Selamat Datang ke Portal Rasmi Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia

Senarai Homestay di Malaysia
F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap

TEKS UCAPAN MENTERI, MAJLIS PERASMIAN PERPUSTAKAAN DESA KAMPUNG KOTA LAMA KANAN, KUALA KANGSAR, PERAK

TEKS UCAPAN

YB DATO' SERI MOHAMED NAZRI BIN ABDUL AZIZ
MENTERI PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN
SEMPENA
MAJLIS PERASMIAN PERPUSTAKAAN DESA
KAMPUNG KOTA LAMA KANAN, KUALA KANGSAR, PERAK
PADA 30 APRIL 2018 (ISNIN)

(SALUTASI DISEDIAKAN OLEH PENGANJUR)

Terima kasih saudara/saudari pengacara majlis dan pemimpin bacaan doa.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam Hebatkan Negaraku,

Alhamdulilahi rabbil 'alamin, Was sholatu wassalamu 'ala, Asyrofil ambiyaa iwal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, Wa 'alaa 'alihi wa shohbihi ajmain.

Yang Berbahagia Datuk Rashidi Hasbullah
Ketua Setiausaha
Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia;

Yang Berbahagia Dato' Nafisah binti Ahmad
Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia;

Yang Berusaha Tuan Haji Mohamad Nazari bin Hj. Abdul Hamid
Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Perak;

Yang Berusaha Encik Mohd Yusuf bin Salahudin
Ketua Kampung Kota Lama Kanan merangkap
Pengerusi Jawatankuasa Perpustakaan Desa Kota Lama Kanan;

Ketua-ketua jabatan kerajaan negeri dan persekutuan

Ketua-ketua kampung, pemimpin-pemimpin masyarakat, guru-guru, para pelajar;

Penyelia dan petugas perpustakaan desa;

Wakil-wakil media, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

1. Terlebih dahulu marilah kita melafazkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahuwataala kerana atas limpah kurnia-Nya maka kita semua dapat berhimpun dalam satu majlis hebatkan minda penduduk Kampung Kota Lama Kanan menerusi perkhidmatan sebuah perpustakaan desa yang Kerajaan bina khas untuk saudara-saudari sekalian.

2. Seterusnya saya juga ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Pengerusi dan semua Ahli Jawatankuasa Perpustakaan Desa Kampung Kota Lama Kanan, pemimpin-pemimpin masyarakat setempat, juga kepada semua penduduk kampung yang telah bertungkus-lumus menggembleng tenaga dan memberi kerjasama yang padu kepada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia bagi menjayakan majlis yang bermakna pada petang ini.

3. 'Bangsa Membaca Bangsa Berjaya' demikianlah betapa pentingnya amalan membaca. Sesuatu bangsa itu akan kuat, kukuh dan perkasa, jika masyarakatnya rajin membaca. Sesungguhnya menerusi pembacaan kita dapat mendekati dunia luar dan menerokai dunia tanpa sempadan ini. Buku-buku atau ensiklopedia dapat membuka ruang horizon kita kepada ilmu yang lebih luas melampaui ilmu yang terkandung dalam buku-buku sekolah atau buku-buku teks. Pokok pangkalnya seseorang itu harus gigih mencari maklumat yang dapat menolongnya menerokai hidup ini dengan lebih yakin, selesa dan pada akhirnya akan mencapai kejayaan yang cemerlang dalam kehidupan masing-masing.

4. Bila bercakap tentang membaca, kita akan ingat kepada buku. Sesungguhnya buku dilambangkan sebagai 'teman yang paling istimewa'. Ia ibarat kekasih yang paling mengerti dan memberikan harapan. Buku memberi manfaat jika kita mahu mengambil pengajaran daripadanya. Sesuatu yang pasti, buku tetap memberi pengaruh besar kepada kehidupan kita. Cendekiawan Arab dahulu kala pernah mengatakan bahawa buku merupakan teman setia yang terbaik. Ia tidak pernah mengecewakan kita. Walau bagaimanapun layanan kita terhadapnya, ia (buku) tetap di situ dan bersedia untuk berkhidmat kepada kita.

Sidang hadirin sekalian,

5. Jika ditoleh usaha Kerajaan dalam membangunkan perpustakaan desa ini sebenarnya ia telah bermula sejak tahun 1991 lagi iaitu di bawah peruntukan Rancangan Malaysia ke-6 hingga ke-8 (1991-2005) di mana kerajaan telah berjaya membangunkan 600 buah Perpustakaan Desa di seluruh negara dan diurus tadbir oleh Kerajaan Negeri. Malah pada tahun 2005 dan 2006, pembinaan Perpustakaan Desa ini telah diperluaskan apabila Tun Abdullah Ahmad Badawi yang merupakan Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu telah menyediakan peruntukan khusus bagi pembinaan Perpustakaan Desa di kawasan luar bandar yang mana 420 Perpustakaan Desa telah diwujudkan.

6. Sejak dari itu, Kerajaan terus menyediakan peruntukan dari setahun ke setahun untuk kita membina dan mengurus Perpustakaan Desa. Sehingga kini sebanyak 512 buah Perpustakaan Desa telah diwujudkan di bawah perkhidmatan Perpustakaan Negara Malaysia dan jika kita lihat di Negeri Perak ini khususnya telah pun mempunyai sebanyak 87 buah Perpustakaan Desa di mana 44 Perpustakaan Desa di bawah urus tadbir Perpustakaan Negara Malaysia dan 43 buah di bawah Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak.

7. Statistik ini termasuklah sebuah perpustakaan desa baharu yang ada di sini iaitu Perpustakaan Desa Kampung Kota Lama Kanan yang akan dirasmikan pada hari ini. Bangunan dengan keluasan 1,000 kps ini dibangunkan dengan kos siling RM500 ribu termasuk pengisiannya telah dibina dengan reka bentuk terkini oleh Jabatan Kerja Raya. Kepada penduduk di Kampung Kota Lama Kanan, tahniah kerana kampung tuan-tuan telah diperuntukkan dengan sebuah pusat ilmu iaitu Perpustakaan Desa untuk dimanfaatkan bagi menimba ilmu. Penduduk-penduduk kampung berdekatan juga berpeluang menikmati perkhidmatan dan kemudahan keilmuan yang disediakan di perpustakaan ini. Saya juga berharap agar masyarakat di sini dan sekitarnya dapat memaksimumkan penggunaan kemudahan yang disediakan olek Kerajaan ini.

Tuan-tuan dan puan-puan,

8. Dalam usaha kerajaan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran di kalangan masyarakat khususnya masyarakat desa, satu inisiatif telah diambil untuk membina kemudahan perpustakaan di sekitar tempat tinggal mereka yang dinamakan Perpustakaan Desa. Masyarakat desa yang mempunyai kekangan serta tidak berpeluang untuk menikmati kemudahan perpustakaan awam sebagaimana masyarakat di bandar dapat memanfaatkan kemudahan perpustakaan desa ini. Kita percaya masyarakat desa berpotensi besar untuk maju dalam pelbagai bidang jika disediakan kemudahan akses kepada sumber maklumat. Malahan telah terbukti pembangunan negara yang kita nikmati hari ini dicorakkan oleh anak-anak yang sebahagian besarnya berasal dari desa termasuk saya sendiri.

9. Kerajaan kita amat prihatin dan tidak pernah menafikan hak rakyat untuk menikmati kemudahan perpustakaan awam walau di mana mereka berada. Justeru, kita sentiasa berusaha untuk memenuhi setiap keperluan asas rakyat termasuk keperluan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan maklumat. Buktinya sehingga kini terdapat 1,112 buah Perpustakaan Desa telah dibina dari Perlis hinggalah ke Sabah. Insyaallah, dalam perancangan kita, banyak lagi Perpustakaan Desa akan dibina sekiranya kita diberi mandat sekali lagi untuk memerintah.

Tuan-tuan dan puan-puan,

10. Perpustakaan Desa Kampung Kota Lama Kanan merupakan salah satu projek kerajaan yang telah disiapkan pada Mac 2016 dan mula beroperasi pada 17 Ogos 2016. Sejak mula dibuka kepada umum pada 17 Ogos 2016 sehingga 31 Mac 2018, seramai 6,995 orang pengunjung telah mengunjungi Perpustakaan Desa Kampung Kota Lama Kanan. Manakala, jumlah ahli berdaftar pula adalah seramai 505 orang. Saya difahamkan bahawa jumlah penduduk di Kampung Kota Lama Kanan adalah seramai 380 orang sahaja dan keahlian ini juga turut mensasarkan kepada penduduk kampung lain di sekitarnya yang dianggarkan seramai 2,000 orang.

11. Besarlah harapan saya agar seluruh penduduk Kampung Kota Lama Kanan dan kampung-kampung sekitarnya beramai-ramai menjadi ahli dan memanfaatkan sepenuhnya perpustakaan Perpustakaan Desa Kampung Kota Lama Kanan ini. Gunakanlah prasarana yang disediakan secara optimum agar aspirasi negara untuk melahirkan lebih ramai warga berilmu akan tercapai. Pentingnya negara mempunyai generasi yang berilmu agar menjadi modal insan terbaik negara pada masa hadapan.

Warga Kampung Kota Lama Kanan yang dihormati,

12. Pada hari ini, ledakan maklumat terutamanya di alam siber tidak dapat lagi dibendung. Jutaan maklumat mampu dicapai oleh pembaca setiap hari menerusi pelbagai gajet elektronik yang disambungkan kepada sumber maya tanpa sempadan. Jika dilihat dari sudut positif, maklumat yang pelbagai dan mudah diperolehi ini amat bermanfaat kepada seluruh masyarakat. Hal ini juga dapat menjamin usaha mewujudkan masyarakat berilmu pengetahuan tinggi.

13. Pada kesempatan ini, saya ingin menggalakkan para hadirin sekalian untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sukarelawan terutamanya dengan menjadi Sahabat Perpustakaan. Seperti yang kita sedia maklum, perpustakaan desa merupakan sebuah tempat yang neutral dan pelbagai aktiviti kemasyarakatan dapat dilaksanakan bersama. Sehubungan itu, moleklah kiranya kita menjadi sebahagian Sahabat Perpustakaan dalam perpustakaan desa dan memberikan sumbangan kita kepada pembangunan masyarakat yang berteraskan nilai dan budi pekerti mulia. Di sini juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tok ketua dan barisan ahli Jawatankuasa Perpustakaan Desa Kg. Kota Lama kerana terlibat secara langsung dalam membentuk sukarelawan Sahabat Perpustakaan yang sekaligus menyumbang dalam menggerakkan aktiviti-aktiviti seperti yang kita jalankan hari ini.

14. Perpustakaan Desa juga turut berperanan sebagai Pusat Informasi setempat. Risalah, pakejan maklumat pelancongan dan maklumat berkaitan pelancongan yang terdapat di sesuatu kawasan dapat dipromosikan kepada masyarakat sama ada dalam bentuk fizikal mahupun dalam bentuk media baharu. Usaha ini secara tidak langsung menjadikan perpustakaan desa sebagai tempat tumpuan pelancong dalam dan luar negara untuk mendapatkan maklumat pelancongan. Justeru, pelancongan ilmu ini perlu dipergiatkan oleh seluruh staf perpustakaan desa di seluruh negara bagi mempromosikan lagi maklumat kepada orang ramai. Secara tidak langsung, ini dapat membantu meningkatkan ekonomi setempat menerusi usaha mempromosikan tarikan pelancongan yang ada di kampung ini seperti inap desa (homestay), perusahaan kraftangan dan produk IKS.

Tuan-tuan dan puan-puan,

15. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan bahawa Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan sedang menawarkan tawaran diskaun bayaran kompaun pada kadar 50% ke atas semua kompaun yang telah dikeluarkan sehingga 15 Mac 2018 untuk membantu pesalah-pesalah di bawah Akta Industri Pelancongan 1992 (AIP1992) menyelesaikan kompaun yang diterima oleh mereka. Pembayaran kompaun ini boleh dijelaskan di Ibu Pejabat KPK Putrajaya, Pejabat KPK Negeri atau di kaunter khidmat pelanggan KPK terpilih yang akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.

16. Sebelum mengundurkan diri, saya menyeru hadirin-hadirat sekalian agar dapat menyemai amalan membaca dan cintakan ilmu pengetahuan dalam diri sendiri dan keluarga. Bermula dari keluarga kita sebarkan amalan ini kepada seluruh anggota masyarakat Kampung Kota Lama, daerah Kuala Kangsar, negeri Perak dan seterusnya negara.  Kita catatkan kembali sejarah hebatkan negaraku bermula di Kuala Kangsar sebagaimana bermulanya sejarah pembinaan sekolah berasrama penuh pertama yang tersohor di negara kita iaitu MCKK kira-kira 113 tahun yang lalu.

Teman nak baca serangkap pantun untuk kome:

Perpustakaan Desa tempat bertemu,
Girangnya rasa si anak dara,
Carilah mike pengalaman dan ilmu,
Bina bangsa hebatkan negara.

Dengan lafaz Bismillahi Rahmani Rahim, saya dengan ini merasmikan Majlis Perasmian Perpustakaan Desa Kampung Kota Lama Kanan dan Karnival Membaca.

Sekian.

Wabilahi Taufik Wal Hidayah, Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Last updated :