Selamat Datang ke Portal Rasmi Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia

Senarai Homestay di Malaysia
F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap

TEKS UCAPAN MENTERI, MAJLIS PERASMIAN WACANA PERKONGSIAN ILMU BERSAMA KONSERVATOR BERDAFTAR DAN MAJLIS MENANDATANGANI MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) DI ANTARA JABATAN WARISAN NEGARA DAN THINIK CITY SDN BHD

TEKS UCAPAN
YB DATUK MOHAMADDIN BIN KETAPI
MENTERI PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA

SEMPENA
MAJLIS PERASMIAN WACANA PERKONGSIAN ILMU BERSAMA KONSERVATOR BERDAFTAR DAN MAJLIS MENANDATANGANI MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) DI ANTARA JABATAN WARISAN NEGARA DAN THINIK CITY SDN BHD

19 SEPTEMBER 2019 (KHAMIS), 9.45 PAGI
PALM GARDEN HOTEL, IOI RESORT, PUTRAJAYA

Bismillahirahmanirahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera dan Sayangi Malaysiaku

Terima Kasih Saudara / Saudari Pengacara Majlis,

(SALUTASI DISEDIAKAN PENGANJUR)

1. Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah s.w.t. kerana atas limpah dan izin-Nya, kita dapat bersama-sama berhimpun di Palm Garden Hotel, IOI Resort City, Putrajaya bersempena Wacana Perkongsian Ilmu Bersama Konservator Berdaftar dan Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) di antara Jabatan Warisan Negara dan Think City Sdn. Bhd. pada hari ini.

2. Syabas kepada Jabatan Warisan Negara kerana menganjurkan program ini yang tentu sekali dapat membantu memberikan kefahaman yang lebih luas kepada para peserta program berkaitan tugas seorang konservator berdaftar dalam melaksanakan kerja-kerja pemuliharaan bangunan dan tapak warisan di negara ini.

Hadirin-hadirat sekalian,

3. Akta Warisan Kebangsaan 2005 (Akta 645) diperuntukkan bagi pemuliharaan dan pemeliharaan Warisan Kebangsaan, Warisan Semulajadi, Warisan Kebudayaan Ketara dan Tidak Ketara, Warisan Kebudayaan Bawah Air dan perkara-perkara lain yang berkaitan. Pada 1 Mac 2006 juga, Jabatan Warisan Negara telah ditubuhkan, penstrukturan fungsi dan tugas di bawah Jabatan Warisan Negara telah meningkatkan lagi pembangunan bidang pemuliharaan warisan di Malaysia.

4. Peranan Konservator Berdaftar amat penting dalam memastikan pemuliharaan dan pemeliharaan bangunan dan tapak warisan berlandaskan prinsip-prinsip konservasi yang tepat dan diperakui dunia. Hasil kerja para konservator akan meletakkan bangunan dan tapak warisan Malaysia dalam peta pelancongan negara yang kelak akan menjana ekonomi kepada rakyat dan negara.

Hadirin-hadirat sekalian,

5. Kementerian ini melalui Jabatan Warisan Negara bersama Think City Sdn Bhd. juga telah mengadakan MOU buat kali pertamanya pada 23 Februari 2016 yang lalu. MOU ini menggalakkan perkongsian dua hala dalam bidang berkaitan pemuliharaan dan pemeliharaan warisan. Antara bidang kerjasama termasuklah penyediaan Pelan Pengurusan Pemuliharaan (CMP) yang menekankan kepentingan dan kelestarian sesuatu tapak atau bangunan warisan. Selain itu, MoU ini dijadikan platform untuk berkongsi ilmu berkaitan pemuliharaan dan pemeliharaan dengan penganjuran persidangan, kursus, bengkel, pameran dan lain-lain yang berkaitan.

6. Adalah menjadi harapan kementerian ini agar MOU yang dijalinkan ini dapat memberikan lebih banyak manfaat kepada kedua-dua pihak dalam bidang pemuliharaan dan pemeliharaan bangunan dan tapak warisan di Malaysia. Saya juga berharap usaha pemeliharaan bangunan dan tapak warisan negara ini dapat menarik lebih ramai pelancong ke negara ini terutamanya bersempena dengan kempen Melawat Malaysia 2020. Berdasarkan Data Sektor Kebudayaan kementerian ini, seramai 18.47 juta orang telah melawat Tapak Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2018.

Hadirin-hadirat yang dihormati sekalian,

7. Akhir kata, saya merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penganjuran Wacana Perkongsian Ilmu Bersama Konservator Berdaftar 2019 dan Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman ini.

Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacita, merasmikan Wacana Perkongsian Ilmu Bersama Konservator Berdaftar dan Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman di antara Jabatan Warisan Negara dan Think City Sdn Bhd.

Sekian.
Last updated :