Malaysia Madani
F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap

Pelancaran Tourism Licensing And Enforcement System (TOURLIST)

9 November 2022 - Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAC) telah melancarkan Sistem Pelesenan & Penguatkuasaan Pelancongan atau Tourism Licensing and Enforcement System (TOURLIST) bagi menggantikan Sistem Pelesenan Industri Pelancongan (SPIP) bermula 9 November 2022.

Projek ini mempunyai 9 modul aplikasi yang merangkumi 5 aplikasi teras dan 4 aplikasi sokongan. Capaian Sistem TOURLIST ini boleh didapati di laman web dan mobile apps supaya dapat disuaipadankan dengan perkembangan teknologi. Pengurusan data Industri Pelancongan dalam sistem TOURLIST juga dilengkapkan dengan ciri-ciri Business Intelligence (BI) melalui perisian RapidMiner.

Antara yang menarik tentang TOURLIST ialah permohonan lesen industri pelancongan boleh dibuat di atas talian secara end-to-end, automasi permohonan pendaftaran dan penggredan hotel dan spa, kelulusan automatik permohonan pengecualian pemandu pelancong, pengeluaran lesen secara janaan komputer, pemantauan aduan yang efisyen, pembayaran atas talian dan banyak lagi. Selain itu, MOTAC telah menjalinkan kerjasama pintar bersama rakan strategik MOTAC melalui integrasi sistem dan perkongsian data dengan pelbagai Kementerian, agensi kerajaan dan badan berkanun seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Jabatan Akauntan Negara Malaysia, Biro Pengaduan Awam dan syarikat perbankan.

Inisiatif projek pembangunan Sistem TOURLIST ini adalah bertepatan dengan landskap industri pelancongan negara yang terus berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi digital seperti data raya, internet of things, teknologi blockchain, Artificial Intelligence (AI) dan pelbagai inovasi pintar yang lain.

Pembangunan pakej pelancongan dan pemerkasaan ekosistem kebudayaan dapat dilaksanakan secara proaktif dan inklusif dengan wujudnya sistem pengurusan data yang berkesan melalui Sistem TOURLIST.

Penggiat industri boleh melayari laman web melalui capaian https://www.tourlist.gov.my bagi urusan Pelesenan & Penguatkuasaan Pelancongan.

#ComingBackStronger
#KeluargaMalaysia
#BekerjaUntukRakyat


Dikeluarkan oleh:
UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA (MOTAC)
Tel: 03-8000 8000 Fax: 03-88917181
Website: www.motac.gov.my Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook, Instagram & Twitter: @mymotac

Last updated :