Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Pahang

B 8006, Tingkat 1 - 3
Seri Kuantan Square, Jalan Teluk Sisek
25000 Kuantan,
Pahang Darul Makmur.
Tel: 09 517 1111 / 09 517 1112 Fax: 09 514 6900


YBhg. Dato' Hj. Idros bin Yahya
Pengarah
JjxcVidrosJjxcV
09 517 1111
JjxcVidrosJjxcV
09 517 1111
Rozli bin Abdul Rani
PPTT
Unit Pelesenan Pelancongan
iK7rWrozliiK7rW
09 517 1111
iK7rWrozliiK7rW
09 517 1111
KOSONG
PPTK
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
09 517 1111
09 517 1111
Mohd Izazi bin Ismail
PPTK
Unit Pembangunan Industri (Acara)
%z7i!izazi%z7i!
09 517 1111
%z7i!izazi%z7i!
09 517 1111
Narisah binti Mohamad
PPTK
Unit Pembangunan Industri (Homestay dan Kursus)
rU8nEnarisahrU8nE
09 517 1111
rU8nEnarisahrU8nE
09 517 1111
KOSONG
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
09 517 1111
09 517 1111
Suhaini binti Abdul Jalil
PT (P/O)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
2loSHsuhaini2loSH
09 517 1111
2loSHsuhaini2loSH
09 517 1111
Mohd Haneff bin Abd Manan
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri (Acara)
so&HMhaneffso&HM
09 517 1111
so&HMhaneffso&HM
09 517 1111
Zamilah binti Mat Hassan
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
g1GEszamilahg1GEs
09 517 1111
g1GEszamilahg1GEs
09 517 1111
Mohd Zulfiffi bin Mohd Zahidi
PT(P/O)
Unit Pembangunan Industri (Homestay dan Kursus)
ynRSfzulfiffiynRSf
09 517 1111
ynRSfzulfiffiynRSf
09 517 1111
Mohd Khairul bin Md Nor
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
ZkBdSmohdkhairulZkBdS
09 517 1111
ZkBdSmohdkhairulZkBdS
09 517 1111
Mohd Jalani bin Razaly
Pemandu
Unit Pentadbiran
09 517 1111
09 517 1111
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit