Malaysia Madani
F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap
 • Home
 • Ministry's Programmes
 • Funds & Incentives
 • Insentif Pengecualian Cukai

Insentif Pengecualian Cukai Bagi Penganjuran Program/ Aktiviti Kesenian Dan Kebudayaan Di Malaysia

PENGENALAN
Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC) melalui Bajet 2022 pada 29 Oktober 2021 telah melanjutkan beberapa galakan cukai kepada syarikat swasta termasuk pengecualian cukai pendapatan sebanyak 50% ke atas pendapatan berkanun bagi penganjuran program/ aktiviti kesenian dan kebudayaan sama ada dalam bentuk persembahan pentas, pameran, festival atau persidangan bertaraf antarabangsa sehingga tahun taksiran 2025.

SYARAT-SYARAT
Pihak Penganjur/ Syarikat perlu mendapatkan Surat Kebenaran Pelaksanaan dengan mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tarikh pelaksanaan yang lengkap dengan dokumen berikut:

 1. Borang Permohonan - Borang (DK/3 - SKP)
 2. Surat permohonan dari Penganjur/ Syarikat
 3. Kertas Kerja Cadangan Program
 4. Dokumen sokongan yang berkaitan (sekiranya perlu).

Selepas pelaksanaan program pihak Penganjur/ Syarikat perlu mendapatkan Surat Kelulusan Pengecualian Cukai dengan mengemukakan permohonan selewat-lewatnya 90 hari selepas tarikh pelaksanaan yang lengkap dengan dokumen berikut:

 1. Borang Permohonan - Borang (DK/4 - SKPC)
 2. Surat permohonan daripada Penganjur/ Syarikat
 3. Laporan Pelaksanaan Aktiviti
 4. Laporan Perbelanjaan Aktiviti
 5. Salinan Surat Kebenaran Pelaksanaan Program daripada MOTAC
 6. Bahan Cetakan/ Promosi/ Buku Program
 7. Dokumen Sokongan Berkaitan (sekiranya perlu).

TATACARA PERMOHONAN
Permohonan yang lengkap perlu dikemukakan kepada :

Setiausaha Bahagian
Bahagian Dasar Kebudayaan
Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia
Aras 4, Menara 1, No. 2, Jalan P5/6, Presint 5
62200 Putrajaya

Tel: 03-8891 7064/7593/7399
E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kegagalan mengemukakan dokumen lengkap berdasarkan senarai semak boleh menyebabkan permohonan ditolak.

Last updated :