Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

Bahagian Pelesenan dan Penguatkuasaan Pelancongan

Aras 1,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7201, 7202


Roslan bin Mohammad
Setiausaha Bahagian
T@6quroslan.mohammadT@6qu
03 8891 7199
T@6quroslan.mohammadT@6qu
03 8891 7199
Noor Faizah binti Mansor
Setiausaha Pejabat / PA SUB
LKQOxfaizah_mLKQOx
03 8891 7198
LKQOxfaizah_mLKQOx
03 8891 7198
Pius Anak Inggong
KPSUK (BPPP)
Cawangan Pelesenan
KQ5YspiusKQ5Ys
03 8891 7037
KQ5YspiusKQ5Ys
03 8891 7037
Ahmad Alsraf bin Ahmad Mokhtar
KPSU (BPPP)
Cawangan Penguatkuasaan
Jm8GnalsrafJm8Gn
03 8891 7200
Jm8GnalsrafJm8Gn
03 8891 7200
Siti Khadijah binti Sabturani
PSU (BPPP) 1
Unit TOBTAB
8xF$csitikhadijah8xF$c
03 8891 7204
8xF$csitikhadijah8xF$c
03 8891 7204
Danendran Sugumar
PSUK (BPPP) 2
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
9mM%kdanendran9mM%k
03 8891 7209
9mM%kdanendran9mM%k
03 8891 7209
Norzalinda binti Che Ahmad
PSUK (BPPP) 3
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
@VR(Zzalinda.ahmad@VR(Z
03 8891 7206
@VR(Zzalinda.ahmad@VR(Z
03 8891 7206
Hazwan bin Harun
PSUK (BPPP) 4
Unit Khidmat Pengurusan
tIYJVhazwantIYJV
03 8891 7257
tIYJVhazwantIYJV
03 8891 7257
Yong Yit Hiong
PSUK (BPPP) 5
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
zmYWgyhyongzmYWg
03 8891 7226
zmYWgyhyongzmYWg
03 8891 7226
Norlin binti Mohamed
PSU (BPPP) 6
Unit Pendakwaan & Perundangan
ZbcymnorlinZbcym
03 8891 7256
ZbcymnorlinZbcym
03 8891 7256
Abd. Ghani bin Ghazally
KPPT (BPPP)
Unit Khidmat Pengurusan
NzP58aghaniNzP58
03 8891 7263
NzP58aghaniNzP58
03 8891 7263
KOSONG
PPTT (BPPP)
Unit Pendakwaan & Kompaun
03 8891 7252
03 8891 7252
Mohd Nawawi bin Mat Idris
PPTK (BPPP) 1
Unit TOBTAB
V^&G&nawawiV^&G&
03 8891 7211
V^&G&nawawiV^&G&
03 8891 7211
Azlina binti Rahmat
PPTK (BPPP) 2
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
mT8Imazlina.rahmatmT8Im
03 8891 7219
mT8Imazlina.rahmatmT8Im
03 8891 7219
Natrah binti Hassan
PPTK (BPPP) 3
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
v&ZGFnatrah.hassanv&ZGF
03 8891 7213
v&ZGFnatrah.hassanv&ZGF
03 8891 7213
Aliman bin Md Saad
PPTK (BPPP) 4
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
Kj%RqalimanKj%Rq
03 8891 7230
Kj%RqalimanKj%Rq
03 8891 7230
Mohd Zulman bin Abidin
PPTMK (BPPP)
Unit Khidmat Pengurusan
p8n^8zulmanp8n^8
03 8891 7216
p8n^8zulmanp8n^8
03 8891 7216
Sarimah binti Mohd Nor
PA (BPPP)
Unit Khidmat Pengurusan
TQTHasarimahnorTQTHa
03 8891 7215
TQTHasarimahnorTQTHa
03 8891 7215
Emyliana binti Che Embi
PPT (BPPP) 1
Unit TOBTAB
xWzbmemylianaxWzbm
03 8891 7218
xWzbmemylianaxWzbm
03 8891 7218
Norahaslinda binti Mohd Jid
PPT (BPPP) 2
Unit TOBTAB
ulph8norahaslindaulph8
03 8891 7217
ulph8norahaslindaulph8
03 8891 7217
Wan Mohamad Khuzairi bin Wan Mohamad Nusi
PPT (BPPP) 3
Unit Kenderaan Pelancongan
)LOvgkhuzairi)LOvg
03 8891 7212
)LOvgkhuzairi)LOvg
03 8891 7212
Mohd Hazrin bin Khalid
PPT (BPPP) 4
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
5hO%4hazrin5hO%4
03 8891 7214
5hO%4hazrin5hO%4
03 8891 7214
Noorfazillah binti Ismail
PPT (BPPP) 5
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
5sxSxnoorfazillah5sxSx
03 8891 7222
5sxSxnoorfazillah5sxSx
03 8891 7222
Mohd Nazri bin Tamyiz
PPT (BPPP) 6
Unit Pemandu Pelancong
r#sx@mnazrir#sx@
03 8891 7221
r#sx@mnazrir#sx@
03 8891 7221
Muhammad Faiz bin Ismail
PPT (BPPP) 7
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
nenOHmfaiznenOH
03 8891 7223
nenOHmfaiznenOH
03 8891 7223
Nor Azian binti Abdul Aziz
PPT (BPPP) 8
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
Vzz$Mazian.azizVzz$M
03 8891 7224
Vzz$Mazian.azizVzz$M
03 8891 7224
Siti Zulaikha binti Rahtimin
PPT (BPPP) 9
Unit Khidmat Pengurusan
b5lUBsitizulaikhab5lUB
03 8891 7225
b5lUBsitizulaikhab5lUB
03 8891 7225
Mohamad Shazwan Naim bin Shamsudin
PPT (BPPP) 10
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
u3AN1shazwan.naimu3AN1
03 8891 7210
u3AN1shazwan.naimu3AN1
03 8891 7210
Mohamad Razualshah bin Shahmudin
PPT (BPPP) 11
INnV0razualshahINnV0
03 8891 7664
INnV0razualshahINnV0
03 8891 7664
Ahmad Abdullah bin Abdul Jalil
PPT (BPPP) 12
Unit TOBTAB
0*d4oabdullah.jalil0*d4o
03 8891 7251
0*d4oabdullah.jalil0*d4o
03 8891 7251
Mohamad Anam Sufy bin Mohamad Saodi
PPT (BPPP) 13
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
K24g0anamsufyK24g0
03 8891 7229
K24g0anamsufyK24g0
03 8891 7229
Muhammad Fitri bin Risli
PPT (BPPP) 15
Unit Pendakwaan & Kompaun
L^%Qpfitri.risliL^%Qp
03 8891 7231
L^%Qpfitri.risliL^%Qp
03 8891 7231
Nurasyiqin binti Sabuddin
PPT (BPPP) 16
Unit Pendakwaan & Kompaun
J@IbDnurasyiqinJ@IbD
03 8891 7232
J@IbDnurasyiqinJ@IbD
03 8891 7232
Norasyikin binti Zulkapli
PTK (BPPP)
Unit Khidmat Pengurusan
)HJ7!norasyikin)HJ7!
03 8891 7233
)HJ7!norasyikin)HJ7!
03 8891 7233
Mohd Asnizan bin Mat Sufi
PTK (W)
Unit Khidmat Pengurusan
Q8f!BasnizanQ8f!B
03 8891 7227
Q8f!BasnizanQ8f!B
03 8891 7227
Eshamsuria binti Baharin
PT (BPPP) 1
Unit TOBTAB
zO0a7eshamsuriazO0a7
03 8891 7234
zO0a7eshamsuriazO0a7
03 8891 7234
Nor Azlina binti Mohammad Aslam
PT (BPPP) 2
Unit TOBTAB
WVLNhazlinaaslamWVLNh
03 8891 7235
WVLNhazlinaaslamWVLNh
03 8891 7235
Zamzarinah binti Ali
PT (BPPP) 3
Unit TOBTAB
Vabz$zamzarinahVabz$
03 8891 7236
Vabz$zamzarinahVabz$
03 8891 7236
Kaviyarasi a/p Krishnasamy
PT (BPPP) 4
Unit TOBTAB
UfmkAkaviyarasiUfmkA
03 8891 7237
UfmkAkaviyarasiUfmkA
03 8891 7237
Mohd Faisal bin Razali
PT (BPPP) 5
Unit Kenderaan Pelancongan
bnyEPmfaisalbnyEP
03 8891 7242
bnyEPmfaisalbnyEP
03 8891 7242
Rosmawati binti Mohamadon
PT (BPPP) 6
Unit Kenderaan Pelancongan
V%HeFrosmawatiV%HeF
03 8891 7243
V%HeFrosmawatiV%HeF
03 8891 7243
Ermamimi binti Alias
PT (BPPP) 7
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
gt7bzermamimigt7bz
03 8891 7254
gt7bzermamimigt7bz
03 8891 7254
Arnimawati binti Haji Amin
PT (BPPP) 8
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
DB10MarnieDB10M
03 8891 7238
DB10MarnieDB10M
03 8891 7238
Sharifatul Aishah binti Baseri
PT (BPPP) 9
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
vMQgwaishah.baserivMQgw
03 8891 7239
vMQgwaishah.baserivMQgw
03 8891 7239
Nurherdayutul Akmar binti Azmi
PT (BPPP) 10
Unit Pemandu Pelancong
lfA4#akmarlfA4#
03 8891 7243
lfA4#akmarlfA4#
03 8891 7243
Noorhidayah binti Abdul Rahim
PT (BPPP) 11
Unit Pemandu Pelancong
EnZFTnoorhidayahEnZFT
03 8891 7205
EnZFTnoorhidayahEnZFT
03 8891 7205
Amin Nur Rashyid Bin Zamri
PT (BPPP) 12
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
yRYtRaminryRYtR
03 8891 7245
yRYtRaminryRYtR
03 8891 7245
Farawahidah binti Nasharuddin
PT (BPPP) 13
Unit Khidmat Pengurusan
tT&*4farawahidahtT&*4
03 8891 7255
tT&*4farawahidahtT&*4
03 8891 7255
Haznan bin Hamdan
PT (BPPP) 14
Unit Khidmat Pengurusan
48M1Dhaznan48M1D
03 8891 7260
48M1Dhaznan48M1D
03 8891 7260
Nurul Aisyah binti Zakaria
PT (W)
Unit Khidmat Pengurusan
(c(Kzaisyah.zakaria(c(Kz
03 8891 7247
(c(Kzaisyah.zakaria(c(Kz
03 8891 7247
Erizana binti Md. Akhwan
PT (BPPP) 15
Unit Khidmat Pengurusan
QN@)HerizanaQN@)H
03 8891 7258
QN@)HerizanaQN@)H
03 8891 7258
Umi Kalsom binti Wakimin
PT (BPPP) 16
Unit Khidmat Pengurusan
OQ09&umikalsomOQ09&
03 8891 7248
OQ09&umikalsomOQ09&
03 8891 7248
Juliana binti Sharif
PT (BPPP) 17
Unit Khidmat Pengurusan
qreN)julianasharifqreN)
03 8891 7249
qreN)julianasharifqreN)
03 8891 7249
Nur Haizanaim Mamesah binti Jafri
PT (BPPP) 18
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
HETobhaizanaimHETob
03 8891 7264
HETobhaizanaimHETob
03 8891 7264
Nor Hazwani binti Mohd Maujal
PT (BPPP) 19
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
$^XEqnorhazwani$^XEq
03 8891 7261
$^XEqnorhazwani$^XEq
03 8891 7261
Nurul Ain binti Rashid
PT (BPPP) 20
Unit Pendakwaan & Kompaun
hYeiAnurulain.rashidhYeiA
03 8891 7208
hYeiAnurulain.rashidhYeiA
03 8891 7208
Noridram bin Ismail
PT (BPPP) 21
Unit Khidmat Pengurusan
E21lYidram.ismailE21lY
03 8891 7253
E21lYidram.ismailE21lY
03 8891 7253
Nor Fitrahetty binti Md Yusoff
PT (BPPP) 22
Unit Pendakwaan & Kompaun
s0oIVfitrahettys0oIV
03 8891 7208
s0oIVfitrahettys0oIV
03 8891 7208
Azlina binti Abd. Satar
PT (BPPP) 23
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
5c^AAazlina.satar5c^AA
03 8891 7262
5c^AAazlina.satar5c^AA
03 8891 7262
Saiful bin Md Roslan
PO (BPPP)
Unit Khidmat Pengurusan
BJQl^saifulBJQl^
03 8891 7712
BJQl^saifulBJQl^
03 8891 7712
Mohd Noor bin Yusoff
Pemandu (BPPP)
Unit Khidmat Pengurusan
8lTPamohdnoor8lTPa
03 8891 7233
8lTPamohdnoor8lTPa
03 8891 7233
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.