F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap

Bandar Raya Kuching, Sarawak Diisytihar Sebagai Bandar Raya Kreatif Di Peringkat UNESCO

18 November 2021 - Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAC) melahirkan rasa syukur dengan pengisytiharan Bandar Raya Kuching sebagai Bandar Raya Kreatif di peringkat UNESCO di bawah kategori gastronomi. Pengumuman tersebut telah dibuat melalui surat yang dikemukakan oleh pihak UNESCO bertarikh 16 November 2021 itu membuktikan komitmen berterusan Malaysia dalam mempromosikan negara ini di peta dunia.

Menurut YB Dato’ Sri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC), pengiktirafan tersebut adalah sejajar dengan hasrat Malaysia untuk memupuk elemen inovasi dan kreativiti sebagai pemacu ke arah pembangunan bandar raya yang lestari dan inklusif di rantau ini bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat tempatan. Kejayaan ini juga adalah hasil daripada kerjasama padu di antara MOTAC, Kerajaan Negeri Sarawak, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) serta NGO.

Pihak MOTAC akan terus bekerjasama dengan kerajaan negeri serta pemegang taruh yang terlibat bagi memperhalusi strategi yang lebih pragmatik ke arah mempergiatkan lagi program serta aktiviti yang dapat memperlihatkan Bandar Raya Kuching sebagai sebuah Bandar Raya Kreatif. Pengiktirafan ini sekaligus menjadikan bandar raya Kuching lebih dikenali sebagai destinasi pelancongan budaya di persada antarabangsa dan sekaligus merancakkan lagi ekonomi dan industri pelancongan serta kebudayaan Malaysia.

Kepelbagaian menu warisan dan hidangan berasaskan etnik menjadikan Bandar Raya Kuching sesuai diangkat sebagai bandar raya kreatif kategori gastronomi. Kekayaan biodiversitinya yang mempunyai pelbagai tumbuhan herba yang boleh dijadikan sebagai sumber makanan akan terus memberi nilai tambah kepada kekayaan budaya bandar raya ini.

Selain Bandar raya Kuching, terdapat 48 bandar di seluruh dunia turut diiktiraf pada tahun 2021 menjadikan jaringan bandar raya kreatif UNESCO (UNESCO Creative Cities Network) kini berjumlah 295 bandar di 90 negara dalam bidang kraf dan seni tradisional, rekabentuk, filem, gastronomi, kesusasteraan, seni media dan muzik.

#ComingBackStronger
#KeluargaMalaysia
#BekerjaUntukRakyat


Dikeluarkan oleh:
UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

KEMENTERIAN PELANCONGAN SENI DAN BUDAYA (MOTAC)
Tel: 03-8000 8000 Fax: 03-88917181
Website: www.motac.gov.my Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook, Instagram & Twitter: @mymotac

Last updated :