Selamat Datang ke Portal Rasmi Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia

Senarai Homestay di Malaysia
F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap

TEKS UCAPAN MENTERI, MAJLIS PECAH TANAH PERPUSTAKAAN DIGITAL BAGAN DATUK

TEKS UCAPAN
YB DATO' SERI MOHAMED NAZRI BIN ABDUL AZIZ
MENTERI PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN MALAYSIA
SEMPENA
MAJLIS PECAH TANAH
PERPUSTAKAAN DIGITAL BAGAN DATUK, PERAK
PADA 21 APRIL 2018 (SABTU)

Terima kasih saudara/i pengacara majlis dan pemimpin bacaan Doa

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam Negaraku Malaysia.

(Senarai salutasi disediakan oleh penganjur)

Yang Amat Berhormat Dato'Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi
Timbalan Perdana Menteri Malaysia

Yang Amat Berhormat Dato'Seri Diraja Dr. Zambry bin Abdul Kadir
Menteri Besar Perak

Yang Berbahagia Datuk Rashidi Hasbullah
Ketua Setiausaha
Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia

Yang Berbahagia Dato'Nik Azman bin Nik Abdul Majid
Ketua Pengarah
Unit Perancang Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri

Yang Berbahagia Dato' Nafisah Binti Ahmad
Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia

Ketua-Ketua Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan

Ketua-ketua kampung, pemimpin-pemimpin masyarakat, guru-guru, para pelajar,

Wakil-wakil Media, Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang saya hormati sekalian

1. Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpah kurniaNya serta kesempatan dan ruang yang diberikan dapat kita bersama-sama berkumpul pada majlis petang ini.

2. Terlebih dahulu, saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh penduduk di Bagan Datuk, Perak kerana sudi menerima kunjungan saya dan rombongan. Tidak dilupakan juga ucapan terima kasih kepada Majlis Daerah Bagan Datuk dalam memberi kebenaran bagi mengguna pakai Waterfront, Bagan Datuk sempena Majlis Pecah Tanah Projek Perpustakaan Digital Bagan Datuk. Saya juga difahamkan Kementerian ini adalah pengguna pertama Waterfront, Bagan Datuk dalam mengadakan majlis pecah tanah pada hari ini.

3. Saya juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Dato' Seri DiRaja Dr. Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri kerana memberi sokongan padu dan telah banyak membantu Kementerian selama ini dan terutamanya bagi membangunkan Projek Perpustakaan Digital di Daerah Bagan Datuk ini. Tidak dilupakan juga kepada Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia, Pegawai Daerah, agensi-agensi Kerajaan Negeri mahupun Persekutuan yang telah memberi kerjasama padu bagi menjayakan majlis pada hari ini.

Tuan-tuan dan puan-puan,

4. Dalam usaha Kerajaan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan taraf hidup khususnya masyarakat luar bandar, satu inisiatif telah diambil untuk membina kemudahan perpustakaan awam iaitu Perpustakaan Digital Bagan Datuk. Perkhidmatan perpustakaan berkonsepkan digital seperti ini disediakan kepada masyarakat luar bandar yang tidak berpeluang untuk menikmati kemudahan perpustakaan awam sebagaimana masyarakat di bandar. Saya percaya, kemudahan digital di perpustakaan ini akan menjadi satu platform kepada masyarakat setempat untuk merungkai ilmu global secara pantas dan berkesan.

5. Kepada semua masyarakat di Bagan Datuk dan sekitarnya, tahniah kerana daerah tuan-tuan dan puan-puan telah diperuntukkan dengan sebuah gedung ilmu yang menawarkan perkhidmatan serta kemudahan keilmuan secara percuma. Jadi gunakanlah kemudahan ini sebaik mungkin.

6. Sesungguhnya kerajaan sentiasa mengutamakan kebajikan rakyat dalam melahirkan masyarakat yang berilmu. Dengan adanya rakyat yang berilmu, secara tidak langsung rakyat akan dapat meningkatkan sosio ekonomi masing-masing. Pelbagai peluang pekerjaan akan dapat diwujudkan dengan peningkatan ilmu pengetahuan yang ada dalam diri masyarakat.

Sidang hadirin sekalian,

7. Jika ditoleh usaha Kerajaan dalam membangunkan perpustakaan awam di Malaysia ini sebenarnya ia telah bermula sejak tahun 1971 lagi iaitu di bawah peruntukan Rancangan Malaysia ke-2 hingga ke-10 (1971-2015) di mana kerajaan telah berjaya membangunkan 1,441 buah Perpustakaan awam di seluruh negara.

8. Sejak dari itu, Kerajaan terus menyediakan peruntukan dari setahun ke setahun untuk kita membina dan mengurus perpustakaan awam. Sehingga kini sebanyak 114 perpustakaan awam telah diwujudkan di Negeri Perak. Statistik ini termasuklah sebuah perpustakaan awam baharu yang akan dibina iaitu Perpustakaan Digital Bagan Datuk. Bangunan dengan keluasan 6,000 kps ini dibangunkan dengan kos siling RM5.4 juta termasuk pengisiannya akan dibina dengan reka bentuk terkini oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan.

9. Apa yang saya lihat, Perpustakaan ini akan dilengkapi kemudahan perkhidmatan perpustakaan terkini yang diperlukan malah amat sesuai untuk dijadikan pusat ilmu komuniti. Saya harap juga agar masyarakat di sini dan sekitarnya dapat memaksimumkan penggunaan kemudahan yang disediakan oleh Kerajaan.

Tuan-tuan dan puan-puan,

10. Kita sedia maklum bahawa pembangunan fizikal sahaja tidak sempurna jika tidak disertai dengan pembangunan sumber manusia. Kedua-duanya harus berjalan seiringan dan perlu dilaksanakan secara bersepadu dan menyeluruh. Tiada jalan pintas untuk mewujudkan rakyat Malaysia berminda kelas pertama selain membaca dan menguasai ilmu. Lantaran itu, pembinaan perpustakaan ini akan disusuli dengan Program Galakan Membaca kelak demi memastikan amalan membaca sebagai asas budaya ilmu yang akhirnya menjadi budaya masyarakat.

11. Sudah tentu perpustakaan sebagai gedung ilmu mempunyai peranan yang amat signifikan dalam era digital yang mana penggerak utamanya kandungan ilmu pengetahuan dan maklumat menggunakan teknologi komunikasi terkini yang perlu dilengkapi sepenuhnya di perpustakaan sedia ada dan yang akan dibina selepas ini. Saya amat berharap agar institusi perpustakaan dapat diserlah dan disedari akan kepentingannya sebagai pemangkin kepada kemajuan ekonomi termasuk juga politik, sosial, pendidikan dan kebudayaan negara ini.

12. Perpustakaan ini juga boleh berperanan sebagai Pusat Informasi setempat di mana risalah dan maklumat berkaitan pelancongan yang terdapat di sesuatu kawasan dapat dipromosikan kepada masyarakat samada dalam bentuk fizikal mahupun dalam bentuk media baharu. Usaha ini secara tidak langsung menjadikan perpustakaan sebagai tempat tumpuan pelancong dalam dan luar negara untuk mendapatkan maklumat pelancongan.

Tuan-tuan dan puan-puan,

13. Dalam kita menelusuri zaman digital dan era Rovolusi Industri 4.0 ini, cabaran dan persaingan dalam bidang keilmuan dan maklumat sememangnya hebat. Menyedari perkara ini, Kerajaan juga tidak terkecuali untuk memberi kemudahan maklumat dihujung jari melalui perkhimdatan u-Pustaka yang merupakan Hub Maklumat Negara. Malah dalam Rancangan Malaysia ke-11 (RMKe-11), Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan menerusi Perpustakaan Negara Malaysia telah memperuntukan sebanyak RM14.17 juta bagi menyediakan kemudahan maklumat digital secara percuma. Selagi anda dihubungkan dengan rangkaian internet selagi itulah anda dapat melayari maklumat digital ini selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Pelbagai maklumat boleh diakses menerusi u-Pustaka ini umpamanya e-buku, e-majalah, Score A dan pelbagai pangkalan data yang boleh diakses.

14. Sudah tentu perpustakaan sebagai gedung ilmu mempunyai peranan yang amat signifikan dalam era digital yang mana penggerak utamanya kandungan ilmu pengetahuan dan maklumat menggunakan teknologi komunikasi terkini yang perlu dilengkapi sepenuhnya di perpustakaan sedia ada dan yang akan dibina selepas ini. Saya amat berharap agar institusi perpustakaan dapat diserlah dan disedari akan kepentingannya sebagai pemangkin kepada kemajuan ekonomi termasuk juga politik, sosial, pendidikan dan kebudayaan negara ini.

Hadirin sekalian,

15. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan bahawa Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan (KPK) sedang menawarkan tawaran diskaun bayaran kompaun pada kadar 50% ke atas semua kompaun yang telah dikeluarkan sehingga 15 Mac 2018 untuk membantu pesalah-pesalah di bawah Akta Industri Pelancongan 1992 (AIP1992) menyelesaikan kompaun yang diterima oleh mereka.

16. Inisiatif ini adalah terpakai ke atas semua jenis kesalahan bagi membolehkan pesalah-pesalah AIP 1992 menjelaskan bayaran sebelum tarikh akhir tawaran kompaun ini pada 31 Mei 2018. Orang ramai adalah disaran untuk mengambil kesempatan ini bagi menyelesaikan kompaun-kompaun tersebut pada atau sebelum tarikh berkenaan untuk mengelakkan tindakan mahkamah di kenakan ke atas mereka, termasuklah hukuman penjara jika di sabit kesalahan.

Pembayaran kompaun ini boleh dijelaskan dalam bentuk bank draf atau wang pos di atas nama Pesuruhjaya Pelancongan di Ibu Pejabat KPK Putrajaya, Pejabat KPK Negeri atau di kaunter khidmat pelanggan KPK terpilih yang akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.

Tuan-tuan dan puan-puan,

17. Sebelum saya mengundur diri, sekali lagi saya ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Ketua Pengarah serta kakitangan Perpustakaan Negara Malaysia, Perbadanan Perpustakaan Awam Perak, agensi-agensi Kerajaan Negeri mahupun Persekutuan, Ketua Kampung, Penghulu dan semua yang terlibat dalam menjayakan program pada petang ini. Terima kasih yang tidak terhingga di atas kesudian Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk menyempurnakan Majlis Pecah Tanah pada hari ini. Dengan adanya pemimpin berjiwa rakyat seperti Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan merupakan juga anak kelahiran Bagan Datuk ini saya percaya akan lebih banyak projek-projek pembangunan yang akan dibina dan sekaligus menjadikan Daerah Bagan Datuk ini lebih cemerlang selaras dengan slogan Bagan Datuk iaitu "Mendukung Tradisi, Menjulang Transformasi".

18. Sesungguhnya penglibatan masyarakat setempat dalam program sebegini dapat mengeratkan lagi silaturrahim antara masyarakat setempat dengan Kerajaan Negeri mahupun Persekutuan. Kerajaan juga berharap agar masyarakat setempat dapat menikmati pelbagai perkhidmatan yang disediakan bagi membantu meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dengan mendapatkan maklumat yang cepat dan tepat. Sebelum saya akhiri ucapan ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun:

YAB Dato' Seri DiRaja Dr. Zahid Hamidi bersemangat waja
Pemimpin kental di era Globalisasi
Bagan Datuk kini berubah wajah
"Mendukung Tradisi, Menjulang Transformasi'

Sekian, terima kasih.

Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Last updated :