Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

Bantuan Kewangan Secara One-Off RM500 Kepada Pemandu Pelancong Berlesen Di Bawah Inisiatif PEMERKASA+ 2021

Dilampirkan senarai Pemandu Pelancong seramai 3,791 orang yang telah berjaya menerima bayaran bantuan RM500.00 di bawah inisiatif PEMERKASA+ yang bermula dari bulan September sehingga 8 Oktober 2021. Senarai tersebut adalah mengikut susunan abjad nama individu. Untuk makluman, pihak Kementerian masih dalam proses melaksanakan bayaran bantuan ini dan dijangka selesai pada bulan Disember 2021.

Kerjasama tuan/puan yang masih belum mengisi Google Form PEMERKASA+ adalah dimohon untuk melengkapkan borang di pautan https://forms.gle/32Tx1QruZjZu9sPu5.

Adalah dimaklumkan bahawa TARIKH AKHIR untuk mengemukakan permohonan melalui Google Formkepada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAC) bagi Bantuan PEMERKASA+ adalah pada 31 OKTOBER 2021 (Ahad). Untuk makluman, pihak Kementerian tidak akan memproses permohonan yang diterima selepas 31 Oktober 2021. Kegagalan pihak tuan/puan mengemukakan maklumat yang diperlukan dengan lengkap dan jelas sebelum tarikh ini akan menyebabkan permohonan tuan/puan tidak diluluskan.

Kerjasama dan perhatian tuan/puan dalam perkara ini didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian.


Senarai Yang Layak Bantuan Pemerkasa+ Namun Belum Mengemukakan Permohonan

Kerjasama Pemandu Pelancong seperti senarai ini adalah dimohon untuk melengkapkan borang Google Form PEMERKASA+ di pautan https://forms.gle/32Tx1QruZjZu9sPu5 sebelum 31 Oktober 2021. Berdasarkan syarat-syarat kelayakan bantuan kewangan di bawah inisiaitf PEMERKASA+, tuan/puan adalah layak untuk menerima bayaran bantuan RM500.00 walau bagaimanapun didapati masih belum mengemukakan permohonan. Susunan senarai nama adalah mengikut urutan abjad. Perhatian dan tindakan tuan/puan dalam perkara ini didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian.Syarat Kelayakan
  1. Hanya Warganegara Malaysia (Pemegang MyKad) sahaja yang layak menerima bantuan kewangan ini.

  2. Pemohon hendaklah memiliki lesen Pemandu Pelancong Bandar/ Pemandu Pelancong Alam Semulajadi Setempat/ Pemandu Pelancong Khas Langkawi/ Pemandu Pelancong Khas Wilayah Sarawak atau Sabah (RSTG) yang masih sah berkuatkuasa dengan MOTAC.

  3. Penerima bantuan kewangan di bawah inisiatif Perlindungan Ekonomi Dan Rakyat Malaysia (PERMAI) 2021 dan Pakej Belanjawan 2021 bagi Pemandu Pelancong Wilayah Sabah akan terus layak menerima bantuan ini. Bantuan ini juga di panjangkan kepada pemegang lesen Pemandu Pelancong yang masih sah laku pada 31 Mei 2021 layak menerima bantuan kewangan ini.

  4. Lesen Pemandu Pelancong yang telah tamat tempoh sah laku sebelum atau pada 30 Mei 2021 dan tidak mengemukakan pembaharuan lesen pemandu pelancong berserta dengan bayaran fi proses sebelum tarikh tersebut tidak akan dipertimbangkan.

  5. Pemberian bantuan kewangan ini hanya diberikan secara One-Off kepada individu yang layak sahaja.

Mohon kerjasama Pemandu Pelancong Berlesen yang layak bagi bantuan kewangan PEMERKASA+ seperti syarat-syarat yang ditetapkan untuk mengisi borang di pautan tersebut https://forms.gle/32Tx1QruZjZu9sPu5. Untuk makluman tuan/puan, proses bayaran hanya akan dilaksanakan setelah penerimaan dan semakan maklumat serta dokumen tersebut sempurna. Bayaran bantuan akan dilaksanakan secara berfasa. Kerjasama dan perhatian tuan/puan dalam perkara ini didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian.

Kemaskini Terakhir :