Bahagian Pembangunan Prasarana

Aras 10,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7321


Norziatulshima binti Tajuddin
Setiausaha Bahagian
Ngh@nshima.tajuddinNgh@n
03 8891 7322
Ngh@nshima.tajuddinNgh@n
03 8891 7322
Radziah binti Jamaludin
PA SUB (PP)
k^g4qradziahk^g4q
03 8891 7323
k^g4qradziahk^g4q
03 8891 7323
Norsiah binti Patah
KPSUK (PP)
Unit Pengurusan Projek
gO@n3norsiahgO@n3
03 8891 7325
gO@n3norsiahgO@n3
03 8891 7325
Ir. Azizan bin Dahari
KUT
Unit Teknikal
Iw@KNazizanIw@KN
03 8891 7328
Iw@KNazizanIw@KN
03 8891 7328
Nik Muhd Hasbi bin Nik Daud
KPSU (PP)
Unit Perancangan & Penyelarasan
snsp0hasbisnsp0
03 8891 7327
snsp0hasbisnsp0
03 8891 7327
Mohd Hafiz bin Khar
PSUK (PP) 1
Unit Pengurusan Projek
8yxyRm.hafiz8yxyR
03 8891 7331
8yxyRm.hafiz8yxyR
03 8891 7331
Mohd Nazaril Issyam bin Ismail
PSUK (PP) 2
Unit Pengurusan Projek
JAx^9issyamJAx^9
03 8891 7330
JAx^9issyamJAx^9
03 8891 7330
Syarifah Zakirah binti Syed Hamid
PSUK (PP) 3
Unit Perancangan & Penyelarasan
i$Yhwsyarifahzakirahi$Yhw
03 8891 7334
i$Yhwsyarifahzakirahi$Yhw
03 8891 7334
Nor Asri bin Jani
PSUK (PP) 4
Unit Pengurusan Projek
VdKgynor.asriVdKgy
03 8891 7329
VdKgynor.asriVdKgy
03 8891 7329
Ali Amran bin Kamaruzaman
Jurutera Awam
Unit Teknikal
pQ$xqaliamranpQ$xq
03 8891 7332
pQ$xqaliamranpQ$xq
03 8891 7332
Ezham bin Abdul Kudus
Arkitek
Unit Teknikal
O*j4HezhamO*j4H
03 8891 7335
O*j4HezhamO*j4H
03 8891 7335
Muhamad Faris bin Mohd Rushdi
PSU (PP) 1
Unit Pengurusan Projek
g9x@xfarisg9x@x
03 8891 7333
g9x@xfarisg9x@x
03 8891 7333
Aley Suzana binti Mohd Zain
PSU (PP) 2
Unit Pengurusan Projek
SZ#CjaleysuzanaSZ#Cj
03 8891 7357
SZ#CjaleysuzanaSZ#Cj
03 8891 7357
Norma binti Ismail
PSU (PP) 3
Unit Perancangan & Penyelarasan
jcx1gnormajcx1g
03 8891 7326
jcx1gnormajcx1g
03 8891 7326
Sr Nazaitul Hazira binti Ismail
JUB (PP)
Unit Teknikal
49fdjhazira49fdj
03 8891 7336
49fdjhazira49fdj
03 8891 7336
Amir Bakhtiar bin Ramlan Zairuddin
PPTK (PP)
Unit Perancangan & Penyelarasan
VXd#XamirramlanVXd#X
03 8891 7353
VXd#XamirramlanVXd#X
03 8891 7353
Rashidah binti Daud
Penolong Akauntan
Unit Perancangan & Penyelarasan
YrIB@rashidahYrIB@
03 8891 7694
YrIB@rashidahYrIB@
03 8891 7694
Zulhelmi bin Zainol Abidin
Penolong Pegawai Senibina (PP)
Unit Teknikal
&vvTMzulhelmi&vvTM
03 8891 7346
&vvTMzulhelmi&vvTM
03 8891 7346
Wan Mohd Syafique bin Abd Razak
Penolong Jurutera (PP) 1
Unit Teknikal
m^@&zsyafiquem^@&z
03 8891 7348
m^@&zsyafiquem^@&z
03 8891 7348
Shelidatul Baizura binti Sarbini
Penolong Jurutera (PP) 2
Unit Teknikal
Mk%CWshelidatulMk%CW
03 8891 7350
Mk%CWshelidatulMk%CW
03 8891 7350
Muhammad Saufi bin Zainal Azman
Penolong Jurutera (PP) 3
Unit Teknikal
yjeVFsaufizainalyjeVF
03 8891 7355
yjeVFsaufizainalyjeVF
03 8891 7355
Muhamad Noor Shuhaimi bin Ramli
Penolong Jurutera (PP) 4
Unit Teknikal
z@5Olshuhaimiz@5Ol
03 8891 7349
z@5Olshuhaimiz@5Ol
03 8891 7349
Badariah binti Naib
PTK (PP)
Unit Perancangan & Penyelarasan
ZzMLAbadariahZzMLA
03 8891 7339
ZzMLAbadariahZzMLA
03 8891 7339
Nurliena binti Ismail
PT (P/O) 1
Unit Pengurusan Projek
yLUqUnurlienayLUqU
03 8891 7341
yLUqUnurlienayLUqU
03 8891 7341
Siti Nor Erlina binti Kumpul
PT (P/O) 2
Unit Pengurusan Projek
dvhUvnorerlinadvhUv
03 8891 7340
dvhUvnorerlinadvhUv
03 8891 7340
Mohd Hanafi bin Md. Noh
PT (P/O) 5
Unit Pengurusan Projek
$$XIchanafi.noh$$XIc
03 8891 7344
$$XIchanafi.noh$$XIc
03 8891 7344
Arbayiah binti Ba'ai
PT (P/O) 4
Unit Pengurusan Projek
ItauRarbayiahItauR
03 8891 7343
ItauRarbayiahItauR
03 8891 7343
Arozsha Emilia binti Shaharudin
PT (P/O) 5
Unit Perancangan & Penyelarasan
RU%TwarozshaRU%Tw
03 8891 7345
RU%TwarozshaRU%Tw
03 8891 7345
Nurul Huda binti Ahmad
PT (P/O) 6
Unit Perancangan & Penyelarasan
kUUnfhuda.ahmadkUUnf
03 8891 7342
kUUnfhuda.ahmadkUUnf
03 8891 7342
Melania Pandikar
PT (Kew)
Unit Perancangan & Penyelarasan
sSXRrmelaniasSXRr
03 8891 7351
sSXRrmelaniasSXRr
03 8891 7351
Azree bin Jaafar
PO (PP)
Unit Perancangan & Penyelarasan
Uq@IhazreeUq@Ih
03 8891 7692
Uq@IhazreeUq@Ih
03 8891 7692
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit