F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap
  • Home
  • Archives
  • 2015 Archive
  • Teks Ucapan Timbalan Menteri Pelancongan Dan Kebudayaan Malaysia Sempena Majlis Perasmian Festival Kraf Johor 2015

Teks Ucapan Timbalan Menteri Pelancongan Dan Kebudayaan Malaysia Sempena Majlis Perasmian Festival Kraf Johor 2015

TEKS UCAPAN

YANG BERHORMAT
DATUK HAJJAH MAS ERMIEYATI BINTI SAMSUDIN
TIMBALAN MENTERI PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN MALAYSIA

SEMPENA MAJLIS

PERASMIAN FESTIVAL KRAF JOHOR 2015

PADA 25 DISEMBER 2014, JAM 4.00 PETANG

BERTEMPAT DI PADANG A, ANGSANA JOHOR BHARU MALL, JOHORSALUTASI DISEDIAKAN OLEH PENGANJUR

Bismillahirahmanirrahim
Yang Berusaha Saudara Pengacara Majlis

Tan Sri-Tan Sri, Puan Sri-Puan Sri, Dato' - Dato', Datin-Datin, Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam 1 Malaysia

2. Alhamdulillah syukur kehadrat Allah Subhana Wataala kerana kita dapat bersama-sama pada petang ini sempena Majlis Perasmian Festival Kraf Johor 2015. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kraftangan Malaysia kerana sudi menjemput saya untuk menyempurnakan Majlis Perasmian Festival kali ini. Saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Kraftangan Malaysia kerana telah berjaya menganjurkan Festival Kraf Johor bagi kali yang kelima.

Tan Sri-Tan Sri, Puan Sri-Puan Sri, Dato' - Dato', Datin-Datin, Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian

3. Usaha Kraftangan Malaysia yang komited dalam mempromosikan industri dan produk kraf negara memberikan impak yang amat memberangsangkan. Impak ini diukur melalui Petunjuk Prestasi Utama Kraftangan Malaysia atau KPI yang berteraskan kepada nilai jualan kraf. Saya difahamkan bagi tahun 2015, sasaran nilai jualan kraf yang ditetapkan adalah sebanyak RM460.0 juta dan saya amat berbangga apabila dimaklumkan nilai jualan kraf yang berjaya dijana sehigga 30 November 2015 adalah sebanyak RM489.5 juta atau sebanyak 106 peratus. Ianya telah melebihi daripada sasaran yang ditetapkan. Pencapaian ini membuktikan bahawa industri kraf di negara ini mampu menjadi salah satu daripada sumber pendapatan kepada rakyat.

4. Kepada usahawan kraf, festival ini adalah platfom terbaik untuk mempromosi dan memasarkan terus produk kraf keluaran mereka kepada pengguna. Manakala kepada peminat produk kraf, masa inilah mereka boleh mendapatkan produk kraf yang unik serta mempunyai nilai estetika yang tinggi pada harga yang berpatutan. Saya difahamkan pada tahun 2014, Festival Kraf Johor telah berjaya memperoleh nilai jualan sebanyak RM5.3 juta.

Tan Sri-Tan Sri, Puan Sri-Puan Sri, Dato' - Dato', Datin-Datin, Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian

5. Berdasarkan kepada statistik dari Lembaga Penggalakkan Pelancongan Malaysia, bagi tempoh Januari hingga Jun 2015, seramai 12.6 juta orang pelancong asing telah berkunjung ke negara ini di mana daripada jumlah tersebut seramai 6.4 juta atau 49 peratus pelancong adalah dari Singapura. Oleh yang demikian, Negeri Johor yang menjadi gerbang utama kemasukan pelancong dari selatan khususnya Singapura, perlu menyediakan pelbagai tarikan produk kraf untuk ditawarkan kepada pelancong.

6. Industri kraf dan sektor pelancongan boleh diumpamakan seperti irama dan lagu yang saling melengkapi di antara satu sama lain. Selain mempunyai pelbagai daya tarikan pelancongan semulajadi seperti pulau-pulau yang indah dan pesisiran pantai yang menarik. Negara ini juga kaya dengan produk pelancongan bercirikan seni budaya, sejarah serta khazanah warisan yang boleh ditawarkan kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Penganjuran Festival Kraf Johor sentiasa dinanti-nantikan oleh penduduk di sekitar Johor Bharu serta peminat tegar produk kraf dari seberang Tambak Johor. Secara tidak langsung aktiviti ini menjadi serampang dua mata iaitu menjadi daya tarikan pelancong dan dalam masa yang sama membantu meningkatkan pendapatan usahawan kraf seterusnya meningkatkan pendapatan negara.

7. Saya telah dimaklumkan seramai 300 orang usahawan kraf pelbagai bidang kraf dari seluruh negara mempromosi dan memasarkan produk mereka secara terus kepada pengguna dengan sasaran jualan sebanyak RM3.0 juta. Di samping aktiviti utama yang dirancang sepanjang berlangsungnya festival, festival kali ini turut menganjurkan pameran produk shiboritik dan signature item daripada pereka serta pelukis catan terkenal tanah air iaitu Puan Fatimah Chik. Shiboritik merupakan proses penghasilan batik menggunakan teknik ikat dan celup atau tie and dye. Hasil seni shiboritik ini diaplikasi kepada penghasilan reka bentuk produk baharu yang selari dengan kehendak pasaran dari dalam dan luar negara. Transformasi batik shiboritik dilaksanakan mengikut segmen iaitu produk kraf pelancongan, hadiah cenderamata korporat, fesyen dan aksesori, peralatan serta kelengkapan rumah.

Tan Sri-Tan Sri, Puan Sri-Puan Sri, Dato' - Dato', Datin-Datin, Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian

8. Bagi terus meningkatkan permintaan terhadap industri kraf negara, saya berharap agar usahawan kraf perlu sentiasa bersiap siaga terhadap perkembangan serta kehendak pasaran kraf masa kini. Ini dapat direalisasikan dengan menghasilkan produk kraf yang kreatif, berinovasi, berkualiti tinggi serta harga yang kompetitif. Faktor-faktor ini memberi impak yang besar bukan sahaja kepada penjanaan pendapatan usahawan kraf malah dapat membantu merancakkan aktiviti sektor lain. Usaha sebegini perlu dilakukan secara konsisten supaya industri ini terus kukuh dan mampu berdaya saing.

9. Aktiviti mempromosikan industri kraf ini merupakan agenda negara yang memerlukan sokongan padu daripada usahawan dan pengeluar kraf, pengguna, agensi dari sektor kerajaan, swasta, rakan-rakan media dan pihak-pihak lain yang berkaitan. Penganjuran festival ini amat bermakna kerana ianya bertepatan dengan program jualan akhir tahun 1Malaysia yang sedang berlangsung di seluruh negara dari 14 November 2015 sehingga 3 Januari 2016. Saya menyeru supaya masyarakat terus menyokong program promosi ini dan secara tidak langsung membantu merancakkan semula ekonomi negara.

Tan Sri-Tan Sri, Puan Sri-Puan Sri, Dato' - Dato', Datin-Datin, Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian

10. Usaha berterusan daripada Kraftangan Malaysia dalam menganjurkan program seumpama ini tentu sekali dapat membantu membuka peluang pemasaran yang lebih luas untuk usahawan kraf menjual dan mempromosi produk kraf sama ada di pasaran domestik mahupun antarabangsa. Besarlah harapan saya agar penganjuran Festival Kraf Johor 2015 dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh usahawan kraf dalam meningkatkan kecemerlangan industri kraf. Saya juga menyeru kepada semua pihak untuk bersama-sama berganding bahu untuk memperkasakan industri pelancongan dan kebudayaan negara agar sasaran pada tahun hadapan untuk menarik 30.5 juta pelancong dengan sumbangan sebanyak RM103 bilion kepada ekonomi negara akan dapat dicapai.

9. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan syabas dan tahniah di atas usaha yang diberikan oleh semua pihak dalam menjayakan Festival Kraf Johor 2015. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kraftangan Malaysia yang telah mengundang saya untuk merasmikan majlis ini. Semoga usahawan kraf dapat memanfaatkan sepenuhnya peluang ini dengan sebaik mungkin untuk meluaskan pasaran mahupun mendapatkan idea untuk menghasilkan produk kraf dengan lebih baik dalam meningkatkan kecemerlangan industri kraf. Sebelum saya akhiri ucapan ini, terimalah serangkap pantun;

Tambak Johor Tanjung Puteri,
Selat Tebrau Airnya Biru;
Songket dan batik indah berseri,
Seni kraf warisan menawan kalbu.

DENGAN LAFAZ BISMILLAHIRAHMANIRAHIM, SAYA DENGAN SUKACITANYA MERASMIKAN FESTIVAL KRAF JOHOR 2015.

Sekian.

Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Last updated :