• Utama
  • Profil Kementerian
  • Perutusan
  • Ketua Setiausaha

Perutusan Ketua Setiausaha

Ketua Setiausaha

YBhg. Datuk Hj. Ab. Ghaffar bin A. Tambi

Ketua Setiausaha
Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia.

Selamat Datang ke laman web Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia (www.motac.gov.my).

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membolehkan maklumat disampaikan dengan pantas dan cekap. Media dalam talian merupakan salah satu medium yang kerap menjadi platform menyampaikan maklumat dengan tepat dan cepat, dan laman web merupakan salah satu saluran yang turut membina kredibiliti sesuatu organisasi. Kepentingan ini sangat dititikberatkan oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia (KPK) dalam menyampaikan maklumat tentang perkhidmatan yang disediakan oleh KPK secara efisien sebagai rujukan publik dalaman dan luaran.

Sepertimana yang kita ketahui, industri pelancongan Malaysia merupakan industri yang berasaskan masyarakat dan tidak dinafikan telah menyumbang besar kepada Pendapatan Kasar Negara. Bahkan, industri ini dipilih sebagai salah satu Bidang Ekonomi Utama Negara dalam visi kerajaan menuju ke arah negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020.

Tambahan pula, kepelbagaian budaya dan warisan kita yang sentiasa menjadi tarikan utama negara bagi memikat pelancong asing untuk terus mengunjungi Malaysia. Adalah menjadi misi KPK untuk terus membangunkan dan memelihara produk-produk pelancongan dan kebudayaan secara kreatif dan proaktif demi kelestarian industri ini, sejajar dengan aspirasi kerajaan menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan utama dunia.

Akhir kata, saya berharap maklumat yang terkandung dalam laman web ini dapat memanfaatkan anda dan memberi pengetahuan berkenaan sektor pelancongan dan kebudayaan Malaysia. Saya juga berharap anda dapat memberikan maklumbalas dan cadangan yang dapat terus membawa industri pelancongan dan kebudayaan negara ini ke tahap yang lebih unggul.

Terima kasih.
Facebook
Twitter
Instagram
Kod QR
RSS
Kod QR
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.