Selamat Datang ke Portal Rasmi Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia

Senarai Homestay di Malaysia
F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap

TEKS UCAPAN KETUA SETIAUSAHA, MAJLIS PERASMIAN 'THE A.R.T OF BATIK'

TEKS UCAPAN
YBHG. DATUK RASHIDI BIN HASBULLAH
KETUA SETIAUSAHA
KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN MALAYSIA
SEMPENA
MAJLIS PERASMIAN 'THE A.R.T OF BATIK'

*Salutasi terkini akan disediakan oleh penganjur

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Terima kasih Saudara Pengerusi Majlis.

Yang Berbahagia,
Datuk Prof. Madya Sabariah binti Haji Mahat
Rektor
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka
 
Yang Berusaha,
Encik Jeffri bin Munir

Pengarah
Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, Melaka

Yang Berusaha,
Puan Norena binti Jaafar

Pengurus Besar
Bahagian Promosi Pelancongan Negeri Melaka

Yang Berusaha,
Encik Mohd Faharuddin bin Hatmin

Pengarah
Pejabat Penggalakan Pelancongan Wilayah Selatan

Timbalan-timbalan Rektor, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan serta Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka UiTM Cawangan Melaka, Tuan-tuan dan Puan-puan, para pelajar serta hadirin yang dihormati sekalian.

1. Alhamdullilah, saya memanjatkan syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah izin dan rahmatNya, maka kita dapat berhimpun di sini pada hari ini  untuk bersama-sama memeriahkan dan menjayakan program THE A.R.T OF BATIK di UiTM Cawangan Melaka. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya untuk menyempurnakan program THE A.R.T of BATIK ini.

2. Saya berasa amat teruja melihat begitu ramai sekali anak-anak muda kita berada di sini untuk program ini. Tahniah saya ucapkan kepada Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan dan juga Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka atas sambutan yang menggalakkan yang diterima untuk program ini. Ianya adalah bukti keupayaan mahasiswa mahasiswi kedua-dua fakulti dalam menarik minat generasi muda untuk mendampingi khazanah dan budaya negara.

3. Saya difahamkan bahawa program kita pada hari ini bertemakan mengekalkan dan membudayakan nilai serta seni batik di Malaysia. Seperti yang umum sedia maklum, batik amat sinonim bagi kita di Malaysia dan ia merupakan aset negara yang tidak ternilai harganya. Ia dianggap sebagai identiti bagi masyarakat Melayu. Jika kita mengimbau sejarah seni batik, kita dapat tahu bahawa batik merupakan satu daripada akar budaya yang menjadikannya sebuah identiti.  Perkataan batik yang berasal dari perkataan Jawa, 'amba' yang bermakna menulis, dan 'nitik' yang bermaksud membuat titik. Batik bukan sahaja dipakai oleh orang Malaysia dan Indonesia, malah ia turut dipakai oleh masyarakat luar seperti China, Thailand dan Azerbaijian yang turut tertarik akan keindahan batik itu sendiri. Senario di Malaysia, batik juga sangat terkenal di Negeri Melaka yang kaya dengan warisan ini. Hal ini dapat dilihat apabila masyarakat Baba dan Nyonya menjadikan batik sebagai pakaian tradisi mereka.  

Hadirin dan hadirat sekalian,

4. Pelbagai usaha kementerian untuk mengekalkan warisan batik ini telah dilaksanakan. Salah satunya adalah menggalakkan pemakaian batik pada setiap hari Khamis dan juga ketika di majlis-majlis rasmi bagi kakitangan awam yang berkuatkuasa pada 17 Januari 2008. Usaha kementerian dalam memulihara identiti batik juga mendapat sambutan dan sokongan daripada Perbadanan Kemajuan Kraftangan Dan Perbadanan Kemajuan Luar Bandar demi merealisasikan hasrat kementerian iaitu mengembalikan keagungan seni batik.

5. Selain itu, penubuhan Institut Kraf Negara (IKN) sebagai salah satu agensi yang berfungsi sebagai pusat kecermerlangan pendidikan kraf dilihat sangat signifikan bagi membantu mencapai matlamat ini. IKN telah melahirkan tenaga mahir berteknologi tinggi, usahawan kraf dan menjadi pusat rujukan, penyelidikan serta pemuliharaan warisan negara. Secara tidak langsung, pengusaha-pengusaha batik yang baru dan ingin menambah ilmu dalam industri ini tentunya dapat dibantu oleh IKN.

6. Kerajaan juga melalui Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia telah memperkenalkan Skim Insentif Galakan Dagangan yang berfungsi untuk membantu usahawan kraf menerokai pasaran baru di Timur Tengah seperti di United Arab Emirates (UAE). Melalui insentif ini, seni warisan kraftangan kita dapat diketengahkan dan dipromosikan di peringkat global. Perbadanan Kraf Tangan Malaysia antara salah satu agensi yang tergolong dalam menaikkan nama batik di seantero dunia. Seni batik mula menapak di pasaran antarabangsa apabila kerajaan berjaya mendapatkan tempat pameran baru yang sangat berpengaruh dan popular iaitu di Harrods, London.

Para hadirin dan hadirat sekalian,

7. Bak kata pepatah Melayu, "Pengayuh sayang dibasahkan, sampan tidak akan sampai seberang" yang membawa maksud, tanpa usaha kita tidak akan dapat hasilnya. Dalam memartabatkan seni batik, usaha penyelidikan dan pembangunan [R&D] giat dijalankan. Agensi-agensi seperti institut pengajian tinggi awam (IPTA) dan institut pengajian tinggi swasta (IPTS) mestilah bijak mengambil langkah yang progresif demi membantu menaiktaraf batik Malaysia seperti apa yang diaplikasikan pada majlis kita ini. Program seperti ini perlulah diteruskan dan hasilnya boleh dijadikan sumber untuk kita mempelbagaikan penyelidikan dan pembangunan seni batik. Pihak kementerian tentunya menyokong penuh usaha anak muda dalam menaiktaraf seni batik melalui penganjuran program seperti ini di universiti.

8. Maka sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah berganding bahu dalam memelihara dan memartabatkan seni batik dan warisan kita supaya tidak hilang dek zaman. Jadilah warganegara yang menghargai kegemilangan seni dan bangga akan warisan negara. Peranan kita sangat penting untuk melindungi warisan supaya generasi akan datang berpeluang mengenali, merasai, menghargai malah memakai pakaian batik dengan penuh rasa bangga.

9. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada UiTM Cawangan Melaka khususnya kepada Rektor, Penasihat Program serta mahasiswa-mahasiswi Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan serta Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka atas usaha murni menganjurkan program mengangkat kesenian batik ini. Semoga usaha murni ini diteruskan dan dimanfaatkan dalam meningkatkan kecemerlangan akademik sekali gus memartabatkan seni dan warisan negara.

Sebelum saya akhiri ucapan ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun;

Bunga anggerik bunga raya
Bentuknya cantik indah kurnia
Batik Malaysia indah bergaya
Boleh diketengah persada dunia

10. Untuk itu, DENGAN LAFAZ BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, SAYA DENGAN SUKACITANYA MERASMIKAN PROGRAM "THE ART OF BATIK" 2018.

Sekian,

Wabillahitaufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Last updated :