Malaysia Madani
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

Unit Integriti

FUNGSI
 1. Melaksanakan program berkaitan pembudayaan dan pengukuhan integriti berdasarkan Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) 2020 - 2025 dan Pengukuhan Integriti Perkhidmatan Awam (PIPA) melalui kerjasama dengan Institut Integriti Malaysia (IIM) serta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) di kalangan warga MOTAC.
 2. Pengukuhan ini akan dilaksanakan melalui bengkel/ seminar/ ceramah/ taklimat serta merancang dan menyediakan modul yang bersesuaian untuk kursus integriti untuk dilaksanakan kepada warga MOTAC.
 3. Melapor isu sekiranya perlu ke Mesyuarat Jawatankuasa Tatakelola (JTK) Kebangsaan dan Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet Tatakelola Nasional (JKKTN).
 4. Mengadakan naziran pematuhan peraturan ke Pejabat Negeri/ Bahagian/ Jabatan/ Agensi di bawah MOTAC dan memantau pematuhan peraturan-peraturan berkuat kuasa.
 5. Menerima dan mengambil tindakan ke atas aduan/ maklumat mengenai salah laku jenayah atau pelanggaran etika organisasi.
 6. Melaporkan salah laku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab.
 7. Menjalankan siasatan terhadap aduan yang melibatkan salah laku.
 8. Melaksanakan program berkaitan pembudayaan dan pengukuhan integriti berdasarkan Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) 2020 - 2024 dan Pengukuhan Integriti Perkhidmatan Awam (PIPA) melalui kerjasama dengan Institut Integriti Malaysia (IIM) serta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) di kalangan warga MOTAC.
 9. Mengesyorkan penambahbaikan terhadap peraturan dan prosedur kerja melalui Mesyuarat Jawatankuasa Anti Rasuah (JAR) Kementerian yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha MOTAC.
 10. Melapor isu sekiranya perlu ke Mesyuarat Jawatankuasa Anti Rasuah (JAR) Kebangsaan dan Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Antirasuah (JKKMAR).
 11. Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib dan mengurus prosedur tatatertib.
 12. Memberi khidmat nasihat berkaitan tatatertib kepada Jabatan/ Agensi.

PIAGAM PELANGGAN


PENGURUSAN ADUAN
Mengemukakan aduan untuk tindakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas aduan diterima.

TATATERTIB
Menyelesaikan kes tatatertib dalam tempoh (6) enam bulan dari tarikh maklumat lengkap diperolehi.
Kemaskini Terakhir :