Malaysia Madani
F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap
  • Home
  • Archives
  • 2015 Archive
  • Teks Ucapan Timbalan Ketua Setiausaha (Pelancongan), Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan Malaysia Mewakili Menteri Pelancongan Dan Kebudayaan Malaysia Sempena Majlis Pelancaran Program Kampungstay

Teks Ucapan Timbalan Ketua Setiausaha (Pelancongan), Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan Malaysia Mewakili Menteri Pelancongan Dan Kebudayaan Malaysia Sempena Majlis Pelancaran Program Kampungstay

TEKS UCAPAN

Y.BHG. DATUK RASHIDI BIN HASBULLAH
Timbalan Ketua Setiausaha (Pelancongan), Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan Malaysia
Mewakili Menteri Pelancongan Dan Kebudayaan Malaysia

Majlis Pelancaran Program Kampungstay

Homestay Desa Murni,
Temerloh, Pahang
17 November 2015 (Selasa), 10.00 pg

(SALUTATIONS - to be advised)Yang Berhormat Dato' Haji Mohd. Sharkar bin Haji Shamsudin
Pengerusi Jawatankuasa (EXCO) Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Pahang

Yang Berbahgia Tan Sri, Dato' Seri, Ahli-Ahli Parlimen

Ahli-Ahli Yang Berhormat Exco Kerajaan Negeri Pahang

Ahli-Ahli Yang Berhormat

Rakan-Rakan media

Ketua-ketua jabatan dan agensi-agensi Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan dan Kerajaan Negeri Pahang

Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-tuan dan Puan-puan yang saya hormati sekalian.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia

1. Pertama sekali, saya ingin menyampaikan Salam Takzim daripada YB Dato' Seri Mohamed Nazri bin Tan Sri Abdul Aziz, Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia tidak dapat hadir bersama-sama kerana mempunyai tugas rasmi lain yang sama pentingnya yang perlu dilaksanakan. Walau bagaimanapun, beliau berharap program ini dapat berjalan dengan lancar.

2. Alhamdullillah, saya memanjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana kita dapat berkumpul bersama-sama dengan pengusaha-pengusaha homestay yang berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia (KPK) dan juga penggiat industri pelancongan dan kebudayaan pada pagi ini sempena Majlis Pelancaran Program Kampungstay iaitu program di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Dato' Haji Mohd. Sharkar bin Haji Shamsudin, Pengerusi Jawatankuasa (Exco) Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Pahang kerana sudi melapangkan masa untuk hadir majlis ini. Terima kasih juga kepada Ahli-Ahli Yang Berhormat Exco Kerajaan Negeri Pahang serta hadirin sekalian yang turut hadir pada pagi ini.

Tuan-tuan dan puan-puan,

3. Majlis ini amat bermakna khususnya kepada semua penggiat industri terutamanya para peserta Program Pengalaman Homestay Malaysia kerana pada hari ini Program Kampungstay akan dilancarkan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, logo bagi program Kampungstay ini telah diperkenalkan kepada pengusaha homestay dan penggiat industri pelancongan pada 8 Ogos 2014 di kawasan YB Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, Parlimen Padang Rengas, Kuala Kangsar, Perak. Pelancaran tersebut dilaksanakan serentak dengan pelancaran logo Program Pengalaman Homestay Malaysia yang baharu, yang lebih bersifat komersil dan dinamik, selain memberikan nafas dan imej yang baharu kepada program tersebut.

Tuan-tuan dan puan-puan,

4. Program Kampungstay adalah merupakan satu tanda pengiktirafan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan terhadap pengusaha-pengusaha homestay yang berdaftar di bawah Program Pengalaman Homestay Malaysia. Program ini merupakan inisiatif baharu yang diperkenalkan kepada pengusaha homestay sedia ada di bawah Kementerian, untuk meningkatkan ekonomi di dalam sektor pelancongan selain berpotensi untuk meningkatkan penyertaan masyarakat luar bandar untuk menyertai industri pelancongan.

5. Kampungstay merupakan satu bentuk pengalaman di mana para pelancong disediakan dengan kemudahan penginapan tetapi tidak tinggal bersama dengan tuan rumah. Walau bagaimanapun para pelancong masih berpeluang untuk berinteraksi serta mengikuti aktiviti seharian masyarakat kampung dan kebudayaan mereka. Ia merupakan salah satu platform untuk memperkenalkan budaya Malaysia kepada pelancong-pelancong.

6. Untuk makluman, bagi Januari hingga Ogos 2015, Program Pengalaman Homestay Malaysia mencatat sebanyak 245,944 orang pengunjung dengan kenaikan 8.4 peratus pelancong antarabangsa ke homestay. Dari segi pendapatan homestay pula meningkat sebanyak 3.7 peratus dari RM15.9 juta ke RM16.5 juta pada tempoh yang sama tahun 2014. Potensi untuk melonjakkan lagi pendapatan industri pelancongan homestay adalah tinggi. Pihak kementerian telah mendaftarkan 175 kluster homestay dengan 3,561 pengusaha yang menawarkan 4,932 bilik untuk pelancong sehingga hari ini. Pada tahun 2012, program homestay yang dibangunkan Kementerian Pelancongan & Kebudayaan memenangi tempat pertama Anugerah Ulysses anjuran Organisasi Pelancongan Dunia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNWTO) di Istanbul, Turki.

7. Sehingga kini, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaaan Malaysia telah mendaftarkan sebuah homestay iaitu di Kampungstay Desa Murni dan akan mendaftarkan beberapa buah kampungstay lagi di Negeri Melaka, Johor dan Wilayah Persekutuan Labuan.

Tuan-tuan dan puan-puan,

8. Kementerian melihat bahawa Program Kampungstay mempunyai potensi dan peluang yang tinggi untuk diperkembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan tambahan kepada masyarakat luar bandar dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara.

9. Objektif utama Program Kampungstay ini adalah untuk :

(i) menggalakkan penyertaan penduduk di kawasan kampung di dalam industri pelancongan agar dapat meningkatkan pendapatan serta taraf hidup masyarakat kampung;

(ii) menggalakkan penduduk di kawasan kampung terlibat di dalam perniagaan dan menjadi usahawan desa;

(iii) menyediakan pengalaman unik kepada para pelancong yang tinggal di kampung serta mengalami kehidupan dan kebudayaan masyarakat kampung;

(iv) menyediakan tambahan kemudahan penginapan berkonsepkan masyarakat kampung;

(v) memberikan pilihan kepada pelancong untuk memilih jenis penginapan yang bersesuaian dengan kehendak mereka;

(vi) menampung kekurangan penginapan homestay sedia ada; dan

(vii) memberikan peluang kepada homestay sedia ada yang berjaya di kawasan kampung bagi menambah pendapatan mereka.

10. Bersempena dengan pelancaran Program Kampungstay ini, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri dengan kerjasama Koperasi Homestay Malaysia turut menganjurkan Seminar Homestay yang bermula pada 16 November hingga 18 November 2015. Program ini melibatkan penyertaan seramai 60 orang pengusaha homestay dari seluruh Malaysia. Tujuan utama pelaksanaan seminar ini adalah untuk memberi pendedahan kepada pengusaha homestay bagi berkongsi pengalaman dan mempelajari amalan terbaik (best practices) yang dipraktikkan oleh para pengusaha homestay yang berjaya kepada pengusaha lain. Di samping itu, program ini juga dapat memberi penerangan dan kesedaran kepada pengusaha homestay untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa melalui pendapatan sampingan yang diperoleh melalui industri pelancongan yang dijalankan.

Tuan-Tuan Dan Puan-Puan Yang Saya Dihormati Sekelian,

11. Sebelum saya akhiri ucapan ini, penghargaan kepada semua pengusaha homestay dan penggiat industri yang hadir pada pagi ini memberi sokongan kerjasama yang erat dalam menjayakan Program Pengalaman Homestay dan Kampungstay. Kerjasama ini setara dengan harapan YB Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia agar semua pihak berganding bahu untuk memeriahkan lagi sambutan Malaysia Year of Festival 2015 pada tahun ini dan diharap kerjasama strategik ini dapat berterusan untuk masa hadapan.

12. Kepada pihak media juga, saya ucapkan jutaan terima kasih kerana membantu menjadi rakan penyiar maklumat dalam menjayakan program Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia.

Dengan lafaz Bismilahirahmanirrahim, saya melancarkan Program Kampungstay dan seterusnya merasmikan Kampungstay Desa Murni ini.

Sekian, terima kasih.
Last updated :