Selamat Datang ke Portal Rasmi Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia

Senarai Homestay di Malaysia
F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap

Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia, Pahang Office

B 8006, Tingkat 1 - 3
Seri Kuantan Square, Jalan Teluk Sisek
25000 Kuantan,
Pahang Darul Makmur.
Tel: 09 517 1111 / 09 517 1112 / 09 517 1113 (Licensing Unit) Fax: 09 514 6900


YBhg. Dato' Hj. Idros bin Yahya
Pengarah
(UXhjidros(UXhj
09 517 7117
(UXhjidros(UXhj
09 517 7117
Rozli bin Abdul Rani
PPTT
Unit Pelesenan Pelancongan
o2aNjrozlio2aNj
09 517 1111
o2aNjrozlio2aNj
09 517 1111
Noorul Huda binti Mazlan
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
C5WnAhudaC5WnA
09 517 1113
C5WnAhudaC5WnA
09 517 1113
Syarifah Hidayatul Hasanah binti Syed Affendy
PPTK
Unit Pentadbiran, Kewangan, Pembangunan Prasarana & Pembangunan Industri
Q%cM5hidayatulQ%cM5
09 517 1111
Q%cM5hidayatulQ%cM5
09 517 1111
Noraili binti Paimin
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
KeLkgnorailiKeLkg
09 517 1113
KeLkgnorailiKeLkg
09 517 1113
Mariana binti Dato' Haji Ismail
PPT
Unit Pentadbiran, Kewangan, Pembangunan Prasarana & Pembangunan Industri
F(sJemarianaF(sJe
09 517 1111
F(sJemarianaF(sJe
09 517 1111
Suhaini binti Abdul Jalil
PT (P/O)
Unit Pentadbiran, Kewangan, Pembangunan Prasarana & Pembangunan Industri
pP4DDsuhainipP4DD
09 517 1115
pP4DDsuhainipP4DD
09 517 1115
Mohd Haneff bin Abd Manan
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
5U*W^haneff5U*W^
09 517 1113
5U*W^haneff5U*W^
09 517 1113
Zamilah binti Mat Hassan
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan, Pembangunan Prasarana & Pembangunan Industri
N%H#UzamilahN%H#U
09 517 1114
N%H#UzamilahN%H#U
09 517 1114
Mazlin Suhardi Hazrin bin Harun
PT(P/O)
Unit Pentadbiran, Kewangan, Pembangunan Prasarana & Pembangunan Industri
Igx4msuhardiIgx4m
09 517 1112
Igx4msuhardiIgx4m
09 517 1112
Mohd Khairul bin Md Nor
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
vYISbmohdkhairulvYISb
09 517 1113
vYISbmohdkhairulvYISb
09 517 1113
Abdul Halim bin Ghazali
Pemandu
Unit Pentadbiran, Kewangan, Pembangunan Prasarana & Pembangunan Industri
09 517 1111
09 517 1111
DO NOT use this information for purposes of advertising, marketing and selling products and services and disseminate information without official authorization.