Selamat Datang ke Portal Rasmi Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia

F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap

Kelonggaran Hal-Hal Berkaitan Kompaun Kepada Pengusaha Pelancongan Dan Pemandu Pelancong Di Bawah Bidang Kuasa Seksyen 39, Akta Industri Pelancongan 1992 [Akta 482]

Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MoTAC) merupakan agensi Kerajaan yang menguatkuasakan Akta Industri Pelancongan 1992 [Akta 482] dan Peraturan-Peraturan. Antara bidang kuasa Pesuruhjaya Pelancongan di bawah Seksyen 39, Akta 482 ialah untuk mengkompaun kesalahan-kesalahan di bawah Akta 482.

Sehubungan dengan itu, bagi membantu penggiat industri pelancongan yang terkesan daripada penularan COVID-19, Kementerian ini telah mempertimbangkan untuk memberi:

i. Diskaun pembayaran kompaun sebanyak 40% kepada semua pengusaha pelancongan dan pemandu pelancong berlesen yang dikenakan kompaun oleh MoTAC sebelum 31 Disember 2020;

ii. Perlanjutan tempoh pembayaran kompaun sehingga 31 Disember 2020 bagi semua kompaun yang dikeluarkan kepada syarikat atau pemandu pelancong berlesen; dan

iii. Pengecualian kompaun kepada pengusaha pelancongan dan pemandu pelancong yang gagal memperbaharui lesen dalam tempoh yang ditetapkan disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dengan syarat permohonan lengkap perlu dikemukakan dalam tempoh 60 hari selepas tamat tempoh PKP.

Justeru itu, Kementerian ini berharap inisiatif ini dapat membantu meringankan beban penggiat industri yang terkesan dengan penularan wabak COVID-19. Namun demikian, pihak Kementerian menegaskan bahawa kegagalan untuk menjelaskan kompaun yang dikeluarkan boleh menyebabkan tindakan pendakwaan diambil kepada syarikat atau pemandu pelancong yang berkaitan.

15 Mei 2020
Putrajaya

TAMAT

Dikeluarkan oleh:
Unit Komunikasi Korporat
Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC)
Tel: 03-88917189 Fax: 03-88917181
Laman web: www.motac.gov.my E-Mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook, Instagram, Twitter: @mymotac
Last updated :