F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap

MOTAC Bersama Penggiat Industri Rangka Strategi Aktifkan Kembali Sektor Kebudayaan

7 April 2021 - Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Dato' Sri Hajah Nancy Shukri melihat pentingnya keperluan untuk memulihkan semula (restore) Badan Bukan Kerajaan (BBK) kebudayaan bagi membolehkan sektor seni, budaya dan warisan bergerak aktif walaupun dalam situasi serba mencabar masa ini.

Dalam usaha mencapai matlamat untuk menyemarakkan aktiviti seni dan budaya di seluruh negara, MOTAC mengambil kira persatuan berteraskan seni, budaya dan warisan ini sebagai golongan pelaksana kepada kegiatan berdasarkan hala tuju yang ditetapkan.

"Penggiat industri kebudayaan dan kesenian telah kerugian sebanyak RM85 juta dalam tempoh setahun akibat penularan Covid-19 ini. Justeru, sesi libat urus yang diadakan secara berperingkat ini memberi peluang kepada kedua-kedua pihak untuk berkongsi pendapat dan bertukar pandangan agar industri ini kembali aktif."

Beliau berkata demikian dalam sesi libat urus bersama BBK dan Penggiat Industri Sektor Kebudayaan yang dikendalikan di bawah Jawatankuasa Pengurusan Krisis atau Crisis Management Taskforce (CMT) yang turut dihadiri oleh Ketua Setiausaha MOTAC, Dato' Dr. Noor Zari Hamat.

Dato' Sri Hajah Nancy berkata sepanjang tahun 2020, sebanyak 217 buah badan bukan kerajaan telah menerima peruntukan sebanyak RM 2,213,000.00 yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Panel Penilai Kebudayaan (JPPK) MOTAC bagi tujuan penyemarakkan industri seni, budaya dan warisan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM1,630,500.00 adalah untuk 30 permohonan bagi bantuan kegiatan persatuan.

Seterusnya, sebanyak RM582,500.00 adalah untuk bantuan pentadbiran kepada 187 buah persatuan yang aktif namun terkesan akibat pandemik Covid-19.

Hadir dalam pertemuan berkenaan adalah dari sektor teater, seni persembahan dan muzik masing-masing dari Persatuan Seni Bangsawan Bintang Timur, Persatuan Seni dan Teater Selangor, Persatuan Seni Pentas India Kuala Lumpur, Persatuan Teater Malaysia, Persatuan Anak Soleh Malaysia, Persatuan Swakarya Serumpun, Persatuan Teater Hidayah Kuala Lumpur, Kelab Kartasis Seni, Persatuan Han, Perbadanan Kesenian Malaysia/Temple of Fine Arts (TOFA), Kuala Lumpur Performing Arts Centre (KLPAC), Penang Performing Arts Centre (Penang PAC), Petaling Jaya Performing Arts Centre (PJ PAC), Persatuan Pemuzik Malaysia (Musicians for Musicians), Malaysian Buskers Club, Persatuan Karyawan Malaysia.

Antara permohonan yang dikemukakan sektor teater ialah peruntukan untuk penggiat industri terus aktif berikutan kekangan kewangan untuk melaksanakan program.

Selain itu, wakil daripada sektor teater juga mencadangkan agar diwujudkan dana tetap pengurusan persatuan untuk membayar kos sewaan pejabat, utiliti dan saguhati pengurusan.

Menjawab mengenainya, Dato' Sri Hajah Nancy berkata meskipun MOTAC tiada peruntukan khas bagi tujuan itu, namun pada tahun lalu, sebanyak 187 persatuan seni, budaya dan warisan telah dibantu dengan jumlah keseluruhannya sebanyak RM582,500 untuk tujuan bantuan kewangan (pentadbiran) berikutan penularan wabak Covid-19 serta meringankan beban pengurusan pentadbiran persatuan.

Wakil dari sektor seni persembahan pula menyatakan cabaran kewangan bagi kelangsungan penjanaan pendapatan. Oleh itu, mereka memohon untuk mendapatkan lebih penonton fizikal iaitu sekurang-kurangnya 50 peratus kapasiti.

Dalam perkara ini, Dato' Sri Hajah Nancy berharap isu tersebut dapat diselesaikan bergantung kepada status Covid-19 dan kelonggaran Prosedur Operasi Standard (SOP) bagi aktiviti persembahan.

Tambahnya, MOTAC dari semasa ke semasa menyediakan SOP bagi membolehkan pembukaan semula sektor-sektor kebudayaan, namun keputusannya adalah tertakluk kepada Majlis Keselamatan Negara (MKN) dan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).

Sementara itu, wakil dari industri muzik pula mencadangkan agar dana disuntik oleh kedua-dua Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) dan MOTAC agar persembahan muzik di premis-premis hotel diaktifkan semula. Ini disebabkan kekangan pihak hotel yang tidak mampu membayar gaji pemuzik berikutan kemelesetan ekonomi dan industri perhotelan pada masa ini.

Perkara ini menurut Dato' Sri Hajah Nancy akan diteliti dan dimajukan juga kepada KKMM.


Dikeluarkan oleh:
Unit Komunikasi Korporat

KEMENTERIAN PELANCONGAN SENI DAN BUDAYA (MOTAC)
Tel: 03-8000 8000 Fax: 03-88917181
Website: www.motac.gov.my Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Last updated :