Selamat Datang ke Portal Rasmi Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia

Senarai Homestay di Malaysia
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

Perolehan

Bagaimana hendak berdaftar dengan Kementerian Pelancongan?
Syarikat hendaklah mengisi borang permohonan pendaftaran syarikat dan dikemukakan beserta lampiran-lampiran berikut:
  1. Profil Syarikat
  2. Salinan sijil Taraf Bumiputera
  3. Salinan sijil Kementerian Kewangan
  4. Salinan sijil Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) & bagi projek kerja
  5. 2 keping kad syarikat
Bagaimana hendak menyertai sebut harga / tender Kementerian Pelancongan?
Bagi urusan kerja, kontraktor / pembekal mestilah berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) yang bertaraf Bumiputera dengan kelas F di bawah kepala / sub kepala yang berkaitan dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB).

Bagi bekalan/perkhidmatan, pembekal / syarikat mestilah berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang berkaitan.

Apakah peraturan kewangan mengenai pelawaan kontraktor Kelas F bagi kerja?
Semua kerja di bawah RM200,000.00 adalah dikhaskan untuk kontraktor Bumiputera Kelas F yang berdaftar dengan PKK dalam Kepala dan Sub Kepala yang berkaitan sahaja. Pendaftaran kontraktor kelas F adalah mengikut daerah dan oleh itu hanya kontraktor dalam daerah berkenaan sahaja boleh ditwarkan kerja di bawah RM200,000.00

Apakah yang menyebabkan anak syarikat / koperasi tidak dibenarkan memasuki tender / sebut harga badan induk?
Syarikat-syarikat Anak Ekuiti Kerajaan, Koperasi, Tabung Kakitangan Kerajaan dan seumpamanya adalah dilarang menyertai sebarang perolehan yang diuruskan oleh Kementerian / Jabatan sendiri, bertujuan untuk mengelakkan pertelingkahan kepentingan (conflict of interest) di dalam perolehan berkenaan.
Kemaskini Terakhir :