Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia WP Kuala Lumpur/Putrajaya

Aras 1, Bangunan Baru
Pusat Pelancongan Malaysia (MaTiC)
109, Jalan Ampang
50450 KUALA LUMPUR
Tel: 03 2161 5161 / 03 2162 1363 Fax: 03 2171 1045


Ahmad Alsraf bin Ahmad Mokhtar
Pengarah
%gKuaalsraf%gKua
03 2162 1363
%gKuaalsraf%gKua
03 2162 1363
Laily Khamsiah binti Harun
Penolong Pengarah
BL*CqlailyBL*Cq
03 2162 1363
BL*CqlailyBL*Cq
03 2162 1363
Asma Zakiah binti Abdul Kadir
PPTT (PK)
Unit Pentadbiran dan Kewangan
RcCanasma.zakiahRcCan
03 2162 1363
RcCanasma.zakiahRcCan
03 2162 1363
Mohd Sharif bin A.Manap
PPTT (PI)
Unit Pembangunan Industri
irc2@sharifirc2@
03 2162 1363
irc2@sharifirc2@
03 2162 1363
Low Lee Wah
PPTT (PLN)
Unit Pelesenan Pelancongan
NrVqBlowleewahNrVqB
03 2161 5161
NrVqBlowleewahNrVqB
03 2161 5161
Wong Wui Kiong @ Bryan Almando
PPTK (PLN)
Unit Pelesenan Pelancongan
x23ytbryanalmandox23yt
03 2161 5161
x23ytbryanalmandox23yt
03 2161 5161
Jagjit Singh a/l Gurcharan Singh
PPT (PLN) 1
Unit Pelesenan Pelancongan
Dy6MEjagjitDy6ME
03 2161 5161
Dy6MEjagjitDy6ME
03 2161 5161
Yusniza binti Yusoff
PPT (PLN) 2
Unit Pelesenan Pelancongan
1IG%ryusniza1IG%r
03 2161 5161
1IG%ryusniza1IG%r
03 2161 5161
Siti Alifah binti Shazali
PPT (PLN) 3
Unit Pelesenan Pelancongan
c3^bnsitialifahc3^bn
03 2161 5161
c3^bnsitialifahc3^bn
03 2161 5161
Muhamad Syafiq bin Azman
PPT (PI)
Unit Pembangunan Industri
PhBFZsyafiq.azmanPhBFZ
03 2162 1363
PhBFZsyafiq.azmanPhBFZ
03 2162 1363
Aliza binti Ayub Ghazali
PT (PI)
Unit Pembangunan Industri
q!x7ralezaq!x7r
03 2162 1363
q!x7ralezaq!x7r
03 2162 1363
Rodiah binti Che Me
PT (PLN) 1
Unit Pelesenan Pelancongan
hm%Rmrodiahhm%Rm
03 2161 5161
hm%Rmrodiahhm%Rm
03 2161 5161
Muhamad Hazmi bin Mokhtar
PT (PLN) 2
Unit Pelesenan Pelancongan
wbBlVhazmimokhtarwbBlV
03 2162 1363
wbBlVhazmimokhtarwbBlV
03 2162 1363
Mohammad Sha'ari bin Ibrahim
PT Kew (PK)
Unit Pentadbiran dan Kewangan
HM$eUshaariibrahimHM$eU
03 2162 1363
HM$eUshaariibrahimHM$eU
03 2162 1363
Nadwa binti Hussin
PT (PK)
Unit Pentadbiran dan Kewangan
z$fH1nadwaz$fH1
03 2161 5161
z$fH1nadwaz$fH1
03 2161 5161
Abdul Razak bin Hussain
Pemandu
Unit Pentadbiran dan Kewangan
w9hHDrazakw9hHD
03 2162 1363
w9hHDrazakw9hHD
03 2162 1363
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit