Bahagian Pelesenan Pelancongan

Aras 1,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7201, 7202


Hanum binti Amran
Setiausaha Bahagian
EUVg0hanumEUVg0
03 8891 7199
EUVg0hanumEUVg0
03 8891 7199
Nurhudawati binti Mansor
PA SUB (PLN)
bhIfAnurhudawatibhIfA
03 8891 7198
bhIfAnurhudawatibhIfA
03 8891 7198
Pius Anak Inggong
KPSUK (PLN) 1
Cawangan Pelesenan
NO8)CpiusNO8)C
03 8891 7200
NO8)CpiusNO8)C
03 8891 7200
Mohd Sabri bin Zakaria
KPSUK (PLN) 2
Cawangan Penguatkuasaan
1rwrTmohdsabri1rwrT
03 8891 7203
1rwrTmohdsabri1rwrT
03 8891 7203
Zainab binti Saidin
PSU (PLN) 2
Unit TOBTAB
epFpezainabepFpe
03 8891 7204
epFpezainabepFpe
03 8891 7204
Danendran Sugumar
PSUK (PLN) 2
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
HuChXdanendranHuChX
03 8891 7209
HuChXdanendranHuChX
03 8891 7209
Norzalinda binti Che Ahmad
PSU (PLN) 3
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
ze3g!zalinda.ahmadze3g!
03 8891 7206
ze3g!zalinda.ahmadze3g!
03 8891 7206
Hazwan bin Harun
PSUK (PLN) 4
Unit Khidmat Pengurusan
316gBhazwan316gB
03 8891 7257
316gBhazwan316gB
03 8891 7257
KOSONG
PSUK (PLN) 5
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
Mohd Firdaus bin Abd Latif
PSUK (PLN) 6
Unit Pendakwaan dan Perundangan
Qz*08mfirdausQz*08
03 8891 7226
Qz*08mfirdausQz*08
03 8891 7226
Abd. Ghani bin Ghazally
KPPT (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
BISG8aghaniBISG8
03 8891 7263
BISG8aghaniBISG8
03 8891 7263
Sharida binti Mat Jamin
PPTT (PLN)
Unit Pendakwaan dan Perundangan
Yu@JXsharidaYu@JX
03 8891 7252
Yu@JXsharidaYu@JX
03 8891 7252
Mohd Nawawi bin Mat Idris
PPTK (PLN) 1
Unit TOBTAB
Efj@fnawawiEfj@f
03 8891 7211
Efj@fnawawiEfj@f
03 8891 7211
Lee Meow Li
PPTK (PLN) 2
Unit Pendaftaran dan Penarafan (PPP, SPA & PUK)
fcDqNleemeowlifcDqN
03 8891 7219
fcDqNleemeowlifcDqN
03 8891 7219
Noor Diana Hayati binti Kamudin
PPTK (PLN) 3
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
Qjds0noordianaQjds0
03 8891 7213
Qjds0noordianaQjds0
03 8891 7213
Mohd Muzammil Wahid bin Mohd Najumudeen
PPTK (PLN) 4
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
xt@rumuzammilxt@ru
03 8891 7230
xt@rumuzammilxt@ru
03 8891 7230
Sarimah binti Mohd Nor
PA (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
G4Lf9sarimahnorG4Lf9
03 8891 7215
G4Lf9sarimahnorG4Lf9
03 8891 7215
Mohd Zulman bin Abidin
PPTM (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
L)JL8zulmanL)JL8
03 8891 7216
L)JL8zulmanL)JL8
03 8891 7216
Emyliana binti Che Embi
PPT (PLN) 1
Unit TOBTAB
pD!s@emylianapD!s@
03 8891 7217
pD!s@emylianapD!s@
03 8891 7217
Maizatul Norhaslinda binti Mohd Abd Halim
PPT (PLN) 2
Unit TOBTAB
Up(IVmaizatulUp(IV
03 8891 7218
Up(IVmaizatulUp(IV
03 8891 7218
KOSONG
PPT (PLN) 3
Unit Kenderaan Pelancongan
03 8891 7212
03 8891 7212
Mohd Nazri bin Tamyiz
PPT (PLN) 4
Unit Aduan, Siasatan dan Penguatkuasaan
P$!CgmnazriP$!Cg
03 8891 7214
P$!CgmnazriP$!Cg
03 8891 7214
Noorfarahliza binti Abd Jalil
PPT (PLN) 5
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
O&Uy4noorfarahlizaO&Uy4
03 8891 7221
O&Uy4noorfarahlizaO&Uy4
03 8891 7221
KOSONG
PPT (PLN) 6
Unit Pemandu Pelancong
03 8891 7222
03 8891 7222
Nor Azlin binti Mohd Fadzal
PPT (PLN) 7
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
baxGjnorazlinbaxGj
03 8891 7223
baxGjnorazlinbaxGj
03 8891 7223
Muhammad Faiz bin Ismail
PPT (PLN) 8
Unit Pendaftaran dan Penarafan (PPP, SPA & PUK)
2Du50mfaiz2Du50
03 8891 7224
2Du50mfaiz2Du50
03 8891 7224
Haslinda binti Hashim
PPT (PLN) 9
Unit Khidmat Pengurusan
8v5%ehaslinda8v5%e
03 8891 7225
8v5%ehaslinda8v5%e
03 8891 7225
Suryati binti Muhamad @ Mohamad Rasidi
PPT (PLN) 10
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
Eq8fRsuryatiEq8fR
03 8891 7250
Eq8fRsuryatiEq8fR
03 8891 7250
Mohd Asyraf bin Mohd Zailan
PPT (PLN) 11
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
IP!o8asyrafIP!o8
03 8891 7210
IP!o8asyrafIP!o8
03 8891 7210
Ahmad Abdullah bin Abdul Jalil
PPT (PLN) 12
Unit TOBTAB
puq4labdullah.jalilpuq4l
03 8891 7251
puq4labdullah.jalilpuq4l
03 8891 7251
Mohamad Anam Sufy bin Mohamad Saodi
PPT (PLN) 13
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
M7nlyanamsufyM7nly
03 8891 7229
M7nlyanamsufyM7nly
03 8891 7229
KOSONG
PPT (PLN) 14
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
03 8891 7230
03 8891 7230
Shiida binti Sulaiman
PPT (PLN) 15
Unit Pendakwaan & Kompaun
h(7Ucshiidah(7Uc
03 8891 7231
h(7Ucshiidah(7Uc
03 8891 7231
Nurasyiqin binti Sabuddin
PPT (PLN) 16
Unit Pendakwaan & Kompaun
$ZsdAnurasyiqin$ZsdA
03 8891 7232
$ZsdAnurasyiqin$ZsdA
03 8891 7232
Zamzuliana binti M Nasir
PTK (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
r&q8lzamzulianar&q8l
03 8891 7233
r&q8lzamzulianar&q8l
03 8891 7233
Mohd Asnizan bin Mat Sufi
PTK (W)
Unit Khidmat Pengurusan
4eHZ)asnizan4eHZ)
03 8891 7227
4eHZ)asnizan4eHZ)
03 8891 7227
Leow Hui Sen
PTW (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
0!S5%leowhuisen0!S5%
03 8891 7258
0!S5%leowhuisen0!S5%
03 8891 7258
Siti Normala binti Ramlan
PT (PLN) 1
Unit TOBTAB
2O1lqnormalaramlan2O1lq
03 8891 7234
2O1lqnormalaramlan2O1lq
03 8891 7234
Nurul Noor Lydia binti Jeffrey
PT (PLN) 2
Unit TOBTAB
SOb2LnoorlydiaSOb2L
03 8891 7235
SOb2LnoorlydiaSOb2L
03 8891 7235
Noorazriyah binti Kamarudin
PT (PLN) 3
Unit TOBTAB
b&$XHnoorazriyahb&$XH
03 8891 7236
b&$XHnoorazriyahb&$XH
03 8891 7236
Norhafizah binti Ismoi
PT (PLN) 4
Unit TOBTAB
k*ugfnorhafizahk*ugf
03 8891 7237
k*ugfnorhafizahk*ugf
03 8891 7237
KOSONG
PT (PLN) 5
Unit Kenderaan Pelancongan
03 8891 7205
03 8891 7205
Fazliny a/p Junus
PT (PLN) 6
Unit Kenderaan Pelancongan
gOx1sfazlinygOx1s
03 8891 7242
gOx1sfazlinygOx1s
03 8891 7242
Fatin Liyana binti Mohamed Ali
PT (PLN) 7
Unit Pendaftaran dan Penarafan (PPP, SPA & PUK)
E2zM1fatinliyanaE2zM1
03 8891 7254
E2zM1fatinliyanaE2zM1
03 8891 7254
Eshamsuria binti Baharin
PT (PLN) 8
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
w&ciHeshamsuriaw&ciH
03 8891 7240
w&ciHeshamsuriaw&ciH
03 8891 7240
Syafiq bin Azizan
PT (PLN) 9
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
5t9Qesyafiq5t9Qe
03 8891 7239
5t9Qesyafiq5t9Qe
03 8891 7239
Syarifah Nooralyati binti Sayed Alias
PT (PLN) 10
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
a6afhnooralyatia6afh
03 8891 7243
a6afhnooralyatia6afh
03 8891 7243
Nor Izni E'izu binti Md Zin
PT (PLN) 11
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
AaQY*iznieizuAaQY*
03 8891 7238
AaQY*iznieizuAaQY*
03 8891 7238
Zamzarinah binti Ali
PT (PLN) 12
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
)mrsCzamzarinah)mrsC
03 8891 7245
)mrsCzamzarinah)mrsC
03 8891 7245
Alizah binti Alias
PT (PLN) 13
Unit Khidmat Pengurusan
s9p$#alizahs9p$#
03 8891 7255
s9p$#alizahs9p$#
03 8891 7255
Juliana binti Suwardi @ Surip
PT (PLN) 14
Unit Khidmat Pengurusan
csInFjulianacsInF
03 8891 7246
csInFjulianacsInF
03 8891 7246
Akhmal Khairani binti Kassim
PT (PLN) 15
Unit Khidmat Pengurusan
Tmw2takhmalkhairaniTmw2t
03 8891 7247
Tmw2takhmalkhairaniTmw2t
03 8891 7247
KOSONG
PT (PLN) 16
Unit Khidmat Pengurusan
03 8891 7248
03 8891 7248
Mohd Fauzi bin Azmi
PT (PLN) 17
Unit Khidmat Pengurusan
8v!6Jfauzi8v!6J
03 8891 7249
8v!6Jfauzi8v!6J
03 8891 7249
Noridham bin Ismail
PT (PLN) 18
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
SO#wbidram.ismailSO#wb
03 8891 7264
SO#wbidram.ismailSO#wb
03 8891 7264
Nur Farahanis binti Abdul Rahman
PT (PLN) 19
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
GFcP9farahanisGFcP9
03 8891 7261
GFcP9farahanisGFcP9
03 8891 7261
Azura binti Mohamad
PT (PLN) 20
Unit Pendakwaan dan Perundangan
Qj*92azuraQj*92
03 8891 7208
Qj*92azuraQj*92
03 8891 7208
Rosmaliza binti Hussin
PT (PLN) 21
Unit Khidmat Pengurusan
pVrPHrosmalizapVrPH
03 8891 7253
pVrPHrosmalizapVrPH
03 8891 7253
Nur Azura binti Ismail
PT (PLN) 22
Unit Pendakwaan dan Perundangan
#8tF3nurazura#8tF3
03 8891 7208
#8tF3nurazura#8tF3
03 8891 7208
Saiful bin Md Roslan
PAP (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
6x3!zsaiful6x3!z
03 8891 7256
6x3!zsaiful6x3!z
03 8891 7256
Mohd Noor bin Yusoff
Pemandu (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
03 8891 7233
03 8891 7233
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit