F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap

Penggantungan Lesen Syarikat Apsan Travel And Tour Sdn. Bhd (Lesen KPK/LN: 10134)

12 Disember 2022 - Adalah dimaklumkan bahawa Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAC) telah memutuskan untuk menggantung lesen SYARIKAT APSAN TRAVEL AND TOUR SDN.BHD (LESEN KPK/LN: 10134) berkuatkuasa mulai 9 Disember 2022 sehingga tarikh tamat lesen syarikat pada 10 April 2023.

Penggantungan lesen syarikat ini adalah dibuat di bawah Seksyen 8(1)(b), Akta Industri Pelancongan 1992 [Akta 482] iaitu pengusaha pelancongan berlesen itu telah didapati melanggar mana-mana syarat yang dikenakan di bawah lesen, mana-mana peruntukan Akta ini atau mana-mana undang-undang bertulis lain, tidak kira bahawa tiada pendakwaan telah dibawa bagi sesuatu kesalahan berkenaan dengan pelanggaran sedemikian.

DATUK HAJAH SARAYA BINTI ARBI
Pesuruhjaya Pelancongan
Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya


Dikeluarkan oleh:
Unit Komunikasi Korporat

KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA
Tel: 03-8000 8000 Fax: 03-88917181
Website: www.motac.gov.my Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook, Instagram & Twitter: @mymotac

Last updated :