keluarga Malaysia dan Fokus Ketujuh: Melonjakkan Pembangunan Sabah, Sarawak dan Negeri-Negeri Kurang Membangun, MOTAC akan memastikan rantaian sektor ini membuka lebih banyak peluang pekerjaan yang bukan sahaja ditumpukan kepada kumpulan B40 semata-mata, malah menganjakkan lagi taraf hidup kumpulan M40.

Sebagai contoh, usaha sedia ada MOTAC yang akan diteruskan ialah memperkasakan kemahiran serta ilmu penggiat industri pelancongan dan kebudayaan serta meneroka peluang kepada penduduk di kawasan pedalaman yang berpotensi dijadikan tempat eko-pelancongan pemandu pelancong tempatan.

6 focus areas akan diberi keutamaan sebagai strategi mencergaskan semula industri pelancongan iaitu:
  1. Mengembalikan keyakinan pelancong
  2. Meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan
  3. Meningkatkan kemampanan produk pelancongan
  4. Memperkukuh jenama Malaysia dan Strategi pemasaran
  5. Menginstitusikan Reformasi Tadbir Urus
  6. Mempergiat Pelancongan Domestik

Pada masa yang sama, komitmen terhadap pelancongan yang mampan akan dapat mengukuhkan lagi peranan pelancongan sebagai pemangkin terhadap perlindungan alam sekitar, pemeliharaan dan pemuliharaan budaya dan warisan tempatan. Kekayaan pelbagai sumber khazanah alam dapat diperluaskan sehingga menjangkau masyarakat terpencil yang mampu menawarkan keunikan pengalaman kepada pelancong. Ciri-ciri ini berupaya menjadikan Malaysia sebagai destinasi eko-pelancongan pilihan dunia. Usaha ini juga adalah selaras dengan komitmen negara terhadap agenda Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dan 17 Matlamat Pembangunan Lestari atau Sustainable Development Goals (SDGs) di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

Kami menyahut cabaran untuk mencapai sasaran ketibaan 24.3 juta pelancong antarabangsa dengan pendapatan berjumlah RM73 bilion pada tahun 2025 bagi pelancongan antarabangsa dan sasaran pendapatan sebanyak RM100 bilion pada tahun 2025 bagi pelancongan domestik.

Seperti mana yang dinyatakan oleh YAB Perdana Menteri dalam sesi pembentangan Rancangan Malaysia Kedua Belas, 2021-2025 tersebut, sektor pelancongan yang paling terjejas berikutan pandemik COVID-19 dijangka akan mula pulih dengan sasaran pertumbuhan sebanyak 3.8 peratus.

MOTAC melalui semua agensinya akan memastikan usaha yang lebih agresif dapat dijalankan bagi mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pilihan untuk pelancongan. Kita mesti mengambil pendekatan yang baru, di mana seni dan budaya mesti diberi keutamaan sebagai elemen utama produk pelancongan dalam usaha untuk mempromosi Malaysia. Sasaran kita adalah untuk meletakkan Malaysia untuk kembali semula sebagai destinasi pelancongan pilihan, tepat dengan tagline MOTAC: Coming Back Stronger.

YB DATO' SRI HAJAH NANCY SHUKRI
MENTERI PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA (MOTAC)
PUTRAJAYA


Dikeluarkan oleh:
UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

KEMENTERIAN PELANCONGAN SENI DAN BUDAYA (MOTAC)
Tel: 03-8000 8000 Fax: 03-88917181
Website: www.motac.gov.my Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook, Instagram & Twitter: @mymotac

Last updated :