Malaysia Madani
F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap
  • Home
  • Archives
  • 2015 Archive
  • Teks Ucapan Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Sempena Majlis Perasmian Anugerah Homestay Negeri Selangor 2014/2015

Teks Ucapan Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Sempena Majlis Perasmian Anugerah Homestay Negeri Selangor 2014/2015

TEKS UCAPAN

YANG BERHORMAT DATUK HAJJAH MAS ERMIEYATI
BINTI SAMSUDIN
TIMBALAN MENTERI PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

SEMPENA

MAJLIS PERASMIAN
ANUGERAH HOMESTAY NEGERI SELANGOR 2014/201520 DISEMBER 2015 (AHAD)
KINRARA RESORT, PUCHONG, SELANGOR

(SALUTASI DISEDIAKAN OLEH PENGANJUR)

Terima kasih saudara/saudari pengacara majlis.

Bismillahirrahmanirrohim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia

Pergi Mengail di Tasik Merah
Dapat Seekor Si Anak Ikan
Malam Ini Malam Bersejarah
Anugerah Homestay Kita Nantikan

1. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke Majlis Anugerah Homestay Negeri Selangor 2014/2015 anjuran Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Selangor.

2. Alhamdullillah, saya memanjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana kita dapat berkumpul bersama-sama dengan pengusaha-pengusaha homestay seluruh Negeri Selangor yang berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia (KPK) dan juga penggiat industri pelancongan dan kebudayaan di Negeri Selangor pada malam ini sempena Majlis Anugerah Homestay Negeri Selangor 2014/2015.

Tuan-tuan dan puan-puan,

3. Majlis Anugerah Homestay Selangor ini diadakan adalah inisiatif Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Selangor yang bertujuan memberi penghargaan kepada pengusaha-pengusaha homestay yang telah mencapai prestasi cemerlang. Di samping itu, penganjuran majlis ini diharap dapat meningkatkan lagi semangat pengusaha-pengusaha homestay untuk terus maju di dalam industri pelancongan.

4. Saya telah dimaklumkan bahawa Majlis Anugerah ini adalah kali ketiga diadakan sejak tahun 2013 yang lalu. Pada tahun ini, sebanyak 8 kategori Anugerah akan disampaikan berbanding 7 kategori sahaja pada tahun lalu. Ini menunjukkan pihak kementerian sentiasa menyokong perkembangan program homestay agar ianya sentiasa berdaya saing di dalam industri pelancongan dan secara tidak langsung mampu meningkatkan ekonomi masyarakat luar Bandar.

5. Untuk makluman, Program Homestay Malaysia telah dilancarkan pada tahun 1995 di Temerloh, Pahang. Program ini merupakan satu inisiatif di bawah Pelan Induk Pelancongan Luar Bandar yang bertujuan untuk meningkatkan penyertaan masyarakat luar bandar di dalam sektor pelancongan dan kebudayaan. Di bawah program ini, pelancong berpeluang memperolehi pengalaman tinggal bersama keluarga yang dipilih, berinteraksi dan merasai pengalaman kehidupan seharian keluarga di desa dan juga budaya masyarakat luar bandar di Malaysia. Konsep utama yang ditekankan bagi produk ini adalah lebih kepada produk pelancongan lifestyle atau yang berunsurkan pengalaman.

Tuan-tuan dan puan-puan,

6. Untuk makluman, KPK telah mendaftarkan 181 kluster homestay dengan 3,653 pengusaha yang menawarkan 5,056 bilik untuk pelancong sehingga hari ini. Bagi tahun 2014, pendapatan yang dijana bagi Program Homestay Malaysia adalah sebanyak RM23.2 juta dengan kenaikan sebanyak 7.7 peratus berbanding RM21.5 juta pada tahun 2013. Bagi kedatangan pelancong ke Homestay pada tahun 2014 adalah sebanyak 367,473 orang pengunjung dengan kenaikan sebanyak 4.7 peratus berbanding 350,954 orang pengunjung pada tahun 2013.

7. Bagi Januari hingga September 2015 pula, Program Homestay Malaysia telah mencatat kedatangan pelancong sebanyak 273,919 orang pengunjung dengan kenaikan 6.7 peratus pelancong antarabangsa ke homestay. Dari segi pendapatan homestay pula meningkat sebanyak 10.8 peratus dari RM19.8 juta kepada RM17.9 juta pada tempoh yang sama tahun 2014. Potensi untuk melonjakkan lagi pendapatan industri pelancongan homestay adalah tinggi.

8. Bagi negeri Selangor pula, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia telah mendaftarkan 15 buah homestay yang melibatkan 34 buah kampung dengan penyertaan sebanyak 443 orang pengusaha yang menawarkan 709 buah bilik untuk pelancong. Bagi tempoh Januari hingga September 2015, pendapatan yang dijana oleh Homestay negeri Selangor adalah sebanyak RM2.08 juta dengan kedatangan pelancong ke Homestay Negeri Selangor sebanyak 41,876 orang pengunjung yang terdiri daripada 32,212 orang pelancong domestik dan 9,664 orang pelancong antarabangsa.

9. Homestay Negeri Selangor juga turut menerima kunjungan pelancong dari pelbagai negara terutamanya pelancong daripada negara China, Eropah, Jepun, Australia dan lain-lain lagi kerana keunikannya.

Tuan-tuan dan puan-puan,

10. Program Homestay Malaysia telah mendapat pengiktirafan yang tinggi dalam industri pelancongan dunia di mana pada tahun 2012, program homestay telah memenangi tempat pertama Ulysses Award in Public Policy and Governance oleh Organisasi Pelancongan Dunia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNWTO) di Istanbul, Turki. Lanjutan daripada pengiktirafan tersebut, Malaysia Homestay Standard telah digunapakai sebagai Asean Homestay Standard oleh Negara-negara Asean.

Tuan-tuan dan puan-puan,

11. KPK juga telah melancarkan secara rasmi Program Kampungstay, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan pada 17 November 2015 yang lepas di Kampungstay Desa Murni, Temerloh, Pahang. Program Kampungstay adalah merupakan satu lagi inisiatif Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan untuk pengusaha-pengusaha homestay yang berdaftar di bawah Program Homestay Malaysia bagi meningkatkan lagi ekonomi mereka menerusi sektor pelancongan.

12. Kampungstay merupakan satu bentuk pengalaman di mana para pelancong disediakan dengan kemudahan penginapan di rumah bersebelahan di mana mereka tidak tinggal bersama dengan tuan rumah. Walau bagaimanapun para pelancong masih berpeluang berinteraksi serta mengikuti aktiviti seharian masyarakat kampung dan kebudayaan mereka. Ianya diperkenalkan kerana ada di kalangan pelancong-pelancong yang tinggal di perkampungan homestay memilih untuk lebih privasi kerana budaya mereka yang berbeza.

13. KPK melihat bahawa Program Kampungstay mempunyai potensi dan peluang yang tinggi untuk diperkembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan tambahan kepada masyarakat luar bandar dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara. Saya yakin program homestay dapat membantu sasaran pelancongan negara pada tahun hadapan untuk menarik 30.5 juta pelancong dengan sumbangan sebanyak RM103 bilion kepada ekonomi negara. Sehubungan itu, kerjasama padu daripada semua pihak adalah amat penting untuk mencapai sasaran ini.

Tuan-Tuan Dan Puan-Puan Sekalian,

14. Sebelum saya akhiri ucapan ini, saya menyampaikan ucapan penghargaan kepada semua pengusaha homestay dan penggiat industri yang hadir pada malam ini yang memberi sokongan kerjasama yang erat dalam menjayakan Program Pengalaman Homestay Malaysia. Kerjasama ini setara dengan harapan YB Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia agar semua pihak berganding bahu menggiatkan industri pelancongan negara dan diharapkan kerjasama strategik ini dapat berterusan untuk masa hadapan.


15. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada semua penerima anugerah pada malam ini. Adalah penting setiap komitmen dan pencapaian cemerlang bukan hanya diteruskan malah hendaklah sentiasa dipertingkatkan. Kepada yang tidak berjaya, diharap janganlah berputus asa dan jadikanlah ini satu motivasi dan tekad untuk jadi lebih cemerlang di masa akan datang.

16. Kepada pihak media juga, saya ucapkan terima kasih kerana membantu menjadi rakan penyiar maklumat dalam menjayakan program-program anjuran Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia.

DENGAN LAFAZ BISMILAHIRAHMANIRROHIM, SAYA MERASMIKAN MAJLIS ANUGERAH HOMESTAY NEGERI SELANGOR 2014/2015.

Sekian, terima kasih.
Last updated :