F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap

Bantuan Kewangan Secara One-Off RM500 Kepada Pemandu Pelancong Berlesen Di Bawah Inisiatif PEMERKASA+ 2021

Syarat Kelayakan
  1. Hanya Warganegara Malaysia (Pemegang MyKad) sahaja yang layak menerima bantuan kewangan ini.

  2. Pemohon hendaklah memiliki lesen Pemandu Pelancong Bandar/ Pemandu Pelancong Alam Semulajadi Setempat/ Pemandu Pelancong Khas Langkawi/ Pemandu Pelancong Khas Wilayah Sarawak atau Sabah (RSTG) yang masih sah berkuatkuasa dengan MOTAC.

  3. Penerima bantuan kewangan di bawah inisiatif Perlindungan Ekonomi Dan Rakyat Malaysia (PERMAI) 2021 dan Pakej Belanjawan 2021 bagi Pemandu Pelancong Wilayah Sabah akan terus layak menerima bantuan ini. Bantuan ini juga di panjangkan kepada pemegang lesen Pemandu Pelancong yang masih sah laku pada 31 Mei 2021 layak menerima bantuan kewangan ini.

  4. Lesen Pemandu Pelancong yang telah tamat tempoh sah laku sebelum atau pada 30 Mei 2021 dan tidak mengemukakan pembaharuan lesen pemandu pelancong berserta dengan bayaran fi proses sebelum tarikh tersebut tidak akan dipertimbangkan.

  5. Pemberian bantuan kewangan ini hanya diberikan secara One-Off kepada individu yang layak sahaja.

Mohon kerjasama Pemandu Pelancong Berlesen yang layak bagi bantuan kewangan PEMERKASA+ seperti syarat-syarat yang ditetapkan untuk mengisi borang di pautan tersebut https://forms.gle/32Tx1QruZjZu9sPu5. Untuk makluman tuan/puan, proses bayaran hanya akan dilaksanakan setelah penerimaan dan semakan maklumat serta dokumen tersebut sempurna. Bayaran bantuan akan dilaksanakan secara berfasa. Kerjasama dan perhatian tuan/puan dalam perkara ini didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian.

Last updated :