Selamat Datang ke Portal Rasmi Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia

Senarai Homestay di Malaysia
F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap

TEKS UCAPAN KETUA SETIAUSAHA, MAJLIS PERASMIAN KARNIVAL RAKYAT BUKIT GANTANG

TEKS UCAPAN
YANG BERBAHAGIA DATUK RASHIDI HASBULLAH
KETUA SETIAUSAHA
KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN MALAYSIA

SEMPENA MAJLIS PERASMIAN
KARNIVAL RAKYAT BUKIT GANTANG

PADA : 1 MEI 2018 (SELASA)
TEMPAT : DI ARENA BUKIT GANTANG

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

Assalamualaikum wbt.

1. Saya memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan izin serta limpah kurnia Nya saya telah dapat bersama-sama semua hadirin dalam Kenduri Rakyat Bukit Gantang pada hari yang berbahagia ini. Di sini, saya ingin mengambil kesempatan untuk menzahirkan ucapan syabas kepada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia dengan kerjasama Persatuan Homestay Negeri Perak bersama penduduk kampung Bukit Gantang kerana telah berjaya menganjurkan program pada hari ini.

2. Saya turut berbesar hati kerana diberi peluang untuk menyampaikan sedikit amanat kepada Yang Berbahagia Dato'/Tuan/Puan pada malam ini. Setinggi-tinggi penghargaan saya ucapkan kepada Dato'/Tuan/Puan yang sudi meluangkan masa untuk sama-sama hadir menjayakan program ini. Selain itu, tidak lupa kepada semua jabatan dan agensi yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung, sesungguhnya kehadiran dan penglibatan Tuan/Puan menunjukan kesungguhan dan komitmen dalam menyahut seruan Kerajaan untuk mendekatkan diri kepada rakyat.

3. Para hadirin yang saya muliakan Kenduri Rakyat Bukit Gantang dilihat menggunakan pendekatan turun padang oleh agensi – agensi untuk mendekatkan diri kepada rakyat dengan melaksanakan pelbagai program yang begitu menarik. Program hari ini adalah salah satu contoh inisiatif agensi kerajaan dalam merealisasikan saranan tersebut yang seharusnya diteruskan pada masa akan datang dan diharapkan agensi yang terbabit pada hari ini dapat bersama-sama di dalam mendekati rakyat dan melalui platform ini akan merapatkan lagi ukhwah sesama kita.

4. Melalui pengamatan saya pada hari ini semua agensi yang terlibat disatukan di dalam satu tempat yang sama bagi membolehkan penduduk merapatkan silaturrahim disamping berinteraksi dan mengutarakan segala permasalahan yang dihadapi secara terus kepada pihak yang berkaitan dan agensi yang turut sama pada hari ini.

Dato'/Tuan/Puan sekalian,

5. Saya juga turut dimaklumkan bahawa di Bukit Gantang terletaknya homestay pertama di Negeri Perak iaitu Homestay Bukit Gantang yang telah ditubuhkan pada tahun 2005. Saya mengharapkan dengan adanya homestay tersebut di kawasan ini, memberikan impak yang lebih baik untuk meningkatkan lagi industri pelancongan di sekitar kawasan Bukit Gantang. Disamping itu, pengusaha homestay serta penduduk kampung di sekitarnya perlu memainkan peranan yang lebih besar untuk bersama – sama mencari kaedah yang terbaik untuk menarik minat pelancong luar untuk datang ke kawasan ini. Pihak – pihak berwajib juga perlu mengambil langkah yang proaktif untuk melaksanakan sesuatu untuk meningkatkan lagi industri pelancongan serta pembangunan yang memberi kebaikan kepada rakyat. Pelbagai kaedah dapat dilaksanakan dimana semua pemain industri pelancongan untuk membuat sesuatu pakej pelancongan yang terbaik di sekitar Taiping seterusnya memasukkan Bukit Gantang yang terkenal dengan raja buah iaitu durian sebagai tempat yang perlu dilawati oleh pengunjung luar.

6. Selain itu, Kementerian juga turut tidak ketinggalan dalam melaksanakan projek pembangunan kepada penduduk di Bukit Gantang dengan terbinanya Projek Homestay Bukit Gantang dengan adanya dewan dan lain-lain yang menelan belanja RM 165,000.00 dan telah siap untuk digunakan oleh orang ramai pada 21 Mei 2012. Oleh itu, saya mengharapkan dengan adanya pembinaan ini dapat digunakan sebaik mungkin oleh penduduk di sekitar dan menjaga kemudahan yang diberikan agar dapat digunakan bersama.

Dato'/Tuan/Puan sekalian,

7. Sudah tentu program seumpama ini secara tidak langsung akan dapat membantu masyarakat dalam pelbagai aspek khidmat sokongan sosial seperti program gotong royong serta perkhidmatan kerajaan secara out reach dalam komuniti yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Saya amat berharap program seperti ini dilaksanakan dari semasa ke semasa dan setiap agensi yang terbabit dapat bersama – sama turun padang berjumpa dengan orang ramai untuk lebih mendekati mereka. Di samping itu, memberi bantuan serta melaksanakan sesuatu pembaharuan yang positif kepada sesuatu tempat.

8. Sesungguhnya kehadiran Dato'/Tuan/Puan pada hari ini, sangat di hargai dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bertungkus-lumus dalam menjayakan program pada hari ini di sebalik kesibukan Tuan/Puan menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan.

9. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saya merasmikan Kenduri Rakyat Bukit Gantang.

Sekian

Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sekian, terima kasih.
Last updated :