Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Sabah

Lot 2-5-8, 9, 10,11 & 24
Tingkat 4, Wisma San Hin Wawasan Plaza
Lorong Wawasan Plaza
88000 Kota Kinabalu
Sabah
Tel: 088 269 711 / 712 / 709 / 710 Fax: 088 269 713


Ag. Ahmad Zaki bin Abu Bakar
Pengarah
YfaxbahmadzakiYfaxb
088-269709/710/711/712
YfaxbahmadzakiYfaxb
088-269709/710/711/712
Evangeline J Sinagoh
Penolong Pengarah
M)PH5evangelineM)PH5
088-269709/710/711/712
M)PH5evangelineM)PH5
088-269709/710/711/712
Esmadol bin Jimbang
PPTT
Unit Pembangunan Industri
QPJgHesmadolQPJgH
088-269709/710/711/712
QPJgHesmadolQPJgH
088-269709/710/711/712
Farziah @ Fauziah binti Saiman
PPTT
Unit Pentadbiran, Kewangan & Prasarana
mWgTqfarziahmWgTq
088-269709/710/711/712
mWgTqfarziahmWgTq
088-269709/710/711/712
Salizan bin Mohd Ali
PPTT
Unit Pelesenan Pelancongan
eGN4isalizaneGN4i
088-269709/710/711/712
eGN4isalizaneGN4i
088-269709/710/711/712
KOSONG
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
088-269709/710/711/712
088-269709/710/711/712
Norol Ain binti Norhelai
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
088-269709/710/711/712
088-269709/710/711/712
Maziah binti Ibrahim
PPTK
Unit Pentadbiran dan Kewangan
4%(LOmaziah4%(LO
088-269709/710/711/712
4%(LOmaziah4%(LO
088-269709/710/711/712
Dg Rosmah binti Ag Yakob
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
rNQaQdgrosmahrNQaQ
088-269709/710/711/712
rNQaQdgrosmahrNQaQ
088-269709/710/711/712
Muhammad Faidlee bin Muhd Taupik
PPT
Unit Pembangunan Industri
SvkI&faidleeSvkI&
088-269709/710/711/712
SvkI&faidleeSvkI&
088-269709/710/711/712
Kusnan bin Moyong
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
(A3V3kusnan(A3V3
088-269709/710/711/712
(A3V3kusnan(A3V3
088-269709/710/711/712
KOSONG
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
088-269709/710/711/712
088-269709/710/711/712
Olivia Julius
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
ijm7zoliviaijm7z
088-269709/710/711/712
ijm7zoliviaijm7z
088-269709/710/711/712
Norhalizah binti Matlin
PT (P/O)
Unit Pelesenan
wo9Fcnorhalizahwo9Fc
088-269709/710/711/712
wo9Fcnorhalizahwo9Fc
088-269709/710/711/712
Kuslela Monabella binti Kusin
PT (P/O)
Unit Pentadbiran dan Kewangan
DU2$JkuslelaDU2$J
088-269709/710/711/712
DU2$JkuslelaDU2$J
088-269709/710/711/712
Siti Fadlina binti Asar
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri
jeN3mfadlinajeN3m
088-269709/710/711/712
jeN3mfadlinajeN3m
088-269709/710/711/712
Betsy Maria Michael
PT (W)
Unit Pentadbiran dan Kewangan
j17gdbetsyj17gd
088-269709/710/711/712
j17gdbetsyj17gd
088-269709/710/711/712
Suini bin Suwarpa
Pemandu
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Prasarana Pelancongan
yK9!^suiniyK9!^
088-269709/710/711/712
yK9!^suiniyK9!^
088-269709/710/711/712
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit