Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Kelantan

Kampung Kraf tangan
Jalan Hilir Balai
15300 Kota Bharu
Kelantan Darul Naim
Tel: 09 741 2400 Fax: 09 744 6672


Mohd Aidil Afizie bin Daud
Pengarah
OCjSAaidilOCjSA
09-7412400
OCjSAaidilOCjSA
09-7412400
Zaidi bin Mohamed
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
D1MiIzaidiD1MiI
09-7412400
D1MiIzaidiD1MiI
09-7412400
KOSONG
PPT
Unit Pembangunan Industri
09-7412400
09-7412400
KOSONG
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
09-7412400
09-7412400
Normala binti Yakub
PPT
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
C&P2ynormalaC&P2y
09-7412400
C&P2ynormalaC&P2y
09-7412400
Sorzana binti Ilias
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
aqS2CsorzanaaqS2C
09-7412400
aqS2CsorzanaaqS2C
09-7412400
Rohana binti Zakaria
PT (P/O)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
UrUx#rohanaUrUx#
09-7412400
UrUx#rohanaUrUx#
09-7412400
Azeera binti Lokman
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
L*U50azeeraL*U50
09-7412400
L*U50azeeraL*U50
09-7412400
Nik Nurliyana binti Nik Mohd Zulkifli
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri
EF!8eniknurliyanaEF!8e
09-7412400
EF!8eniknurliyanaEF!8e
09-7412400
Nik Nur Mastura binti Nik Abdul Aziz
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
Jm%^LmasturaJm%^L
09-7412400
Jm%^LmasturaJm%^L
09-7412400
Mohd Hazamudin bin Mohammad
Pemandu
Unit Pentadbiran
GUoTHmohdhazamudinGUoTH
09-7412400
GUoTHmohdhazamudinGUoTH
09-7412400
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit