Bahagian Pengurusan Maklumat

Aras 5,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7545


Mohd Harris bin Abdul Rahim
Setiausaha Bahagian
A2V87harrisA2V87
03 8891 7555
A2V87harrisA2V87
03 8891 7555
Noor Sufina binti Mohamed Ariffin
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
ZwtCosufinaZwtCo
03 8891 7546
ZwtCosufinaZwtCo
03 8891 7546
Gunasilan a/l Annadurai
Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
JGCUwgunasilanJGCUw
03 8891 7547
JGCUwgunasilanJGCUw
03 8891 7547
Mohd Razuanfaisal bin Md Rus
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 3
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
15Jsrrazuanfaisal15Jsr
03 8891 7557
15Jsrrazuanfaisal15Jsr
03 8891 7557
Syahrin bin Baharom Shah
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 4
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
8VJ(Qsyahrin8VJ(Q
03 8891 7549
8VJ(Qsyahrin8VJ(Q
03 8891 7549
Syamil bin Zayid
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 5
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
4#7#(syamil4#7#(
03 8891 7562
4#7#(syamil4#7#(
03 8891 7562
Wan Mohd Nazri bin Wan Abdullah
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
F&5ijwannazriF&5ij
03 8891 7551
F&5ijwannazriF&5ij
03 8891 7551
Hairil Niza bin Rusli
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
%LQCLhairil%LQCL
03 8891 7552
%LQCLhairil%LQCL
03 8891 7552
Suhailah binti Busero
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 3
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
P&eozsuhailahP&eoz
03 8891 7550
P&eozsuhailahP&eoz
03 8891 7550
Faizul Helmi bin Mohd Khamis
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
9xpdbfaizul9xpdb
03 8891 7553
9xpdbfaizul9xpdb
03 8891 7553
Haiza binti Abu Bakar
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 5
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
5vZw&haiza5vZw&
03 8891 7554
5vZw&haiza5vZw&
03 8891 7554
Ammar bin Idris
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 6
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
UiGBdammarUiGBd
03 8891 7548
UiGBdammarUiGBd
03 8891 7548
Norisah binti Bahrom
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 7
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
0zUTynorisah0zUTy
03 8891 7561
0zUTynorisah0zUTy
03 8891 7561
Hairulnizam bin Zainudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 8
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
1v@yRnizam1v@yR
03 8891 7559
1v@yRnizam1v@yR
03 8891 7559
Mohd Syah bin Khairudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 9
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
rehzUsyah.khairudinrehzU
03 8891 7642
rehzUsyah.khairudinrehzU
03 8891 7642
Muhammad Shukri bin Mohd Nor
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 10
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
JO2FPshukriJO2FP
03 8891 7627
JO2FPshukriJO2FP
03 8891 7627
Muhammad Norazwan bin Md. Isa
Juruteknik Komputer 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
Z!ip^azwanZ!ip^
03 8891 7655
Z!ip^azwanZ!ip^
03 8891 7655
Nor Aznida binti Moh Gani
Juruteknik Komputer 2
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
y!Nplazniday!Npl
03 8891 7655
y!Nplazniday!Npl
03 8891 7655
Azharuddin bin Abdul Razak
Juruteknik Komputer 3
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
HA&crazharHA&cr
03 8891 7558
HA&crazharHA&cr
03 8891 7558
Muhammad Firdaus bin Ismail
Juruteknik Komputer 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
sQ9jrfirdaussQ9jr
03 8891 7677
sQ9jrfirdaussQ9jr
03 8891 7677
Zaidatulnaziyah binti Hassan
Pembantu Tadbir (P/O)
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
DKmz*zaidatulDKmz*
03 8891 7560
DKmz*zaidatulDKmz*
03 8891 7560
Helpdesk BPM

03 8891 7556
03 8891 7556
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit