F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap

Pemberhentian Pendaftaran Penginapan Kediaman Jangka Masa Pendek (STRA) Mulai 15 Februari 2020

Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC) akan memberhentikan pendaftaran short term residential accomodation (STRA) mulai 15 Februari 2020. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC) memaklumkan, sebelum ini Kementerian bertanggungjawab untuk mendaftarkan semua premis penginapan pelancong termasuklah pendaftaran host atau agen yang menjalankan aktiviti penginapan kediaman jangka masa pendek yang menggunakan model ‘Ekonomi Perkongsian Kediaman’ selaras dengan penetapan Akta Industri Pelancongan 1992.

Bagi memastikan keseragaman dasar-dasar kerajaan berkaitan short term residential accomodation (STRA) ini, maka semua host atau pemilik kediaman tidak perlu berdaftar lagi di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MoTAC) mulai dari tarikh tersebut. Pemberhentian pendaftaran ini pastinya akan memudahkan pengawalseliaan aktiviti STRA di Malaysia di mana hanya pihak yang berkuasa sahaja akan mengambil tindakan sekiranya mereka gagal

Pendaftaran sebelum ini bertujuan untuk membantu MOTAC memperolehi data serta statistik yang lengkap dan terkini bagi merangka dan menyusun polisi dan strategi pembangunan negara pada masa akan datang bertepatan dengan trend semasa sekarang. Kerajaan telah menerima pelbagai maklumbalas positif mahupun negatif dari penggiat industri mahupun orang awam mengenai aktiviti penginapan ini.

- TAMAT -

Dikeluarkan oleh:
Unit Komunikasi Korporat (UKK),
Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC) Tel: 03-8000 8000 Fax: 03-8891 7181
Laman Sesawang: www.motac.gov.my
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
FB: Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia Instagram: mymotac
Twitter: mymotac
Last updated :