Bahagian Pengurusan Maklumat

Aras 5,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7545


Mohd Harris bin Abdul Rahim
Setiausaha Bahagian
q$Cc9harrisq$Cc9
03 8891 7555
q$Cc9harrisq$Cc9
03 8891 7555
Noor Sufina binti Mohamed Ariffin
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
4PdYGsufina4PdYG
03 8891 7546
4PdYGsufina4PdYG
03 8891 7546
Gunasilan a/l Annadurai
Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
YVmS!gunasilanYVmS!
03 8891 7547
YVmS!gunasilanYVmS!
03 8891 7547
Mohd Razuanfaisal bin Md Rus
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 3
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
fMwBurazuanfaisalfMwBu
03 8891 7557
fMwBurazuanfaisalfMwBu
03 8891 7557
Syahrin bin Baharom Shah
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 4
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
Q0@QasyahrinQ0@Qa
03 8891 7549
Q0@QasyahrinQ0@Qa
03 8891 7549
Syamil bin Zayid
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 5
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
2)*#ksyamil2)*#k
03 8891 7562
2)*#ksyamil2)*#k
03 8891 7562
Wan Mohd Nazri bin Wan Abdullah
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
95N(Swannazri95N(S
03 8891 7551
95N(Swannazri95N(S
03 8891 7551
Hairil Niza bin Rusli
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
byu&Thairilbyu&T
03 8891 7552
byu&Thairilbyu&T
03 8891 7552
Suhailah binti Busero
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 3
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
#uSOHsuhailah#uSOH
03 8891 7550
#uSOHsuhailah#uSOH
03 8891 7550
Faizul Helmi bin Mohd Khamis
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
mJetVfaizulmJetV
03 8891 7553
mJetVfaizulmJetV
03 8891 7553
Haiza binti Abu Bakar
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 5
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
zurB5haizazurB5
03 8891 7554
zurB5haizazurB5
03 8891 7554
Ammar bin Idris
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 6
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
lKhncammarlKhnc
03 8891 7548
lKhncammarlKhnc
03 8891 7548
Norisah binti Bahrom
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 7
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
8bAZMnorisah8bAZM
03 8891 7561
8bAZMnorisah8bAZM
03 8891 7561
Hairulnizam bin Zainudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 8
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
1Tn63nizam1Tn63
03 8891 7559
1Tn63nizam1Tn63
03 8891 7559
Mohd Syah bin Khairudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 9
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
hlBSdsyah.khairudinhlBSd
03 8891 7642
hlBSdsyah.khairudinhlBSd
03 8891 7642
Muhammad Shukri bin Mohd Nor
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 10
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
K)ZDQshukriK)ZDQ
03 8891 7627
K)ZDQshukriK)ZDQ
03 8891 7627
Muhammad Norazwan bin Md. Isa
Juruteknik Komputer 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
Cpv%dazwanCpv%d
03 8891 7655
Cpv%dazwanCpv%d
03 8891 7655
Nor Aznida binti Moh Gani
Juruteknik Komputer 2
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
gr2wYaznidagr2wY
03 8891 7655
gr2wYaznidagr2wY
03 8891 7655
Azharuddin bin Abdul Razak
Juruteknik Komputer 3
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
(v4dGazhar(v4dG
03 8891 7558
(v4dGazhar(v4dG
03 8891 7558
Muhammad Firdaus bin Ismail
Juruteknik Komputer 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
@2r&Sfirdaus@2r&S
03 8891 7677
@2r&Sfirdaus@2r&S
03 8891 7677
Zaidatulnaziyah binti Hassan
Pembantu Tadbir (P/O)
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
RnpMkzaidatulRnpMk
03 8891 7560
RnpMkzaidatulRnpMk
03 8891 7560
Helpdesk BPM

03 8891 7556
03 8891 7556
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit