Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Pulau Pinang

No.11 Lebuh Pantai, Lot 710
10300 George Town
Pulau Pinang
Tel: 04 262 0202 Fax: 04 263 1020


Jonathan Freddy P. Bagang
Pengarah
yAU&PjonathanyAU&P
04 262 0202
yAU&PjonathanyAU&P
04 262 0202
Hadilah binti Rozali
PPTT (P)
Unit Pelesenan Pelancongan
g&H&!hadilahg&H&!
04 262 0202
g&H&!hadilahg&H&!
04 262 0202
KOSONG
PPTK (P) 1
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
04 262 0202
04 262 0202
Nuraini binti Mohd Tahir
PPTK (P) 2
Unit Pembangunan Industri
3ablYnurainitahir3ablY
04 262 0202
3ablYnurainitahir3ablY
04 262 0202
Mohd Khairul Nizam bin Mohd Salleh
PPTK (P) 3
Unit Pelesenan Pelancongan
T@Is5khairulnizamT@Is5
04 262 0202
T@Is5khairulnizamT@Is5
04 262 0202
Rohizat bin Ab. Rahman
PPT (P)
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
FjU)CrohizatFjU)C
04 262 0202
FjU)CrohizatFjU)C
04 262 0202
KOSONG
PT (P) 1
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
04 262 0202
04 262 0202
Siti Patimah binti Ali
PT (P) 2
Unit Pelesenan Pelancongan
&Q)y5sitipatimah&Q)y5
04 262 0202
&Q)y5sitipatimah&Q)y5
04 262 0202
Nordiana binti Azmi
PT (P) 3
Unit Pelesenan Pelancongan
os^x@dianaos^x@
04 262 0202
os^x@dianaos^x@
04 262 0202
KOSONG
PT (P) 4
Unit Pembangunan Industri
04 262 0202
04 262 0202
Hor Kok Ching
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
k3&K6kokchingk3&K6
04 262 0202
k3&K6kokchingk3&K6
04 262 0202
Mat Zaki bin Othman
Pemandu
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
04 262 0202
04 262 0202
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit