Selamat Datang ke Portal Rasmi Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia

Senarai Homestay di Malaysia
F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap

TEKS UCAPAN KETUA SETIAUSAHA, SEMINAR PELANCONGAN IMT-GT

TEKS UCAPAN PERASMIAN
YBHG. DATUK RASHIDI HASBULLAH
KETUA SETIAUSAHA
KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

DI SEMINAR PELANCONGAN IMT-GT
"MEMANFAATKAN POTENSI PELANCONGAN SEBAGAI
SUMBER PERTUMBUHAN BARU DI BAWAH KERANGKA
KERJA PELANCONGAN IMT-GT"

HOTEL ROYAL CHULAN DAMANSARA
23 APRIL 2018, 2.30 PETANG

Bismillahhirahmannirrahim
Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat petang dan Salam 1Malaysia.

1. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, kerana dengan limpah dan kurnia-Nya, dapat kita berkumpul di dewan yang indah ini bagi sama-sama berkongsi idea dan pandangan bagi mempertingkatkan potensi pelancongan sebagai sumber pertumbuhan baru di negeri-negeri yang terangkum di bawah Kerangka Kerja Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT). Bagi pihak Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, saya ingin mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Saya juga amat gembira dapat bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dari negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Negeri Sembilan, Melaka dan juga negeri tuan rumah kita untuk program ini, Selangor. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan membuktikan kesungguhan dan komitmen kita semua untuk sama-sama mengangkat pelancongan sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi negara.

Sidang hadirin yang dihormati sekalian,

2. Sektor pelancongan merupakan antara sektor utama dan terpenting dalam menjana pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Pertumbuhan sektor pelancongan bukan sahaja melebihi pertumbuhan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) di lebih 100 negara, malah juga melebihi sektor-sektor lain seperti kewangan dan perniagaan, perkilangan dan pengangkutan untuk 7 tahun berturut-turut.

3. Menurut Pertubuhan Pelancongan Sedunia (United Nations World Tourism Organisation), seramai 1.32 bilion pelancong telah dilaporkan melancong ke luar negara merentasi sempadan negara masing-masing pada tahun 2017. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebanyak 7 peratus berbanding pencapaian yang direkodkan pada tahun 2016. Sektor pelancongan juga telah menjana 313 juta pekerjaan atau 9.9 peratus daripada jumlah guna tenaga global. Dari segi pelaburan, sebanyak USD 882.4 bilion atau 4.5 peratus daripada pelaburan global merupakan pelaburan daripada sektor pelancongan.

4. Rantau Asia secara keseluruhannya telah mencatatkan peningkatan ketibaan pelancong antarabangsa yang amat memberangsangkan iaitu sebanyak 6 peratus dengan 324 juta pelancong direkodkan mengunjungi rantau tersebut pada tahun 2017. Di peringkat Asia Tenggara pula, prestasi ketibaan pelancong antarabangsa yang direkodkan oleh kesemua sepuluh negara anggota ASEAN secara terkumpul mencatatkan peningkatan sebanyak 8 peratus. Bagi tahun 2018, prestasi ketibaan pelancong asing ke rantau ASEAN dijangka meningkat sekitar 4 hingga 5 peratus.

Tuan-tuan dan puan-puan,

5. Di peringkat serantau, Malaysia memainkan peranan penting dalam menggerakkan agenda di bawah Pelan Strategik Pelancongan ASEAN (ATSP) 2016 - 2025. Pelan ini merupakan panduan dan rujukan utama negara-negara anggota ASEAN dalam memajukan sektor pelancongan ASEAN untuk tempoh 10 tahun. Untuk tujuan ini, Malaysia bersama 9 buah negara ASEAN yang lain komited untuk membangunkan sektor pelancongan yang lestari dan inklusif yang dapat menyumbang dengan signifikan kepada kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat ASEAN. Selain di peringkat ASEAN, Malaysia turut menerajui usaha-usaha mempertingkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah IMT-GT melalui sektor pelancongan.

6. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, IMT-GT merupakan salah satu komponen yang penting kepada ekonomi ASEAN dan juga berperanan dalam membantu mencapai matlamat ATSP 2016 - 2025. Untuk makluman Secara umumnya, IMT-GT ditubuhkan pada tahun 1993 dan merangkumi 8 buah negeri di Malaysia, 10 buah wilayah di Indonesia dan 14 buah wilayah di Thailand dengan jumlah penduduk melebihi 81 juta orang.

7. Pelancongan telah dikenal pasti sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah IMT-GT. Berdasarkan Rangka Kerja Strategik Pelancongan IMT-GT yang telah dimuktamadkan oleh Mesyuarat Peringkat Menteri IMT-GT yang diadakan di Bangka Belitung, Indonesia pada 29 September 2017, ketibaan pelancong asing ke wilayah IMT-GT dijangka meningkat sebanyak 6.6 peratus setahun daripada 27.9 juta pada tahun 2015 kepada 40.92 juta pada tahun 2021. Pendapatan pelancongan di wilayah ini juga dijangka meningkat daripada USD 8.6 bilion pada tahun 2015 kepada USD 22.6 bilion pada tahun 2021. Jumlah pekerjaan dalam subsektor penginapan pula dijangka meningkat daripada 151,700 pada tahun 2015 kepada 662,700 pada tahun 2021. Bermatlamatkan "Sustainable, Inclusive and Competitive Cross Border Tourism", Rangka Kerja ini menggariskan beberapa strategi untuk menggalakkan pelancongan merentas sempadan serta menjadikan IMT-GT destinasi pelancongan tunggal yang mampan, inklusif dan berdaya saing.

8. Bagi memudahkan pergerakan pelancong ke rantau ini, Kumpulan Kerja Pelancongan IMT-GT yang dipengerusikan oleh Malaysia sedang bekerjasama dengan Kumpulan Kerja Pengangkutan dan ICT serta Kumpulan Kerja Perdagangan dan Pelaburan IMT-GT untuk membuka laluan udara bagi menghubungkan 40 buah kawasan domestik dan 18 buah kawasan antarabangsa. Inisiatif ini bukan sahaja akan meningkatkan ketibaan pelancong ke ketiga-tiga negara, malah akan menarik pelaburan perniagaan dan juga merangsang sektor pelancongan, yang penting untuk ekonomi negara.

9. Melihat daripada prospek pertumbuhan industri pelancongan global dan serantau yang amat memberansangkan serta kekuatan yang dimiliki oleh negeri-negeri di Malaysia, pihak Kementerian amat yakin Malaysia dapat memanfaatkan sepenuhnya peluang yang ada, khususnya melalui platform IMT-GT ini. Ia juga meransang pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi negeri-negeri yang bersempadan dengan wilayah-wilayah IMT-GT di Indonesia dan Thailand.

10. Daripada perspektif pelancongan, rantau IMT-GT ini amat kaya dengan kepelbagaian budaya, flora dan fauna yang unik, keindahan bukit bukau batu kapur yang menakjubkan, hutan hujan tropika yang masih terpelihara dan keenakan makanan tradisi masyarakat tempatan. Selain daripada itu, rantau ini juga menawarkan pelbagai jenis aktiviti pelancongan seperti pelancongan marin, pelancongan eko-kembara, pelancongan budaya dan jejak warisan, pelancongan pulau dan pantai dan pelancongan perubatan. Dari kesemua ini, ia merupakan aset-aset pelancongan yang tidak ternilai. Justeru, saya percaya rantau IMT-GT mampu menjadi destinasi pelancongan dan percutian pilihan kepada pelancong, sama ada pelancong domestik mahupun antarabangsa.

Sidang hadirin yang dihormati sekalian,

11. Untuk makluman, Kementerian akan menganjurkan kempen 'Melawat Malaysia' pada tahun 2020. Kempen ini yang lebih dikenali sebagai VM2020 dijangka akan dapat memberikan lonjakan kepada ketibaan pelancong sebanyak 25.4 peratus dari 25.9 juta pada tahun 2017 kepada 36 juta pelancong asing pada tahun 2020. Melalui kempen ini juga, pihak Kementerian mensasarkan pendapatan pelancong RM168 bilion dicapai pada tahun 2020 berbanding RM104.1 bilion sahaja yang mampu dicapai tanpa penganjuran VM2020.

12. Justeru, inisiatif untuk memartabatkan industri pelancongan melalui platform IMT-GT ini adalah amat bertepatan dengan misi pelancongan nasional dan kempen VM2020. Melalui usaha-usaha agresif serta sinergi yang baik di antara pihak Kerajaan, NGO dan pihak swasta, saya yakin kita akan dapat menarik lebih ramai pelancong asing ke Malaysia, khususnya daripada negara Indonesia dan Thailand yang merupakan antara pasaran utama pelancong inbound ke Malaysia selain pasaran Singapura.

13. Sebagai langkah permulaan bagi mempertingkat sinergi kolaborasi pelancongan di peringkat IMT-GT, Malaysia melalui Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan dan agensi pemasarannya - Tourism Malaysia akan menganjurkan 1st IMT-GT Tourism Forum di Langkawi, Kedah pada 13 hingga 17 Ogos 2018. Forum yang akan diadakan buat julung kalinya ini akan digunakan sebagai platform kepada semua stakeholders dari ketiga-tiga buah negara terutama agensi pelancongan dan operator pelancongan untuk bertemu dan bertukar-tukar idea, membincangkan pakej pelancongan IMT-GT serta membincangkan cara yang terbaik untuk mempromosikan IMT-GT sebagai destinasi pelancongan tunggal.

14. Selain daripada itu, seminar ini juga akan mengenal pasti kerjasama dan bantuan yang diperlukan daripada pihak-pihak berkepentingan di Malaysia, Indonesia dan Thailand seperti Pihak Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan, Persatuan Pelancongan dan Operator Pelancongan. Para peserta seminar ini juga berpeluang mengenal pasti potensi kolaborasi dengan penggiat-penggiat industri pelancongan dan pihak swasta di Malaysia, Indonesia dan Thailand.

15. Justeru, saya berharap seminar selama 2 hari setengah yang kita adakan pada kali ini akan dapat mengenalpasti aktiviti, produk dan perkhidmatan pelancongan sedia ada serta produk-produk baru yang berpotensi dan sesuai untuk dipakej, dipromosi dan dipasarkan untuk menggalakkan pelancongan rentas sempadan di kalangan negara-negara anggota IMT-GT serta dipasarkan sebagai destinasi pelancongan tunggal di bawah jenama IMT-GT bagi pasaran antarabangsa. Untuk itu, saya berharap Tuan-tuan dan Puan-puan para peserta seminar yang hadir pada hari ini akan dapat memberi sumbangan idea dan pandangan yang bernas bagi menjayakan seminar ini. Bak kata pepatah, "bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat".

16. Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan-tuan dan Puan-puan serta semua pihak yang terlibat dengan penganjuran seminar ini dan saya berharap segala hasil yang disasarkan dapat dicapai dengan jayanya.

17. Dengan lafaz Bismillahhirahmannirrahim, dengan ini saya merasmikan "Seminar Pelancongan IMT-GT: Memanfaatkan Potensi Pelancongan Sebagai Sumber Pertumbuhan Baru di bawah Kerangka Kerja IMT-GT".

Sekian, terima kasih.

Disediakan oleh:
Unit Kerjasama Dua Hala dan Serantau
Bahagian Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa
Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan
Last updated :