Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Selangor

Tingkat 15-03, Wisma Sunwaymas
Jalan Tengku Ampuan Zabedah C9/C
Seksyen 9
40000 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Tel: 03 5511 1122 / 03 5510 8816 Fax: 03 5513 1199 / 03 5513 1399


Arshad bin Mustapa
Pengarah
EIo#OarshadEIo#O
03 5510 8817, 03 5511 1122
EIo#OarshadEIo#O
03 5510 8817, 03 5511 1122
Rosaini binti Mahfoz
PPTT(B) 1
Unit Pembangunan Industri
enlWrrosainienlWr
03 5510 7704
enlWrrosainienlWr
03 5510 7704
Pesah binti Ahmad
PPTT(B) 2
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Prasarana Pelancongan
4Rorkpesah4Rork
03 5513 3805
4Rorkpesah4Rork
03 5513 3805
Idris bin Shaari
PPTT(B) 3
Unit Pelesenan
9s2Emidris9s2Em
03 5510 2451
9s2Emidris9s2Em
03 5510 2451
Ismail bin Fakir Mohammad
PPTK(B)
Unit Pelesenan
B@RgPismailB@RgP
03 5510 2451
B@RgPismailB@RgP
03 5510 2451
Masitah binti Jamil
PPT(B)
Unit Pentadbiran & Kewangan
5)4pwmasitah.jamil5)4pw
03 5512 1476
5)4pwmasitah.jamil5)4pw
03 5512 1476
Nazatuleliana binti Mohamad
PTW(B)
Unit Pentadbiran & Kewangan
VEvAenazatulelianaVEvAe
03 5512 1476
VEvAenazatulelianaVEvAe
03 5512 1476
Romaiza binti Abu Hasib
PT(B) 1
Unit Pentadbiran & Prasarana Pelancongan
hwDGYromaizahwDGY
03 5512 1476
hwDGYromaizahwDGY
03 5512 1476
Norelyiza binti Ramli
PT(B) 2
Unit Pelesenan
vZzo4norelyizavZzo4
03 5512 1476
vZzo4norelyizavZzo4
03 5512 1476
Noriah binti Mohd Saleh
PT(B) 2
Unit Pembangunan Industri
8cTNanoriah8cTNa
03 5510 2451
8cTNanoriah8cTNa
03 5510 2451
Aziza binti Abd. Ghani
PT(B) 3
Unit Pelesenan
PEcgeazizaPEcge
03 5513 3805
PEcgeazizaPEcge
03 5513 3805
Mohd Noor Azam bin Din
Pemandu
Unit Pentadbiran & Kewangan
kmwNdazamdinkmwNd
03 5513 1382
kmwNdazamdinkmwNd
03 5513 1382
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit