Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Sabah

Lot 2-5-8, 9, 10,11 & 24
Tingkat 4, Wisma San Hin Wawasan Plaza
Lorong Wawasan Plaza
88000 Kota Kinabalu
Sabah
Tel: 088 269 711 / 712 / 709 / 710 Fax: 088 269 713


Ag. Ahmad Zaki bin Abu Bakar
Pengarah
Qki(kahmadzakiQki(k
088 269709/710/711/712
Qki(kahmadzakiQki(k
088 269709/710/711/712
Evangeline J Sinagoh
Penolong Pengarah
F*hkqevangelineF*hkq
088 269709/710/711/712
F*hkqevangelineF*hkq
088 269709/710/711/712
Esmadol bin Jimbang
PPTT
Unit Pelesenan Pelancongan
KLY!nesmadolKLY!n
088 269709/710/711/712
KLY!nesmadolKLY!n
088 269709/710/711/712
Farziah @ Fauziah binti Saiman
PPTT
Unit Pentadbiran, Kewangan & Prasarana
z%$Vzfarziahz%$Vz
088 269709/710/711/712
z%$Vzfarziahz%$Vz
088 269709/710/711/712
Salizan bin Mohd Ali
PPTT
Unit Pembangunan Industri
Y2l5YsalizanY2l5Y
088 269709/710/711/712
Y2l5YsalizanY2l5Y
088 269709/710/711/712
Salbiah binti Hj Ahmad
PPTK
Unit Pembangunan Industri
088 269709/710/711/712
088 269709/710/711/712
KOSONG
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
088 269709/710/711/712
088 269709/710/711/712
Maziah binti Ibrahim
PPTK
Unit Perlesenan Pelancongan
^rRo7maziah^rRo7
088 269709/710/711/712
^rRo7maziah^rRo7
088 269709/710/711/712
Dg Rosmah binti Ag Yakob
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
pqwZ#dgrosmahpqwZ#
088 269709/710/711/712
pqwZ#dgrosmahpqwZ#
088 269709/710/711/712
Salwahida binti Burkan
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
O7nEXsalwahidaO7nEX
088 269709/710/711/712
O7nEXsalwahidaO7nEX
088 269709/710/711/712
Kusnan bin Moyong
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
T(Ht2kusnanT(Ht2
088 269709/710/711/712
T(Ht2kusnanT(Ht2
088 269709/710/711/712
KOSONG
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
088 269709/710/711/712
088 269709/710/711/712
Olivia Julius
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
cYy)coliviacYy)c
088 269709/710/711/712
cYy)coliviacYy)c
088 269709/710/711/712
Norhalizah binti Matlin
PT (P/O)
Unit Pelesenan
(vFx&norhalizah(vFx&
088 269709/710/711/712
(vFx&norhalizah(vFx&
088 269709/710/711/712
KOSONG
PT (P/O)
Unit Pentadbiran dan Kewangan
088 269709/710/711/712
088 269709/710/711/712
Siti Fadlina binti Asar
PT (P/O)
Unit Perlesenan Pelancongan
E6rrMfadlinaE6rrM
088 269709/710/711/712
E6rrMfadlinaE6rrM
088 269709/710/711/712
Betsy Maria Michael
PT (W)
Unit Pentadbiran dan Kewangan
!fPr7betsy!fPr7
088 269709/710/711/712
!fPr7betsy!fPr7
088 269709/710/711/712
Suini bin Suwarpa
Pemandu
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Prasarana Pelancongan
gH1JEsuinigH1JE
088 269709/710/711/712
gH1JEsuinigH1JE
088 269709/710/711/712
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit