Malaysia Madani
F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap

PENGGANTUNGAN LESEN SYARIKAT PASADANA TRAVEL AND TOURS SDN. BHD. (LESEN KPK:9327)

   Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAC) telah memutuskan untuk menggantung lesen SYARIKAT PASADANA TRAVEL AND TOURS SDN. BHD. (LESEN KPK:9327) selama lapan (8) bulan 12 hari berkuatkuasa mulai 20 April 2024 sehingga 31 Disember 2024.
   Penggantungan lesen syarikat ini adalah selaras dengan Akta Industri Pelancongan 1992 [Akta 482] di bawah subseksyen 8(1)(b) iaitu pengusaha pelancongan berlesen melanggar mana-mana syarat yang dikenakan di bawah lesen, mana-mana peruntukan Akta ini atau mana-mana undang-undang bertulis lain, tidak kira bahawa tiada pendakwaan telah dibawa bagi sesuatu kesalahan berkenaan dengan pelanggaran sedemikian, subseksyen 8(1)(d) iaitu telah menjalankan perniagaan mengikut cara yang memudaratkan kepentingan orang awam, industri pelancongan atau ekonomi negara.
   Dalam tempoh penggantungan lesen ini, syarikat tidak boleh mengurusniagakan apa-apa perniagaan baharu seperti mengiklankan pakej umrah dan mengambil jemaah baharu untuk mengerjakan umrah. Dalam tempoh penggantungan ini juga, syarikat tersebut dikehendaki memulangkan semula bayaran dan apa-apa dokumen milik jemaah umrah yang memilih untuk membatalkan tempahan syarikat. Sekiranya didapati syarikat melanggar syarat ini, tindakan pembatalan lesen boleh diambil dan tiada pembaharuan lesen akan dibenarkan setelah habis tempoh lesen.

Dikeluarkan oleh:
UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA (MOTAC)
Tel: 03-8000 8000 Fax: 03-88917181
Website: www.motac.gov.my Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook, Instagram & Twitter: @mymotac

Last updated :