Malaysia Madani
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

Bahagian Pelesenan dan Penguatkuasaan Pelancongan

VISI
Mewujudkan dan mengawal selia industri pelancongan yang berdaya saing dan lestari seiring dengan pembangunan sosio-ekonomi pelancongan negara.

MISI
Melaksanakan fungsi-fungsi pelesenan dan penguatkuasaan kepada industri pelancongan secara cekap dan berkesan mengikut kehendak Akta Industri Pelancongan 1992 [Akta 482] dan Akta Pelesenan Kenderaan Pelancongan 1999 [Akta 594] serta peraturan-peraturan di bawahnya.

OBJEKTIF / FUNGSI
  1. Mewujud dan mengawal selia pendaftaran dan pelesenan industri pelancongan dengan sistematik, berintegriti dan inovatif.
  2. Menguatkuasa dan mentadbir undang-undang pendaftaran dan pelesenan industri pelancongan secara komited dan berintegriti bagi mewujudkan industri pelancongan yang mempunyai budaya kepatuhan kepada undang-undang yang berkuatkuasa.
  3. Mendaftar premis penginapan serta memeriksa dan mengelaskan premis penginapan pelancong, spa dan pusat urut kaki berdasarkan prosedur dan kriteria penarafan semasa yang berkuat kuasa agar mencapai piawaian yang telah ditetapkan.
  4. Menyelaras dan mengurus hal-hal berkaitan pendakwaan dan kompaun bagi kesalahan-kesalahan di bawah Akta Industri Pelancongan 1992 [Akta 482] dan Peraturan-Peraturan serta Akta Pelesenan Kenderaan Pelancongan 1999 [Akta 594] dan Peraturan-Peraturan.
  5. Merancang, menyelaras dan menguatkuasa pematuhan terhadap Akta Industri Pelancongan 1992 [Akta 482], Akta Pelesenan Kenderaan Pelancongan 1999 [Akta 594] dan Peraturan-Peraturan di bawahnya.
  6. Memproses, mengkaji, membangunkan dan menyemak dasar-dasar berkaitan pelesenan syarikat pengendalian pelancongan, kenderaan pelancongan, institut latihan pelancongan dan pemandu pelancong.

Kemaskini Terakhir :