Selamat Datang ke Portal Rasmi Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia

Senarai Homestay di Malaysia
F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap

TEKS UCAPAN MENTERI, MAJLIS PELANCARAN KEMPEN DOMESTIK - CUTI CUTI MALAYSIA 'BEST OF SABAH HOLIDAY PACKAGES 2019/2020' SEMPENA TAHUN MELAWAT MALAYSIA 2020

UCAPAN ALU-ALUAN OLEH
Y.B. DATUK MOHAMADDIN BIN KETAPI
MENTERI PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA MALAYSIA

DI MAJLIS PELANCARAN
KEMPEN DOMESTIK - CUTI CUTI MALAYSIA
'BEST OF SABAH HOLIDAY PACKAGES 2019/2020'
SEMPENA TAHUN MELAWAT MALAYSIA 2020

19 SEPTEMBER 2019 (KHAMIS), 1.30 PETANG
LAPANGAN TERBANG ANTARABANGSA KOTA KINABALU

(SALUTASI DISEDIAKAN OLEH PIHAK PENGANJUR)

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

1. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin-Nya dapat kita bersama-sama hadir dalam Majlis Pelancaran Kempen Domestik Cuti-Cuti Malaysia 'Best of Sabah Holiday Packages 2019/2020' sempena Tahun Melawat Malaysia 2020.

2. Terlebih dahulu, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada YAB Datuk Seri Panglima Haji Mohd. Shafie bin Haji Apdal, Ketua Menteri Sabah kerana sudi hadir dan seterusnya melancarkan majlis ini.

3. Saya juga ingin mengalu-alukan kehadiran semua penggiat industri pelancongan Sabah ke majlis hari ini yang menunjukkan tanda sokongan jitu ke arah memajukan industri pelancongan.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

4. Di kesempatan ini juga, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Tourism Malaysia serta agensi-agensi pelancongan yang terlibat kerana sudi bekerjasama menghasilkan booklet ini. Ia merupakan satu usaha dalam mempelbagaikan lagi pakej-pakej yang kreatif, yang seterusnya mempromosikan Negeri Sabah di peringkat domestik serta antarabangsa bagi meningkatkan prestasi pelancongan sedia ada.

5. Untuk makluman semua, sejumlah 78.2 juta pelancong domestik telah direkodkan pada tahun 2018 dengan pertumbuhan sebanyak 10.9% daripada tahun sebelumnya.

6. Perbelanjaan pelancongan domestik pula merekodkan pertumbuhan setinggi 11.7% pada tahun 2018 dengan RM60.4 bilion.

7. Selanjutnya, pakej-pakej pelancongan ini akan dimuat naik di laman web Tourism Malaysia supaya pelancong asing juga dapat mengakses dengan mudah pakej-pakej yang dihasilkan.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

8. Negara sedang giat menjalankan kempen Melawat Malaysia 2020 (VM2020). Pada 22 Julai lalu, Perdana Menteri Malaysia telah melancarkan logo kempen secara rasminya. Lagu kempen juga telah dilancarkan dua (2) minggu lepas untuk merancakkan lagi promosi kempen ini.

9. Marilah kita semua menyahut saranan Perdana Menteri untuk menjadikan kempen VM2020 ini sebagai sebuah misi nasional, bagi memastikan kejayaannya dalam mencapai sasaran kehadiran 30 juta pelancong asing dengan penjanaan pendapatan sebanyak RM100 bilion.

10. Saya berharap rakyat Sabah boleh membantu bukan saja menguar-uarkan logo dan lagu kempen Melawat Malaysia 2020, tetapi juga menyokong pelaksanaan kempen Melawat Malaysia 2020 secara bersepadu melalui pelbagai usaha, seperti penyampaian perkhidmatan yang mesra, memelihara kebersihan tempat-tempat pelancongan, menyelenggara dan memulihara produk-produk pelancongan, menambah nilai pada produk-produk pelancongan sedia ada, serta sama-sama menjaga keselamatan pelancong dalam semua aspek.

11. Saya percaya melalui usaha-usaha ini akan mampu bukan saja menarik pelancong yang “first timer” tetapi juga menggamit semula kehadiran pelancong-pelancong sebelum ini ke Sabah dan negara kita. Secara langsung, impaknya akan meningkatkan bilangan pekerjaan serta pendapatan kepada ekonomi Sabah khususnya dan Malaysia amnya.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

12. Sebentar lagi, kita akan menyaksikan pelancaran logo Kempen VM2020 ke atas pesawat MASwings. Terima kasih kepada MASwings atas kesudian serta kerjasama yang diberikan. MASwings merupakan satu-satunya syarikat penerbangan yang terbang ke beberapa daerah di Sabah terutamanya di Pantai Timur Sabah.

13. MASwings telah membantu masyarakat tempatan menyingkatkan perjalanan pergi dan balik ke Kudat, Sandakan, Lahad Datu dan Tawau.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

14. Akhir kata, terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat dalam menjayakan penghasilan dan pencetakan pakej-pakej pelancongan ini.

15. Saya berharap agar kita semua akan dapat meneruskan kerjasama strategik untuk berganding bahu memastikan pelancongan domestik terus berkembang dan kekal sebagai salah satu penggerak ekonomi negara yang utama.

Sekian, terima kasih.
Last updated :