Selamat Datang ke Portal Rasmi Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia

Senarai Homestay di Malaysia
F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap

TEKS UCAPAN KETUA SETIAUSAHA, MAJLIS PENGHARGAAN PELANCONGAN MUAR DAN TAKLIMAT KEMPEN MELAWAT MALAYSIA 2020

TEKS UCAPAN
YBHG DATUK RASHIDI HASBULLAH
KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN
SEMPENA
MAJLIS PENGHARGAAN PELANCONGAN MUAR DAN TAKLIMAT KEMPEN MELAWAT MALAYSIA 2020
DEWAN SERBAGUNA MUAR
PADA 23 APRIL 2018 - 11 PAGI (ISNIN)

(Salutasi disediakan oleh penganjur)

Bismillahirrahmannirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Terima kasih saudari Pengacara Majlis.

Para Rakan Industri Pelancongan dan Media

Serta para hadirin yang saya hormati sekalian.

1. Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan limpah dan kurniaNya dapat kita bersama-sama hadir untuk Majlis Penghargaan kepada industri pelancongan Muar dan Taklimat Kempen Melawat Malaysia 2020.

2. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan Selamat Datang kepada semua dan terima kasih kerana sudi hadir pada majlis hari ini.

3. Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan juga ingin merakamkan sekalung tahniah di atas penganugerahan Muar sebagai ASEAN Clean Tourist City Standard 2018-2020 oleh ASEAN Tourism Forum 2018 yang berlangsung pada 22-26 Januari 2018 di Chiang Mai, Thailand. Syabas dan Tahniah atas kemenangan tersebut kepada YBhg Datuk Seri Razali Haji Ibrahim selaku ahli Parlimen Muar, Tuan Mustaffa Kamal Bin H. Shamsudin Yang Dipertua Majlis Perbandaran Muar dan seluruh warga Muar. Saya percaya kejayaan ini merupakan hasil penglibatan semua pihak di Muar.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian,

4. Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan sentiasa menyokong usaha-usaha ke arah mempertingkatkan prestasi industri pelancongan di peringkat negeri mahupun daerah. Ini kerana ketersediaan produk pelancongan yang berkualiti dan bersih mampu menarik lebih ramai kedatangan pelancong domestik mahupun antarabangsa.

5. Bagi menyokong usaha-usaha dalam memperkasakan sektor pelancongan, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan telah menyediakan beberapa insentif bagi membantu rakan-rakan industri pelancongan. Antaranya ialah :-
i) Tabung Pelancongan kepada projek-projek pelancongan yang dibangunkan khas bagi menggalakkan aktiviti pelancongan serta berupaya menarik pelancong.
ii)
• Tabung ini terdiri daripada tabung khas pelancongan iaitu di bawah Bank SME dengan jumlah pinjaman RM 250,000 sehingga RM30 juta. Kadar faedah yang ditawarkan adalah rendah berbanding bank-bank komersial lain.

• Tabung Pembangunan Infrastruktur Pelancongan iaitu di bawah Bank Pembangunan Malaysia Berhad dengan jumlah pinjaman RM 5 juta sehingga RM 100 juta atau 80 peratus daripada jumlah kos projek.
iii) Insentif Pengecualian Cukai Pendapatan Kepada Syarikat Pengusaha Pelancongan yang mengendalikan samada 750 orang pelancong asing atau 1,500 pelancong tempatan setahun dengan syarat berlesen dengan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan dan lesen masih sah. Insentif ini diberikan sejak tahun 2016 sehingga 2020.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian.

6. Sebagaimana taklimat Kempen Melawat Malaysia 2020 yang disampaikan oleh YBhg Dato' Dr Ammar Abd. Ghapar - Ketua Sekretariat Visit Malaysia 2020 sebentar tadi, saya ingin memaklumkan bahawa Kempen Melawat Malaysia 2020 merupakan satu misi nasional yang memerlukan penglibatan pelbagai pihak termasuk kerajaan negeri, kementerian, badan-badan bukan Kerajaan (NGO), pihak swasta dan juga pengiat-pengiat industri pelancongan bagi memastikan kejayaan kempen tersebut.

7. Justeru itu, saya berharap rakan-rakan industri pelancongan Muar dan pihak media dapat bersama-sama Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan mempromosikan Kempen Melawat Malaysia 2020 di dalam setiap aktiviti dan program yang dijalankan oleh pihak tuan-tuan dan puan-puan.

8. Program Karnival My Kampung Tourism "Hebatkan Mua" yang telah berlangsung pada 22 April 2018 kelmarin di Kolam Air Panas Sungai Air Gersik merupakan program penggerak kepada Kempen Melawat Malaysia 2020 di Negeri Johor dan Daerah Muar dalam usaha melonjakkan Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian budaya, kesenian, warisan dan sejarah. Program tersebut juga adalah selari dengan kempen 'Cuti-Cuti 1Malaysia Dekat Je' yang menggalakkan aktiviti pelancongan domestik.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

9. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan bahawa Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan (KPK) sedang menawarkan tawaran diskaun bayaran kompaun pada kadar 50% ke atas semua kompaun yang telah dikeluarkan sehingga 15 Mac 2018 untuk membantu pesalah-pesalah di bawah Akta Industri Pelancongan 1992 (AIP1992) menyelesaikan kompaun yang diterima oleh mereka.

10. Inisiatif ini adalah terpakai ke atas semua jenis kesalahan bagi membolehkan pesalah-pesalah AIP 1992 menjelaskan bayaran sebelum tarikh akhir tawaran kompaun ini pada 31 Mei 2018. Orang ramai adalah disaran untuk mengambil kesempatan ini bagi menyelesaikan kompaun-kompaun tersebut pada atau sebelum tarikh berkenaan untuk mengelakkan tindakan mahkamah di kenakan ke atas mereka, termasuklah hukuman penjara jika di sabit kesalahan.

11. Pembayaran kompaun ini boleh dijelaskan dalam bentuk bank draf atau wang pos di atas nama Pesuruhjaya Pelancongan di Ibu Pejabat KPK Putrajaya, Pejabat KPK Negeri atau di kaunter khidmat pelanggan KPK terpilih yang akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.

Hadirin sekalian,

12. Kita sebenarnya cukup bertuah kerana kepelbagaian seni budaya dan etnik menjadi sumber kekuatan Malaysia sehingga dunia mengenali Malaysia sebagai sebuah negara berbilang bangsa yang harmoni di bawah jenama, 'Malaysia Truly Asia'.

13. Ini adalah selaras dengan visi Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia untuk memajukan Malaysia sebagai destinasi pelancongan dan kebudayaan bertaraf dunia menjelang tahun 2020 serta mengekalkan jati diri bangsa yang berteraskan seni, budaya dan warisan negara.

14. Saya berharap kita bersama-sama membantu industri pelancongan dan kebudayaan negara dengan menjaga kebersihan dan keindahan khususnya tempat-tempat yang menjadi tumpuan pelancong. Kesedaran dan tanggungjawab bersama ini akan merealisasikan hasrat kerajaan untuk menjadikan negara kita sebagai pilihan detinasi utama pelancongan dunia. Saya juga berharap bandar-bandar lain juga akan mengikut jejak langkah kejayaan Bandaraya Maharani Bandar Diraja ini dalam mengekalkan kebersihan.

15. Akhir kata, saya sekali lagi ingin merakamkan penghargaan kepada semua atas kesudian menjayakan Karnival My Kampung Tourism "Hebatkan Mua" dan Majlis Penghargaan dan Taklimat Kempen Melawat Malaysia. Semoga penduduk Daerah Muar khususnya terus mendapat manfaat daripada program Kerajaan seperti ini.

Sekian, terima kasih.
Last updated :