Malaysia Madani
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

Bahagian Akaun

FUNGSI BAHAGIAN
  1. Memastikan bayaran dan hasil diperakaunkan dengan tepat dan mematuhi peraturan kewangan yang berkuatkuasa.
  2. Memberi khidmat nasihat dan perundingan sistem perakaunan bagi memastikan sistem dilaksanakan oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Pejabat Pemungut (PP) mengikut garis panduan yang ditetapkan.
  3. Mengurus operasi sistem payroll untuk bayaran gaji anggota MOTAC.
  4. Mengurus latihan berkaitan perakaunan dan kewangan kepada pegawai kewangan dan perakaunan MOTAC.
  5. Mengurus dan memantau akaun amanah/deposit/panjar MOTAC.
  6. Menyelaraskan aktiviti-aktiviti bagi pelaksanaan perakaunan akruan MOTAC.

PIAGAM PELANGGAN

  1. Memproses baucar bayaran dalam tempoh tiga (3) hari kalendar dari tarikh terima dokumen dengan lengkap.
  2. Memastikan bayaran gaji kepada anggota MOTAC dilaksanakan pada tarikh yang telah ditetapkan (AP 105).
  3. Menyediakan laporan Naziran Terimaan dan Naziran Sistem Perancangan dan Kawalan Belanjawan Elektronik (eSPKB) dalam tempoh empat belas (14) hari kalendar dari tarikh selesai naziran.

Kemaskini Terakhir :