Selamat Datang ke Portal Rasmi Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia

Senarai Homestay di Malaysia
F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap

TEKS UCAPAN MENTERI, MAJLIS PERHIMPUNAN KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN MALAYSIA

TEKS UCAPAN
MENTERI PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN MALAYSIA
YB DATO' SERI MOHAMED NAZRI ABDUL AZIZ
DI
MAJLIS PERHIMPUNAN KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN MALAYSIA
29 JANUARI 2018 (ISNIN), 11.00 PAGI
AUDITORIUM TUNKU ABDUL RAHMAN
PUSAT PELANCONGAN MALAYSIA (MATIC)

(Senarai salutasi disediakan oleh sekretariat penganjur)

Tuan-tuan dan puan-puan, warga 1MOTAC,

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam 1MOTAC.
1. Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah s.w.t. kerana atas limpah dan izinNya, sekali lagi kita dapat berhimpun bersama-sama pada pagi ini dalam Majlis Perhimpunan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia (MOTAC) tahun 2018 ini.

2. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Bahagian Pentadbiran selaku urusetia dan semua jawatankuasa yang terlibat, atas penganjuran majlis perhimpunan pada hari ini.

3. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada warga 1MOTAC yang hadir di majlis ini walaupun sibuk dengan tugas seharian. Sesungguhnya, majlis ini memberi peluang kepada kita untuk merapatkan hubungan di kalangan warga 1MOTAC.

4. Warga 1MOTAC juga perlu berpegang teguh kepada prinsip Wala' dan kesetiaan. Kita hendaklah memberi kepatuhan, sumpah setia dan taat kepada pemimpin yang sah. Pokoknya jika prinsip dan nilai Wala' serta kesetiaan ini menjadi amalan dalam Perkhidmatan Awam maka barulah adanya disiplin dan kelancaran dalam organisasi yang menunjangi kerajaan ini.

5. Kita juga harus bersyukur kerana kerajaan sentiasa mengambil berat suara rakyat. Di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, kedudukan ekonomi negara ketika ini jauh lebih kukuh dan menyakinkan hasil pelbagai program transformasi di bawah Model Ekonomi Baharu. Untuk makluman, Bank Dunia menjangkakan pertumbuhan ekonomi Malaysia kepada 5.8 peratus pada tahun 2018. Ini merupakan bukti bahawa kerajaan kita berada di landasan yang betul dan kita menuju ke arah negara maju.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

6. Kini kita telah pun berada di tahun 2018. YAB Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa tahun ini merupakan ‘Tahun Kejayaan Dan Keberhasilan Yang Mengagumkan Bagi Malaysia'. Justeru itu, saya menyeru kepada semua warga 1MOTAC bersama-sama berganding bahu untuk memacu sektor pelancongan dan kebudayaan negara. Marilah kita menggalas amanah ini dengan sebaiknya untuk mencipta kejayaan yang lebih cemerlang pada tahun ini.

7. Seperti kita sedia maklum, jumlah ketibaan pelancong ke Malaysia dari bulan Januari hingga Oktober 2017 telah mengalami penurunan sebanyak -2.5%, iaitu kepada 21.50 juta pelancong berbanding tempoh yang sama pada tahun 2016. Namun begitu, jumlah syer bagi pasaran jarak sederhana pula telah menunjukkan pertumbuhan yang positif iaitu sebanyak 19.1%. Ini dapat diterjemahkan melalui peningkatan ketibaan pelancong sebanyak pertambahan 0.43% atau 4.11 juta pelancong dari Januari hingga Oktober 2017 berbanding 4.10 juta pelancong dalam tempoh yang sama pada tahun 2016.

8. Dalam hal ini, saya amat berharap semangat kita terus utuh untuk melaksanakan misi Kementerian ini. Kita akan terus berusaha untuk merealisasikan Pelan Transformasi Pelancongan Malaysia 2020 iaitu MTTP 36:168:2020 serta bersiap sedia bagi menjayakan Tahun Melawat Malaysia 2020 atau VMY 2020.

9. Aktiviti promosi dan pemasaran pelancongan yang lebih agresif dan konsisten perlu dilaksanakan bagi mengekalkan momentum pertumbuhan industri dan kedatangan pelancong antarabangsa ke Malaysia. Kempen VMY 2020 akan ditonjolkan sebagai suatu misi nasional melalui kerjasama strategik menggunakan pendekatan Anjakan Lautan Biru Kebangsaan (NBOS). Dasar Pelancongan Negara dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan akan menjadi panduan kepada pembangunan aktiviti pelancongan dan kebudayaan sepanjang kempen VMY 2020.

10. Selain itu, Pelan Ekopelancongan Kebangsaan 2016 - 2025 juga akan dijadikan asas untuk mempromosikan Malaysia sebagai salah satu destinasi ekopelancongan terkemuka dunia dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan ekonomi setempat di sekitar kluster ekopelancongan.

11. Sebagai permulaan bagi tahun 2018, kita telah bersetuju untuk menjadi European Travel Agents and Tour Operators Association (ECTAA) Preferred Destination Partner 2018 dan merupakan negara pertama di luar Eropah yang memegang gelaran ini. ECTTA ini terdiri daripada 36 persatuan ejen pelancongan dan pengusaha pelancongan dari 30 buah negara Eropah. Perjanjian ini akan memberikan publisiti secara meluas di peringkat global kepada negara kita.

12. Selain itu, negara kita juga telah ditawarkan untuk menjadi Negara Rakan Rasmi ITB di International Tourisme Bourse (ITB) 2019 di Jerman. Dengan kejayaan ini, negara kita pastinya akan mendapat publisiti secara meluas di peringkat global dan berpotensi untuk menjangkau pembuat keputusan utama dan para penggiat industri yang terbaik.

Warga 1MOTAC sekalian,

13. Sektor kebudayaan juga bergerak selari dan saling melengkapi dengan sektor pelancongan bagi memajukan Malaysia sebagai destinasi pelancongan dan kebudayaan bertaraf dunia. Hala tuju Sektor Kebudayaan pada tahun 2018 akan berfokus kepada :
i. Penggubalan Dasar Kebudayaan Negara
ii. Visibiliti dan Pemerkasaan Sektor Kebudayaan; dan
iii. Pembangunan Modal Insan

14. Dasar ini akan dikemaskini dan diolah bagi memastikan perancangan ke arah sebuah negara maju yang mengekalkan identiti dan jati diri seiring dengan budaya tinggi ke arah pembentukan negara maju menuju Transformasi Nasional 2050 (TN50). Selain itu, Kementerian ini juga akan meneruskan usaha memartabatkan kebudayaan, kesenian dan warisan negara di peringkat antarabangsa yang melibatkan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa seperti ASEAN dan UNESCO.

15. Memetik ucapan YAB Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak, ekonomi seni budaya adalah satu aset yang berpotensi besar dalam menjana ekonomi negara dan pelbagai usaha perlu digembleng bagi membangunkannya secara optimum. Usaha berterusan akan dilaksanakan sektor kebudayaan dalam memastikan pulangan yang besar dari segi penjanaan sosioekonomi. Sebagai contoh, pada tahun 2017 Kraftangan Malaysia telah mencatatkan jumlah jualan produk kraf sebanyak RM500.5 juta.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

16. Untuk meningkatkan visibiliti di peringkat antarabangsa, Kementerian telah memeterai pelbagai Memorandum Persefahaman (MoU) dan Nota Kerjasama. Antaranya yang bakal dianjurkan oleh Jabatan Muzium Negara (JMM) iaitu Pameran Peking Man dengan kerjasama Republik Rakyat China dan penganjuran 84th International Federation of Library Associations and Institutions: World Library and Information Congress (IFLA 2018) oleh Perpustakaan Negara Malaysia (PNM).

17. Sesuai dengan peredaran masa, masyarakat kini berdepan dengan Revolusi Industri Keempat (Industri 4.0) yang menyaksikan Internet of Things (IoT) dalam hampir semua aspek kehidupan seharian. Usaha yang diambil oleh Arkib Negara Malaysia (ANM) dalam mendigitalkan bahan dan maklumat sejarah, serta usaha Jabatan Kebudayaan dan Keseniaan Negara (JKKN) dalam membuat pemetaan budaya (Cultural Mapping) dan usaha Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) dalam menggalakkan penggunaan perpustakaan digital, seharusnya mendapat pujian kerana memberi aksesibiliti di hujung jari kepada pengunjung dan penyelidik dari luar negara.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

18. Umum mengetahui, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) akan dinaiktaraf sebagai Universiti P.Ramlee (UPR). Graduan daripada UPR ini akan menjana industri kreatif negara serta mengangkat seni budaya dan warisan ke tahap yang lebih tinggi. Tidak ketinggalan Institut Kraf Negara (IKN) yang dikelolai oleh Kraftangan Malaysia turut melakar sejarah tersendiri apabila berjaya diperakukan Akreditasi Penuh oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) pada tahun lalu.

19. Saya juga ingin mengucapkan syabas kepada Balai Seni Negara kerana akan menyambut ulang tahun penubuhannya yang ke 60 tahun pada 27 Ogos 2018 ini. Justeru, satu pameran khas iaitu Pameran Tetap 6 Dekad Koleksi Negara akan diadakan. Manakala Cawangan Balai Seni Negara Langkawi dijangka akan dibuka secara rasminya pada pertengahan tahun 2018. Tahun ini juga bermakna buat Istana Budaya kerana menyambut ulangtahun ke 25 buat Orkestra Simfoni Kebangsaan (OSK).

20. Tidak ketinggalan juga, saya ingin mengucapkan terima kasih dan syabas kepada Jabatan Warisan Negara, MYCEB dan ITC atas sumbangan dan kejayaan di peringkat nasional mahupun di pentas antarabangsa.

Warga 1MOTAC sekalian,

21. Kementerian ini menyambut baik amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri iaitu Tahun 2018 sebagai Tahun Memperkasa Wanita dengan meletakkan satu fokus kepada wanita dalam mengejar kepesatan arus pembangunan negara.

22. Sehubungan dengan itu, saya mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua ahli-ahli PUSPANITA yang telah memberi sumbangan dan kerjasama bagi menjayakan aktiviti-aktiviti PUSPANITA di peringkat cawangan dan kebangsaan.

23. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memberi laluan perasmian Mesyuarat Agung PUSPANITA Cawangan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan diadakan selepas majlis ini.

24. Semoga semua ahli PUSPANITA dapat menetapkan azam dalam menjadikan tahun 2018 sebagai tahun yang terbaik dalam perjuangan memperkasakan wanita. Kerana saya percaya apabila wanita bahagia, keluarga akan turut gembira, masyarakat akan terbina dengan jayanya dan negara akan sejahtera.

25. Kepada semua ahli PUSPANITA saya ucapkan selamat mengadakan “Mesyuarat Agung Tahunan yang Kelima PUSPANITA Cawangan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia".

26. Adalah menjadi harapan saya agar seluruh warga 1MOTAC terus bersemangat melaksanakan tugasan dan marilah kita sama-sama berusaha menjadikan tahun 2018 ini sebagai tahun yang bertambah gemilang untuk sektor pelancongan dan kebudayaan negara.
Sebelum saya akhiri ucapan ini, izinkan saya menyampaikan satu rangkap pantun:

Beras segantang sudah disukat,
Lalu disimpan di atas para;
Warga MOTAC marilah muafakat,
Memacu industri pelancongan dan kebudayaan negara.

Sekian.
Wabillahitaufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Terima kasih.
Last updated :