Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Terengganu

Lot 5116 dan 5117
(hadapan Istana Maziah),
Jalan Masjid Abidin,
20100 Kuala Terengganu
Terengganu Darul Iman
Tel: 09 626 2946 / 09 626 4946 Fax: 09 626 1946


Zanariah binti Mamat @ Zakaria
Pengarah
l#EAQzanariah.zakarial#EAQ
09 626 2946 / 4946
l#EAQzanariah.zakarial#EAQ
09 626 2946 / 4946
Nor Aishah binti Jaapar
Penolong Pengarah
rmZeJaishah.jaaparrmZeJ
09 626 2946 / 4946
rmZeJaishah.jaaparrmZeJ
09 626 2946 / 4946
Syarifah Aida Yusnita binti Idrus
Penolong Pegawai Tadbir Kanan
Unit Pembangunan Industri
#0Q)Nsyarifah#0Q)N
09 626 2946 / 4946
#0Q)Nsyarifah#0Q)N
09 626 2946 / 4946
Wan Mohd Hisyam bin Wan Mohamad
Penolong Pegawai Tadbir Kanan
Unit Pelesenan Pelancongan
vX%IxwmhishamvX%Ix
09 631 8839 / 8840
vX%IxwmhishamvX%Ix
09 631 8839 / 8840
Mohd Kamal bin Ab. Rahman
Penolong Pegawai Tadbir
Unit Pelesenan Pelancongan
QsaV8mkamalQsaV8
09 631 8839 / 8840
QsaV8mkamalQsaV8
09 631 8839 / 8840
Mohd Najib bin Mat Affim
Penolong Pegawai Tadbir
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
ViLG*mohdnajibViLG*
09 626 2946 / 4946
ViLG*mohdnajibViLG*
09 626 2946 / 4946
Hanafi bin Ibrahim
Penolong Pegawai Tadbir
Unit Pelesenan Pelancongan
Eg#Njhanafi.ibrahimEg#Nj
09 631 8839 / 8840
Eg#Njhanafi.ibrahimEg#Nj
09 631 8839 / 8840
Mohammad Hazimin bin Mohammad
Penolong Pegawai Tadbir
Unit Pembangunan Industri
%GdjZhazimin%GdjZ
09 626 2946 / 4946
%GdjZhazimin%GdjZ
09 626 2946 / 4946
Zanuwati binti Yusof
Pembantu Tadbir Kanan (P/O)
Unit Pembangunan Industri
H!O8hzanuwatiH!O8h
09 626 2946 / 4946
H!O8hzanuwatiH!O8h
09 626 2946 / 4946
Nor Hidawati binti Othman
Pembantu Tadbir Kanan (P/O)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
7*jkjhidawati7*jkj
09 626 2946 / 4946
7*jkjhidawati7*jkj
09 626 2946 / 4946
Rosnina binti Muda
Pembantu Tadbir (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
#rQnNrosnina#rQnN
09 631 8839 / 8840
#rQnNrosnina#rQnN
09 631 8839 / 8840
W. Md Zulikhwan bin Wan Mohammed Zaidan
Pembantu Tadbir (Kew)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
z3Pa1zulikhwanz3Pa1
09 626 2946 / 4946
z3Pa1zulikhwanz3Pa1
09 626 2946 / 4946
Mohamad bin Saari
Pemandu
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
09 631 8839 / 8840
09 631 8839 / 8840
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit