Malaysia Madani
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

Kelonggaran Syarat Bagi Syarikat Pengendali Pelancongan Berlesen Di Bawah MOTAC

Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MoTAC) merupakan agensi Kerajaan yang menguatkuasakan Akta Industri Pelancongan 1992 [Akta 482] dan Peraturan-Peraturan. Menteri melalui Seksyen 34 (1) dan 34 (2), Akta Industri Pelancongan 1992 [Akta 482] mempunyai kuasa untuk membuat peraturan-peraturan sebagaimana yang difikirkan suaimanfaat bagi maksud Akta ini.

Sehubungan dengan itu, bagi membantu meringankan beban yang ditanggung oleh penggiat industri pelancongan yang terkesan daripada penularan COVID-19, Kementerian ini telah bersetuju untuk memberikan beberapa kelonggaran syarat bagi syarikat pengendali pelancongan berlesen di bawah MOTAC iaitu:

  1. Kelonggaran dari segi keluasan premis bagi syarikat pengendali pelancongan yang telah berlesen dari 18 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2020;
  2. Kebenaran untuk menjalankan perniagaan lain dalam premis syarikat pengendali pelancongan dari 18 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2020;
  3. Pengeluaran lesen syarikat pengendali pelancongan tanpa pemeriksaan premis dalam tempoh 18 Mac 2020 sehingga 30 Jun 2020; dan
  4. Kelulusan secara bersyarat bagi penyerahan sijil keahlian persatuan dan sijil kursus Travel and Tour Management Course (TTMC) dan Travel and Tour Enhancement Course (TTEC) bagi permohonan lesen baharu dan permohonan pembaharuan lesen bagi syarikat pengendali pelancongan dari 18 Mac 2020 sehingga 31 Ogos 2020.

Justeru, Kementerian ini berharap kelonggaran yang diberikan ini sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban dan masalah yang dihadapi oleh syarikat pengendali pelancongan.

Bahagian Pelesenan Pelancongan
Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia
Kemaskini Terakhir :