Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Kelantan

Kampung Kraf tangan
Jalan Hilir Balai
15300 Kota Bharu
Kelantan Darul Naim
Tel: 09 741 2400 Fax: 09 744 6672


Mohd Aidil Afizie bin Daud
Pengarah
MeD&xaidilMeD&x
09 741 2400
MeD&xaidilMeD&x
09 741 2400
Zaidi bin Mohamed
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
2ZjGDzaidi2ZjGD
09 741 2400
2ZjGDzaidi2ZjGD
09 741 2400
Wan Mohd Syafiq bin Mohd Wan Mohamad Shukri
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
U))$Wsyafiq.shukriU))$W
09 741 2400
U))$Wsyafiq.shukriU))$W
09 741 2400
Normala binti Yakub
PPT
Unit Pembangunan Industri
NxtiAnormalaNxtiA
09 741 2400
NxtiAnormalaNxtiA
09 741 2400
KOSONG
PPT
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembagunan Prasarana
09 741 2400
09 741 2400
Sorzana binti Ilias
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
2N*Scsorzana2N*Sc
09 741 2400
2N*Scsorzana2N*Sc
09 741 2400
Nik Nur Mastura binti Nik Abdul Aziz
PT (P/O)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembagunan Prasarana
TlE9wmasturaTlE9w
09 741 2400
TlE9wmasturaTlE9w
09 741 2400
Rohana binti Zakaria
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
MlFShrohanaMlFSh
09 741 2400
MlFShrohanaMlFSh
09 741 2400
Nik Nurliyana binti Nik Mohd Zulkifli
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
^liS5niknurliyana^liS5
09 741 2400
^liS5niknurliyana^liS5
09 741 2400
Azeera binti Lokman
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri
ve5Wrazeerave5Wr
09 741 2400
ve5Wrazeerave5Wr
09 741 2400
Mohd Hazamudin bin Mohammad
Pemandu
Unit Pentadbiran
e5jovmohdhazamudine5jov
09 741 2400
e5jovmohdhazamudine5jov
09 741 2400
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit