Selamat Datang ke Portal Rasmi Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia

Senarai Homestay di Malaysia
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

Bahagian Pengurusan Maklumat

Aras 5,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7545


Mohd Harris bin Abdul Rahim
Setiausaha Bahagian
vsufQharrisvsufQ
03 8891 7555
vsufQharrisvsufQ
03 8891 7555
Noor Sufina binti Mohamed Ariffin
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
sBGaxsufinasBGax
03 8891 7546
sBGaxsufinasBGax
03 8891 7546
Gunasilan a/l Annadurai
Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
FPVo9gunasilanFPVo9
03 8891 7547
FPVo9gunasilanFPVo9
03 8891 7547
Mohd Razuanfaisal bin Md Rus
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 3
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
8MXO@razuanfaisal8MXO@
03 8891 7557
8MXO@razuanfaisal8MXO@
03 8891 7557
Syahrin bin Baharom Shah
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 4
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
LSd(PsyahrinLSd(P
03 8891 7549
LSd(PsyahrinLSd(P
03 8891 7549
Wan Mohd Nazri bin Wan Abdullah
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Tinggi) 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
LIYcxwannazriLIYcx
03 8891 7551
LIYcxwannazriLIYcx
03 8891 7551
Hairil Niza bin Rusli
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
gP53ohairilgP53o
03 8891 7552
gP53ohairilgP53o
03 8891 7552
Suhailah binti Busero
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 3
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
YQEH&suhailahYQEH&
03 8891 7550
YQEH&suhailahYQEH&
03 8891 7550
Faizul Helmi bin Mohd Khamis
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
&uhndfaizul&uhnd
03 8891 7553
&uhndfaizul&uhnd
03 8891 7553
Haiza binti Abu Bakar
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 5
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
Bg!34haizaBg!34
03 8891 7554
Bg!34haizaBg!34
03 8891 7554
Ammar bin Idris
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 6
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
W!!jWammarW!!jW
03 8891 7548
W!!jWammarW!!jW
03 8891 7548
Norisah binti Bahrom
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 7
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
NY24vnorisahNY24v
03 8891 7561
NY24vnorisahNY24v
03 8891 7561
Hairulnizam bin Zainudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 8
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
sJ%THnizamsJ%TH
03 8891 7559
sJ%THnizamsJ%TH
03 8891 7559
Mohd Syah bin Khairudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 9
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
gUG#Xsyah.khairudingUG#X
03 8891 7642
gUG#Xsyah.khairudingUG#X
03 8891 7642
Muhammad Shukri bin Mohd Nor
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 10
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
zBpKOshukrizBpKO
03 8891 7627
zBpKOshukrizBpKO
03 8891 7627
Nor Aznida binti Moh Gani
Juruteknik Komputer 2
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
YZ5jqaznidaYZ5jq
03 8891 7655
YZ5jqaznidaYZ5jq
03 8891 7655
Zaidatulnaziyah binti Hassan
Pembantu Tadbir (P/O)
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
SnPaczaidatulSnPac
03 8891 7560
SnPaczaidatulSnPac
03 8891 7560
Helpdesk BPM

03 8891 7556
03 8891 7556
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit