Malaysia Madani
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

Bahagian Pembangunan Prasarana

FUNGSI
  1. Merancang, melaksana dan mengesan prestasi fizikal dan kewangan projek / produk pelancongan di bawah Kementerian dan projek yang dibiayai oleh Kementerian yang dilaksanakan oleh agensi-agensi pelaksana di peringkat negeri.
  2. Menguruskan / mengendalikan pelaksanaan projek Kementerian serta memberi nasihat sokongan teknikal yang menyeluruh terhadap pelaksanaan projek jabatan dan agensi di bawah Kementerian dan projek lain yang dibiayai oleh Kementerian di peringkat negeri.

PIAGAM PELANGGAN
  1. Mempertimbangkan permohonan projek pelancongan dan kebudayaan dalam tempoh sepuluh (10) hari selepas Mesyuarat Permohonan Peruntukan Penyelenggaraan di Bawah RMK.
  2. Mengesahkan dokumen pembayaran kepada pihak kontraktor / perunding dalam tempoh lima (5) hari bekerja.
  3. Menyerahkan projek siap dalam tempoh masa sepuluh (10) hari selepas Sijil Perakuan Siap (CPC) diterima.
  4. Mengendalikan lawatan tapak dan melaporkan cadangan projek yang diterima dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.
  5. Mengemaskini dan menyelaras laporan komprehensif yang tepat dan terkini mengenai kedudukan projek-projek pelancongan dua (2) kali sebulan untuk kegunaan dalaman Kementerian dan Unit Penyelaras Dan Pelaksana, Jabatan Perdana Menteri.
  6. Mengadakan Mesyuarat Pemantauan Pelaksanaan Projek dengan Negeri / Agensi Pelaksana sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun.
  7. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan (JKTP) dua belas (12) kali setahun.
  8. Memastikan Indeks Prestasi Utama (KPI) YB Menteri membuat lawatan tapak sebanyak satu (1) kali sebulan dan Ketua Setiausaha sebanyak tiga (3) kali sebulan.

Kemaskini Terakhir :