Selamat Datang ke Portal Rasmi Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia

Senarai Homestay di Malaysia
F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap

TEKS UCAPAN MENTERI, MAJLIS PERASMIAN JOM BACA BERSAMA 10 MINIT PERINGKAT KEBANGSAAN 2018

TEKS UCAPAN

YANG BERHORMAT
DATO' SERI MOHAMED NAZRI BIN ABDUL AZIZ

MENTERI
PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN MALAYSIA

SEMPENA
MAJLIS PERASMIAN JOM BACA BERSAMA 10 MINIT PERINGKAT KEBANGSAAN 2018

BERTEMPAT DI:
SEKOLAH KEBANGSAAN KATI, KUALA KANGSAR, PERAK

24 APRIL 2018 (SELASA) / 10.30 PAGI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan  Salam Negaraku Malaysia

(salutasi)

Yang Berbahagia Datuk Rashidi bin Hasbullah
Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia
Yang Berbahagia Dato' Nafisah binti Ahmad
Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia

Yang Berusaha
Puan Hajah Zubaidah Binti Harun
Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kati

Yang Berbahagia Tan Sri-Tan Sri, Datuk-Datuk, Ketua-ketua Masyarakat Tempatan, guru-guru dan para pelajar, rakan-rakan media seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian.

1. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan rasa syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya, kita dapat berhimpun bersama-sama dalam Majlis Perasmian Jom Baca Bersama 10 Minit Peringkat Kebangsaan 2018. Program pada pagi ini adalah salah satu usaha untuk melahirkan bangsa Malaysia yang mengamalkan budaya membaca dan mempunyai fikiran kelas pertama.

2. Syabas saya ucapkan kepada Perpustakaan Negara Malaysia kerana menerajui inisiatif hebat ini. Pada saya, ia merupakan satu inisiatif yang cukup baik kerana ia mampu membugarkan kembali satu amalan mulia yang bukan sahaja menjadi tuntutan agama malah sejajar dengan hasrat negara mewujudkan masyarakat berpengetahuan – Knowledge Society.

Firman Allah S.W.T. mafhumnya :
"Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk). Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Yang mengajar manusia dengan kalam." - Surah Al'alaq, ayat 1-4

Sidang hadirin yang dihormati,

MEMBACA SEBAGAI PROSES PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT

3. Budaya membaca wajar dijadikan sebagai satu gaya hidup dalam kalangan rakyat Malaysia. Amalan membaca adalah langkah pertama kepada segala kemajuan dan menjadikan manusia lebih berdaya maju dan matang dari segi pemikiran. Kemajuan negara dan ketamadunan bangsa dapat dikembangkan dan dipertingkatkan jika bangsa itu berfikiran tinggi yang lahir dari amalan membaca. Masyarakat yang suka membaca adalah masyarakat yang cintakan ilmu.

4. Dengan adanya masyarakat yang berbudaya membaca, negara kita akan mempunyai rakyat yang berminda aktif, kreatif dan berfikiran untuk berinovasi selain mengaktifkan minda mereka untuk berfikir dengan lebih waras, fokus, berfikiran terbuka dan mampu melahirkan warganegara yang berkebolehan melihat sesuatu daripada pelbagai perspektif berbeza.

"No matter how busy you may think you are, you must find time for reading or surrender yourself to self-chosen ignorance"
(Confucius).

5. Suasana riadah minda melalui penganjuran pelbagai program galakan membaca seperti Program Jom Baca Bersama 10 Minit ini dapat menambah ilmu pengetahuan kepada masyarakat kerana bangsa yang membaca adalah bangsa yang berjaya. Di samping itu program ini turut menyokong perpaduan negara melalui penglibatan semua rakyat Malaysia tanpa mengira batasan kaum dalam menjayakan program pembacaan secara bersama. Ini kerana amalan membaca sebagai teras pencarian ilmu adalah asas dalam membangunkan bakat, kebolehan serta daya saing rakyat dari segi fizikal dan intelek untuk kemajuan negara.

Tuan-tuan dan puan-puan,

KADAR MEMBACA NEGARA MAJU

6. Di negara-negara maju seperti Korea Selatan kadar membaca rakyatnya ialah 20 buah buku setahun. Sementara itu, di Amerika Syarikat yang kadar membacanya diukur berdasarkan jam, rakyatnya membaca secara puratanya selama 30 minit seminggu pada hari bekerja dan kadarnya meningkat pada hari minggu iaitu selama 37 minit.

7. Di negara kita Malaysia, saya dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia, bahawa berdasarkan Kajian Interim Tabiat Membaca Rakyat Malaysia 2014, kadar purata bacaan rakyat Malaysia pada tahun 2014 ialah 15 naskhah buku setahun yang mana telah meningkat berbanding pada tahun 2010 iaitu 8-12 buku setahun. Kajian pada tahun 2014 juga menunjukkan 95% rakyat Malaysia membaca.

9. Walaupun ada peningkatan dalam amalan membaca, kita perlu meningkatkan lagi usaha-usaha untuk meningkatkan lagi kadar pembacaan setanding dengan piawai negara-negara maju. Sekurang-kurangnya untuk mencapai 31 buah buku setahun iaitu piawai yang dirujuk selaras dengan jumlah rakyat Malaysia.

REVOLUSI MAKLUMAT DAN ILMU PENGETAHUAN

9. Kementerian saya melalui Perpustakaan Negara Malaysia giat melaksanakan pelbagai usaha menggalakkan budaya membaca dan pada masa kini turut menggalakkan pembacaan melalui media elektronik dan tidak lagi terhad kepada media cetak seperti buku, majalah dan surat khabar sahaja. Saya menyokong penuh usaha Perpustakaan Negara Malaysia dalam mewujudkan gerbang tunggal (single gateway) kepada pelbagai sumber maklumat melalui platform Perpustakaan Digital Negara atau portal u-Pustaka. Kepelbagaian sumber maklumat yang tersedia di dalamnya  sama ada dalam bentuk cetak atau digital boleh diakses secara global melalui internet dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat. Sekiranya amalan membaca ini menjadi budaya rakyat Malaysia ianya boleh meningkatkan industri penerbitan di negara kita.

10. Kita semua sedar, penyebaran maklumat pada hari ini semakin canggih dan interaktif. Kecanggihan ini seiring kemunculan media-media baharu (media sosial) seperti Facebook, Twitter dan Whatsapp yang membolehkan maklumat dicapai melalui peralatan sekecil telefon pintar. Apa yang menarik melalui telefon pintar atau tab kita boleh berkongsi apa sahaja maklumat secara interaktif yang menggabungkan semua elemen – lisan, tulisan, visual dan data dengan masyarakat dari seluruh dunia. Contohnya, baru-baru ini seluruh rakyat Malaysia meraikan kemenangan atlet badminton Negara, Dato' Lee Chong Wei yang berjaya memperoleh pingat emas dalam acara badminton perseorangan di Sukan Komanwel Gold Coast 2018 di Australia. Kita di Malaysia turut sama dapat berkongsi kemeriahan, dapat menghantar dan menerima maklumat daripada pelbagai sumber berkaitan dengan acara ini.

Para hadirin yang saya kasihi,

BANGSA YANG MENGUASAI MAKLUMAT AKAN MENGUASAI DUNIA

11. Rakyat Malaysia hari ini mahu tidak mahu perlu menguasai maklumat. Ini adalah kerana maklumat adalah kuasa. Penguasaan terhadap ekonomi jika kita selidiki memang bergantung kepada kekayaan ilmu dan maklumat. Sebagai contoh pekerja ilmuan perlu ada di dalam sesuatu organisasi. Mereka inilah aset yang bernilai kepada syarikat tersebut. Dalam zaman ledakan maklumat, kita perlu memiliki berbagai ilmu dan kemahiran untuk menguasai ilmu. Kita perlu bersikap responsif terhadap maklumat yang dibaca, didengar dan diterima. Input yang masuk ke minda kita sama ada melalui pembacaan atau media lain akan memberi kesan kepada keintelektualan kita. Kecerdasan minda kita sama ada akan meningkat atau terjejas bergantung kepada nilai maklumat yang masuk. Justeru, maklumat yang diterima tidak boleh ditelan bulat-bulat tetapi harus ditapis dengan sebaik-baiknya. Ia harus disusuli dengan memproses dan menilai agar maklumat tersebut bernilai dan memberi kesan kepada kehidupan.

12. Di sini saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada Perpustakaan Negara Malaysia kerana mengambil langkah proaktif dalam membantu rakyat Malaysia untuk menjadi satu masyarakat yang celik maklumat dengan melaksanakan program Literasi Media dan Maklumat. Saya berharap agar semua pihak mengambil peluang untuk turut sama menyertai program ini yang mana akan menjadikan kita lebih pandai menggunakan maklumat dan seterusnya secara tidak langsung akan dapat membendung budaya tular (viral) tentang sesuatu maklumat yang tidak diketahui kesahihannya. Dengan program ini kita harap dapat mengekang usaha pihak luar untuk menyebarkan berita yang berunsur fitnah.

PERPUSTAKAAN SEBAGAI INDIKATOR KUALITI HIDUP

13. Perpustakaan sebagai gedung ilmu mempunyai peranan yang amat signifikan dalam membangunkan sesebuah negara. Saya amat berharap agar institusi perpustakaan dapat diserlah dan disedari akan kepentingannya sebagai pemangkin kepada kemajuan ekonomi termasuk juga politik, sosial, pendidikan dan kebudayaan negara ini. Jika kita melancong ke sesuatu destinasi dalam negara, tinjau-tinjaulah sekiranya terdapat perpustakaan di situ untuk mendapatkan maklumat mengenai tempat berkenaan. Saya difahamkan di Malaysia terdapat sebanyak 1,112 buah perpustakaan desa yang memberi perkhidmatan kepada seluruh rakyat Malaysia dari Perlis hingga ke Sabah. Ini tidak termasuk perpustakaan-perpustakaan awam dan khusus yang lain seperti perpustakaan universiti, perpustakaan awam negeri, perpustakaan di agensi kerajaan termasuklah pusat sumber sekolah yang keseluruhannya berjumlah sebanyak 13,674 buah.

14. Jika dilihat dari segi bilangan perpustakaan yang telah dibina di seluruh negara, boleh dikatakan ia telah mencapai satu tahap yang baik. Tinggal lagi, adakah kita telah menggunakan sepenuhnya kemudahan yang terdapat di perpustakaan tersebut.

Tuan-tuan dan puan-puan,

PENUTUP

15. Hari ini, kita membaca bersama-sama selama 10 minit. Simbolik kepada aktiviti ini adalah tentang betapa berharganya masa jika diisi dengan aktiviti yang berfaedah. Perpustakaan Negara Malaysia telah pun bermula membaca 10 Minit setiap pagi sejak awal bulan yang lalu. Saya percaya amalan ini jika dilakukan setiap hari bersama-sama dalam kumpulan yang besar atau masyarakat secara konsisten maka impaknya juga pasti akan memberi kesan yang hebat kepada kemajuan ekonomi, politik dan sosio-budaya negara. Saya ingin menyeru penduduk Padang Rengas dan rakyat Malaysia amnya, Jom Kita Baca sekeluarga 10 minit setiap hari mulai hari ini. Insyaallah pada 23 April tahun hadapan kita akan menjadi lebih berilmu kerana telah memabca selama 3,650 minit atau 60 jam.

16. Sebagai mengakhiri ucapan, izinkan saya berkongsi dua rangkap pantun:

Apa guna pedang di pinggang,
Kalau tidak tajam matanya,
Apa guna buku dipandang,
Kalau bukan untuk dibaca.

Buah berangan lebat di hujung,
Dahan putus jatuh ke paya,
Faedah membaca tidak terhitung,
Bangsa membaca bangsa berjaya

17. Saya sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih dan tahniah kepada semua pihak khususnya Perpustakaan Negara Malaysia kerana berjaya mengadakan Program Jom Baca Bersama 10 Minit Peringkat Kebangsaan 2018.

Dengan lafaz "Bismillahirrahmanirrahim" saya dengan sukacitanya melancarkan Program Jom Baca Bersama 10 Minit Peringkat Kebangsaan 2018.

Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Last updated :