Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia WP Kuala Lumpur/Putrajaya

Aras 1, Bangunan Baru
Pusat Pelancongan Malaysia (MaTiC)
109, Jalan Ampang
50450 KUALA LUMPUR
Tel: 03 2161 5161 / 03 2162 1363 Fax: 03 2171 1045


Ahmad Alsraf bin Ahmad Mokhtar
Pengarah
iDdNkalsrafiDdNk
03 2162 1363
iDdNkalsrafiDdNk
03 2162 1363
Laily Khamsiah binti Harun
Penolong Pengarah
&LC!plaily&LC!p
03 2162 1363
&LC!plaily&LC!p
03 2162 1363
Asma Zakiah binti Abdul Kadir
PPTT (PK)
Unit Pentadbiran dan Kewangan
cvjXSasma.zakiahcvjXS
03 2162 1363
cvjXSasma.zakiahcvjXS
03 2162 1363
Mohd Sharif bin A.Manap
PPTT (PI)
Unit Pembangunan Industri
gAgtQsharifgAgtQ
03 2162 1363
gAgtQsharifgAgtQ
03 2162 1363
Low Lee Wah
PPTT (PLN)
Unit Pelesenan Pelancongan
eijRFlowleewaheijRF
03 2161 5161
eijRFlowleewaheijRF
03 2161 5161
Wong Wui Kiong @ Bryan Almando
PPTK (PLN)
Unit Pelesenan Pelancongan
d!hrZbryanalmandod!hrZ
03 2161 5161
d!hrZbryanalmandod!hrZ
03 2161 5161
Jagjit Singh a/l Gurcharan Singh
PPT (PLN) 1
Unit Pelesenan Pelancongan
OzVOujagjitOzVOu
03 2161 5161
OzVOujagjitOzVOu
03 2161 5161
Yusniza binti Yusoff
PPT (PLN) 2
Unit Pelesenan Pelancongan
K6q&VyusnizaK6q&V
03 2161 5161
K6q&VyusnizaK6q&V
03 2161 5161
Siti Alifah binti Shazali
PPT (PLN) 3
Unit Pelesenan Pelancongan
x(ziBsitialifahx(ziB
03 2161 5161
x(ziBsitialifahx(ziB
03 2161 5161
Muhamad Syafiq bin Azman
PPT (PI)
Unit Pembangunan Industri
sD4$Psyafiq.azmansD4$P
03 2162 1363
sD4$Psyafiq.azmansD4$P
03 2162 1363
Aliza binti Ayub Ghazali
PT (PI)
Unit Pembangunan Industri
zOTc4alezazOTc4
03 2162 1363
zOTc4alezazOTc4
03 2162 1363
Rodiah binti Che Me
PT (PLN) 1
Unit Pelesenan Pelancongan
tiSf3rodiahtiSf3
03 2161 5161
tiSf3rodiahtiSf3
03 2161 5161
Muhamad Hazmi bin Mokhtar
PT (PLN) 2
Unit Pelesenan Pelancongan
FJHU2hazmimokhtarFJHU2
03 2162 1363
FJHU2hazmimokhtarFJHU2
03 2162 1363
Mohammad Sha'ari bin Ibrahim
PT Kew (PK)
Unit Pentadbiran dan Kewangan
1ry8Cshaariibrahim1ry8C
03 2162 1363
1ry8Cshaariibrahim1ry8C
03 2162 1363
Nadwa binti Hussin
PT (PK)
Unit Pentadbiran dan Kewangan
i9fQynadwai9fQy
03 2161 5161
i9fQynadwai9fQy
03 2161 5161
Abdul Razak bin Hussain
Pemandu
Unit Pentadbiran dan Kewangan
W9U5grazakW9U5g
03 2162 1363
W9U5grazakW9U5g
03 2162 1363
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit