Bahagian Pengurusan Maklumat

Aras 5,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7545


Mohd Harris bin Abdul Rahim
Setiausaha Bahagian
)ET%$harris)ET%$
03 8891 7555
)ET%$harris)ET%$
03 8891 7555
Noor Sufina binti Mohamed Ariffin
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
0uBjPsufina0uBjP
03 8891 7546
0uBjPsufina0uBjP
03 8891 7546
Gunasilan a/l Annadurai
Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
!NeAFgunasilan!NeAF
03 8891 7547
!NeAFgunasilan!NeAF
03 8891 7547
Mohd Razuanfaisal bin Md Rus
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 3
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
ew3hcrazuanfaisalew3hc
03 8891 7557
ew3hcrazuanfaisalew3hc
03 8891 7557
Syahrin bin Baharom Shah
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 4
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
HkFElsyahrinHkFEl
03 8891 7549
HkFElsyahrinHkFEl
03 8891 7549
Syamil bin Zayid
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 5
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
JFB3TsyamilJFB3T
03 8891 7562
JFB3TsyamilJFB3T
03 8891 7562
Wan Mohd Nazri bin Wan Abdullah
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
)Vm9Pwannazri)Vm9P
03 8891 7551
)Vm9Pwannazri)Vm9P
03 8891 7551
Hairil Niza bin Rusli
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
f!snShairilf!snS
03 8891 7552
f!snShairilf!snS
03 8891 7552
Suhailah binti Busero
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 3
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
Q(C2IsuhailahQ(C2I
03 8891 7550
Q(C2IsuhailahQ(C2I
03 8891 7550
Faizul Helmi bin Mohd Khamis
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
H9$@ZfaizulH9$@Z
03 8891 7553
H9$@ZfaizulH9$@Z
03 8891 7553
Haiza binti Abu Bakar
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 5
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
OJPHvhaizaOJPHv
03 8891 7554
OJPHvhaizaOJPHv
03 8891 7554
Ammar bin Idris
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 6
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
MSWJkammarMSWJk
03 8891 7548
MSWJkammarMSWJk
03 8891 7548
Norisah binti Bahrom
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 7
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
kmic@norisahkmic@
03 8891 7561
kmic@norisahkmic@
03 8891 7561
Hairulnizam bin Zainudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 8
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
5q)WLnizam5q)WL
03 8891 7559
5q)WLnizam5q)WL
03 8891 7559
Mohd Syah bin Khairudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 9
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
6a%pWsyah.khairudin6a%pW
03 8891 7642
6a%pWsyah.khairudin6a%pW
03 8891 7642
Muhammad Shukri bin Mohd Nor
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 10
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
)CAptshukri)CApt
03 8891 7627
)CAptshukri)CApt
03 8891 7627
Muhammad Norazwan bin Md. Isa
Juruteknik Komputer 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
qB!rJazwanqB!rJ
03 8891 7655
qB!rJazwanqB!rJ
03 8891 7655
Nor Aznida binti Moh Gani
Juruteknik Komputer 2
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
r4oCUaznidar4oCU
03 8891 7655
r4oCUaznidar4oCU
03 8891 7655
Azharuddin bin Abdul Razak
Juruteknik Komputer 3
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
*hbN9azhar*hbN9
03 8891 7558
*hbN9azhar*hbN9
03 8891 7558
Muhammad Firdaus bin Ismail
Juruteknik Komputer 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
F)qd7firdausF)qd7
03 8891 7677
F)qd7firdausF)qd7
03 8891 7677
Zaidatulnaziyah binti Hassan
Pembantu Tadbir (P/O)
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
IZ4NEzaidatulIZ4NE
03 8891 7560
IZ4NEzaidatulIZ4NE
03 8891 7560
Helpdesk BPM

03 8891 7556
03 8891 7556
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit