Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Selangor

Tingkat 15-03, Wisma Sunwaymas
Jalan Tengku Ampuan Zabedah C9/C
Seksyen 9
40000 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Tel: 03 5511 1122 / 03 5510 8816 Fax: 03 5513 1199 / 03 5513 1399


Arshad bin Mustapa
Pengarah
Pqf@marshadPqf@m
03-55108817, 03-55111122
Pqf@marshadPqf@m
03-55108817, 03-55111122
Rosaini binti Mahfoz
PPTT(B) 1
Unit Pembangunan Industri
%Id2mrosaini%Id2m
03-55107704
%Id2mrosaini%Id2m
03-55107704
Pesah binti Ahmad
PPTT(B) 2
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Prasarana Pelancongan
KOy*gpesahKOy*g
03-55133805
KOy*gpesahKOy*g
03-55133805
Idris bin Shaari
PPTT(B) 3
Unit Pelesenan
of!B2idrisof!B2
03-55102451
of!B2idrisof!B2
03-55102451
Ismail bin Fakir Mohammad
PPTK(B)
Unit Pelesenan
D7IqhismailD7Iqh
03-55102451
D7IqhismailD7Iqh
03-55102451
Masitah binti Jamil
PPT(B)
Unit Pentadbiran & Kewangan
5HAIjmasitah.jamil5HAIj
03-55121476
5HAIjmasitah.jamil5HAIj
03-55121476
Nazatuleliana binti Mohamad
PTW(B)
Unit Pentadbiran & Kewangan
xd&6*nazatulelianaxd&6*
03-55121476
xd&6*nazatulelianaxd&6*
03-55121476
Romaiza binti Abu Hasib
PT(B) 1
Unit Pentadbiran & Prasarana Pelancongan
Ukg8aromaizaUkg8a
03-55121476
Ukg8aromaizaUkg8a
03-55121476
Norelyiza binti Ramli
PT(B) 2
Unit Pelesenan
hMiD6norelyizahMiD6
03-55121476
hMiD6norelyizahMiD6
03-55121476
Noriah binti Mohd Saleh
PT(B) 2
Unit Pembangunan Industri
2NI*)noriah2NI*)
03-55102451
2NI*)noriah2NI*)
03-55102451
Aziza binti Abd. Ghani
PT(B) 3
Unit Pelesenan
@f@rsaziza@f@rs
03-55133805
@f@rsaziza@f@rs
03-55133805
Mohd Noor Azam bin Din
Pemandu
Unit Pentadbiran & Kewangan
Yk6p9azamdinYk6p9
03-55131382
Yk6p9azamdinYk6p9
03-55131382
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit